Missie

De opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bestaat erin een federaal overlegd mobiliteits- en vervoerbeleid voor te bereiden en te implementeren in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van België en elk van zijn gewesten. Bij de uitvoering van deze missie is de dienst begaan met de veiligheid, beveiliging, gezondheid, sociale belangen en integratie van de verschillende transportmodi. Bij zijn acties waakt de FOD er voortdurend over:

  • de duurzame mobiliteit te bevorderen;
  • de economische groei te ondersteunen;
  • gelijke kansen te ondersteunen;
  • de levenskwaliteit te verbeteren.

De FOD streeft ook enkele belangrijke waarden na, namelijk: partnership,  kwaliteit van de dienstverlening, uitmuntendheid en het delen van ideeën.