Onze taken

De directies Mobiliteit en Intermodaliteit, opgericht binnen het directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid, zijn belast met opdrachten die uitgebouwd zijn rond drie hoofdlijnen:

  • analyse van de mobiliteit;
  • voorstel van strategieën op het gebied van mobiliteit en vervoer;
  • actieve deelname aan de werken binnen de gespecialiseerde instanties.

Deze opdrachten zijn voor het merendeel transversaal ten opzichte van de vervoersmodi. Ze omvatten niet alleen het vermogen om bevredigende antwoorden te vinden op de noden van het personen- en goederenvervoer maar ook de capaciteit om het hoofd te bieden aan de vervoersuitdagingen op lange termijn. Die uitdagingen bestaan onder meer uit:

  • een vermindering van de milieu-impact van de vervoersactiviteiten;
  • een beveiligde toegankelijkheid van het vervoer voor het grootst mogelijke aantal gebruikers;
  • een overeenstemming tussen de vervoersactiviteiten en de economische en sociale doelstellingen en eisen van alle actoren, met inbegrip van de overheden en de ondernemingen.

De strategieën die door de Staatssecretaris belast met mobiliteit en de FOD Mobiliteit en Vervoer worden ontwikkeld, stemmen in die zin overeen met de strategieën ter bevordering van de duurzame mobiliteit. Ze houden rekening met de socio-economische bezorgdheden en de kwaliteit van het milieu, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be