Chauffeurs

Opleiding en examen

Bestuurders van transporteenheden met gevaarlijke goederen moeten in het bezit zijn van een opleidingscertificaat. Voor het bekomen van dit opleidingscertificaat moet de chauffeur een opleiding volgen bij een erkende instelling en slagen voor het bijhorende examen. De opleidingscertificaten hebben een geldigheid van 5 jaar en kunnen hernieuwd worden.

Er bestaan verschillende categorieën van opleidingscertificaten: collivervoer (basis) alle klassen behalve 1 en 7, tankvervoer voor alle klassen behalve 1 en 7, brandstoffen en uitbreiding naar de klassen 1 en 7. Voor de klasse 1 wendt u zich tot de FOD Economie, voor de klasse 7 tot het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (zie contact).

De lijst van de erkende scholings- en exameninstellingen, alsook bijkomende informatie zijn terug te vinden in het vademecum in de rubriek publicaties.

Erkenningsaanvragen scholingsinstellingen

De voorwaarden om als scholingsinstelling voor chauffeurs erkend te worden zijn terug te vinden in de KB’s chauffeur in de rubriek wetgeving.

 

Duplicaten

Bij verlies, diefstal of beschadiging van een opleidingscertificaat kan u per post, mail of fax een duplicaat bij de dienst veiligheid van gevaarlijke goederen aanvragen. Bij verlies of diefstal dient bij uw aanvraag een attest van verlies of diefstal van de politie gevoegd te worden. Bij beschadiging moet het beschadigd certificaat mee opgestuurd worden.