ΣΗΜΑΝΤΙKΗ ΑΝΑKΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙKΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει παραίτηση από ευθύνη και a δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Γραφείο  Τροφίμων και  Κτηνιατρικών  Θεμάτων
EUROPA > Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Υγεία και προστασία του καταναλωτή > Επισκόπηση > Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων   Έυρετήριο | Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Αναζήτηση | Επικοινωνία
 
Ειδικά θέματα
Κατευθυντήριες γραμμές εισαγωγώνen es fr

Ασφάλειατων τροφίμων
Υγεία και ορθή  μεταχείριση  των ζώων
Υγεία  των φυτών
Επιθεωρήσεις  του ΓΤΚΘ
Άλλοι σχετικοί ιστότοποι
Θέματα  καταναλωτή
Δημόσια  υγεία
 
TΓραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων - Εισαγωγή

Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO)

Η Επιτροπή, με την ιδιότητα του θεματοφύλακα των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι αρμόδια να διασφαλίζει την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την ορθή μεταχείριση των ζώων. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος.

Ποιος είναι ο ρόλος του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων για την επίτευξη αυτού του στόχου; ...

Με ποιο τρόπο συμβάλλει το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στην επίτευξη αυτού στόχου; ...

 
Πόροι
Ομιλίεςen
Ανακοινωθέντα τύπουen
Consumer Voice Newsletteren
Δημοσιεύσειςen
Διεθνείς υποθέσεις
Οργανισμοίen
Codexen
Όροι εισαγωγήςen
Ζώα συντροφιάς και καλή μεταχείριση των ζώωνen
Διeύρυνsη