De voorzitter van het directiecomité

De voorzitter staat in voor de algemene leiding en de coördinatie van de activiteiten van de FOD. De voorzitter van het directiecomité is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische visie, alsook voor de opstelling en uitvoering van het managementplan en de opvolging van de operationele plannen van de verschillende directoraten-generaal en stafdiensten.

De heer Laurent Ledoux neemt sinds 1 juli 2013 de functie van voorzitter van het directiecomité waar.