VIKTIGT RÙTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen pï denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrÃtt
 
Kontaktperson  |  Sökning   

  Graphical element  
  ALLT OM...
 Utvidgningen
  Kandidatländerna
  Förhandlingarna
  Ekonomiskt bistånd
  Kommunikationsstrategi
 ANVÄNDBAR INFORMATION
 Vem gör vad
  Den allmänna opinionen
  Evenemang
  Bibliotek
  Undersökningsrapport
  Länkar
 >> EU i världen
 

PRESSHÖRNA

  Välkommen till EU utvidgningens webbplats

 

Graphical element

Utvidgningen är en av de viktigaste händelserna i Europeiska unionen i början av 2000-talet.

--------------------------

Picture

På dessa sidor ges en inblick i utvidgningsprocessen och en översikt över varje kandidatland.
Polen Tjeckien Polen Polen Tjeckien Polen Slovakien Tjeckien Polen Polen Ungern Slovakien Ungern Slovakien Rumänien Ungern Slovakien Slovenien Bulgarien Bulgarien Bulgarien
Estland
Lettland VÃlj ett land
Litauen
Polen Litauen
Tjeckien Polen
Tjeckien Slovakien Polen
Ungern
Ungern Rumänien
Slovenien
Bulgarien
Bulgarien Turkiet
Malta
Cypern
EU Kandidatländerna


 
Graphical element