Rij- en rusttijden

Algemeen

De bepalingen van verordening (EG) nr. 561/2006 inzake rij- en rusttijden in het wegvervoer zijn van toepassing op iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op wegen die voor openbaar gebruik toegankelijk zijn, zowel in lege als in geladen toestand met een voertuig bestemd voor:

 

  • Vervoer van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, aanhangwagens en opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt;
  • Vervoer van personen door voertuigen die zijn gebouwd of permanent zijn toegerust om meer dan 9 personen, bestuurder inbegrepen, te kunnen vervoer en daartoe bestemd zijn.


De verordening is niet van toepassing op het wegvervoer, uitgevoerd met voertuigen opgesomd in artikel 3 van de verordening. Deze uitzondering geldt eveneens voor de voertuigen opgesomd in artikel 6 van het K.B. van 9 april 2007.


De verordening geldt zowel voor vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening.

EU-verklaring van activiteiten

De verklaring werd door België erkend bij artikel 20 van het K.B. van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. Ze is niet verplicht, maar indien een verklaring wordt gebruikt, moet ze conform het EU-model zijn.

 

 

Truckruns

Truckruns zijn niet-commerciële parades voor charitatieve doeleinden waar vrachtwagenchauffeurs op geheel vrijwillige basis kinderen met een handicap in hun vrachtwagen meenemen voor een langzame rit door een stad of een aantal dorpen in België en hen zo een fantastische dag bezorgen. Deze activiteit heeft meestal tijdens het weekend plaats.

 

Bestuurders die maximaal 1 keer per jaar en op vrijwillige basis deelnemen aan dergelijke truckrun, dienen via het onderstaande formulier de verkorte wekelijkse rusttijd niet te compenseren.

 

Zowel het (ingevulde) deelnemersformulier als een afschrift van het besluit van de Commissie dienen zich in het voertuig te bevinden.