BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING: Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
EUROPA > Europese Commissie > DG Gezondheid en consumentenbescherming > Overzicht > Veiligheid levensmiddelen en diervoeders  Site map | Wat is nieuw? | Index | Brievenbus
 
Uitbreiding

Op 1 mei 2004 zal de Europese Unie 10 nieuwe leden welkom heten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Tsjechische Republiek.

Voordat deze 10 landen tot de EU kunnen toetreden zullen ze de gemeenschappelijke normen en regels die tezamen de EU-wetgeving vormen, moeten aanvaarden. De EU heeft de toetredingslanden hulp geboden bij het omzetten van EU-wetgeving in nationale wetgeving. Ze heeft deze landen bovendien financiële steun gegeven voor het verbeteren van hun economie en infrastructuur.

Voedselveiligheid is voor de EU een eerste prioriteit, reden waarom er aan dit onderwerp bij de voorbereiding van de toetreding veel aandacht is besteed. De nieuwe lidstaten zullen er zorg voor moeten dragen dat alle veiligheidsnormen worden nageleefd en dat er passende mechanismen voor het toezicht op de naleving ontwikkeld zijn.

De uitbreiding zal tot gevolg hebben dat de gemeenschappelijke normen op het gebied van voedselveiligheid ook in de nieuwe landen zullen gelden. Het algehele beschermingsniveau zal daarom stijgen. Consumenten moeten er zeker van kunnen zijn dat in de uitgebreide Unie alleen veilig voedsel vrij kan circuleren.

Het aanpassen van de nationale wetgeving aan de EU-normen voor voedselveiligheid is voor de toetredende landen geen geringe taak. De EU heeft daarom reeds vóór toetreding financiële bijstand verleend voor omzetting van deze normen. Ze houdt de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten.

Zie de perscommuniquésen over dit onderwerp

Zie ook de speechesen over dit onderwerp

U kunt ook de volgende website raadplegen: Uitbreiding van de EU: Vragen en Antwoorden met betrekking tot voedselveiligheidpdf.

De website over de uitbreiding bevat meer informatie over de uitbreiding van de EU.

Belangrijke documenten betreffende de uitbreidingen

Zie ook Consumer Voiceen

 
Hulpmiddelen
Toesprakenen
Persberichtenen
Consumer Voice Newsletter
Publicatiesen
Internationale zaken
Organisatiesen
Codexen
Invoervoorwaardenen
Gezelschapsdieren en dierenwelzijnen
Uitbreiding

Veiligheid levensmiddelen en diervoeders
Gezondheid en welzijn van dieren
Plantenziekten
FVO-inspecties