Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

 

DG Luchtvaart

CCN (in het Noordstation)

Vooruitgangsstraat 80, bus 5

1030 Brussel

 

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de infodesk:

 

Klachten over de dienstverlening kunnen gericht worden aan één centraal meldpunt: de klachtenbalie van de FOD die beheerd wordt door de cel externe communicatie. De vlotste manier om uw klacht in te dienen is via klachten@mobilit.fgov.be.

 

Meer uitgebreide contactinformatie, alsook onze adressen vindt u hier.