De Tachograaf

Doelstellingen

  • De verkeersveiligheid versterken;
  • De werkvoorwaarden van de bestuurders verbeteren;
  • De eerlijke concurrentie bevorderen;
  • Het beheer van de ondernemingen vergemakkelijken.

 

Een goed beveiligd systeem

Het systeem bestaat uit de digitale tachograaf zelf die verbonden is met een bewegingsopnemer. Hij bestaat verder uit een geheugen, een leesvenster, een verbinding voor gegevensoverbrenging, twee kaartlezers en een printer.


Het geheugen van het apparaat kan gegevens met betrekking tot het voertuig en zijn bestuurders van minstens 365 kalenderdagen opslaan. Drie geheime sleutels verzekeren de beveiliging van de registratie en de bewaring van de gegevens.

Op welke voertuigen?

De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden op alle voertuigen die onderworpen zijn aan verordening 3820/85 betreffende de rij- en rusttijden, die voor de eerste keer in het verkeer worden gebracht vanaf 5 augustus 2005 en die door de bestuurders zowel voor vervoer voor eigen rekening als voor vervoer voor rekening van derden gebruikt worden.

 

De kaarten

  • De bestuurderskaart vervangt het huidige registratieblad (schijf) en slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van de laatste 28 dagen op.
  • De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen.
  • De werkplaatskaart laat het initialiseren, ijken en calibreren van het apparaat toe, net als een aantal andere technische interventies.
  • De controlekaart geeft de bevoegde agenten toegang tot de gegevens die in het geheugen van het apparaat en in de bestuurderskaart opgeslagen zijn, en/of laat toe ze te downloaden.

Overbrenging van de gegevens

De gegevens die in het geheugen van het apparaat, op de bestuurderskaarten en op de werkplaatskaarten opgeslagen zijn, moeten regelmatig door de ondernemingen naar externe opslagmedia overgebracht worden. Zo vormen ze gegevensbestand te vormen gecontroleerd kan worden. Deze gegevensbank is eveneens een belangrijk hulpmiddel voor een efficiënt bedrijfsbeheer.

 

Interoperabiliteit

Een volledige interoperabiliteit is verzekerd: alle kaarten kunnen in alle apparaten gebruikt worden, wat ook het merk ervan is. Alle apparaten zullen alle kaarten aanvaarden.

 

In welke landen?

Sinds 5 augustus 2005 is de digitale tachograaf verplicht in alle lidstaten van de Europese Unie, evenals in Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

 

Contact

Reglementaire aspecten

FOD Mobiliteit en Vervoer

Certificatie en Inspectie

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

Tel. +32 (0)2 277 36 92

Fax +32 (0)2 277 40 48

jeanpaul.otjacques@mobilit.fgov.be

 

 

Erkenning van de werkplaatsen

FOD Mobiliteit en Vervoer

Certificatie en Inspectie

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 41 02

techdriving@mobilit.fgov.be

 

 

Voor de afgifte van de kaarten

Dienst Digitach

vzw ITLB

Archimedesstraat 5

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 282 09 60

Fax: +32 (0)2 282 09 69

digitach@itlb.be