Toeristisch treinverkeer met historisch materiaal

Een museumspoorlijn is een buiten dienst gestelde maar niet-ontmantelde spoorlijn van de spoorweginfrastructuur waarvan de eigenaar of titularis van een zakelijk recht op die spoorlijn akkoord is om ze te bestemmen voor een toeristisch, patrimoniaal of museaal karakter.

Voor de uitbating van een museumspoorlijn is het volgende regelgevend kader ontwikkeld:

- Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen

- Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen

- Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen

- Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen