Disclaimer

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer staat niet in voor fouten die in de hier vernoemde regelgevende teksten zouden voorkomen. Deze worden louter als inlichting aangeboden. Enkel de officiële, in het Belgische Staatsblad bekendgemaakte versie van die teksten is bindend.