De dienst interne audit

De functie van interne audit en de rol van de interne auditoren zijn sinds 1997 voorzien in de FOD Mobiliteit en Vervoer en vloeien voort uit de wil van de FOD om over een intern beheersinstrument te beschikken dat de leidinggevenden ondersteunt bij het goed beheer van de activiteiten en dat gericht is op de uitvoering van de taken en de gebruikte werkmethoden.

 

Doelstellingen zijn onder meer het bewaren van de activa, de betrouwbaarheid van de informatie over de activiteiten en het doelmatig en zuinig uitvoeren van deze activiteiten. De auditoren vervullen hun taken in alle vrijheid, onafhankelijk, objectief en met professionalisme. Het interne auditcharter definieert de voorwaarden en de werking van de dienst interne audit.