VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE : Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Fødevare- og fodersikkerhed
EUROPA > Europa-Kommissionen > Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse > Oversigt > Fødevare- og fodersikkerhed  Oversigt | Hvad nyt? | Indeks | Mailbox
 
Udvidelse

Den 1. maj 2004 byder EU 10 nye medlemmer velkommen: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

Før de bliver medlem af EU skal de 10 tiltrædende lande vedtage de fælles regler og standarder, som udgør fællesskabslovgivningen. EU har bistået disse lande med at vedtage fællesskabslovgivningen og giver dem økonomisk støtte til at forbedre deres infrastruktur og økonomi.

Fødevaresikkerhed prioriteres højt i EU og har spillet en betydningsfuld rolle i forbindelse med tiltrædelsesforberedelserne. De nye medlemsstater skal sikre, at de gennemfører alle fødevaresikkerhedsreglerne, og at de har fastlagt passende kontrolordninger.

Udvidelsen vil medføre, at en række fælles regler også skal anvendes i de nye medlemsstater, hvilket vil øge det overordnede niveau for fødevaresikkerhed. Forbrugerne skal sikres, at kun sikre fødevarer kan omsættes frit i det udvidede EU.

Tilpasning af den nationale lovgivning til EU’s fødevaresikkerhedsregler er en krævende opgave for mange af de tiltrædende lande. EU giver de tiltrædende lande økonomisk støtte til at opfylde kravene før tiltrædelsen og overvåger udviklingen.

Jf. dermed forbundne pressemeddelelseren

Jf. dermed forbundne taleren

Man kan også finde yderligere oplysninger på følgende websted: EU’s udvidelse: Spørgsmål og svar vedrørende fødevaresikkerhedpdf.

EU’s hjemmeside for udvidelsen indeholder flere oplysninger om EU’s udvidelse.

Vigtige dokumenter vedrørende udvidelsenen

Jf. det dermed forbundne websted: Consumer Voiceen

 
Ressourcer
Taleren
Pressemeddelelseren
Consumer Voice Newsletteren
Publikationeren
Internationale anliggender
Organisationeren
Codexen
Importbetingelseren
Selskabsdyr og dyrevelfærden
Udvidelse

Fødevare- og fodersikkerhed
Dyresundhed og dyrevelfærd
Plantesundhed
Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg