Nummerplaten

Op 16 november 2010 werd de nieuwe kentekenplaat naar Europees formaat in België ingevoerd... Deze werd vergezeld van een nieuw zandkleurig kentekenbewijs van formaat A4. Het formulier aanvraag tot inschrijving van een voertuig werd bij deze gelegenheid eveneens aangepast.

In het algemeen moet een voertuig voorzien zijn van een kentekenplaat ten einde tot het verkeer op de openbare weg toegelaten te worden: zie de betrokken voertuigtypes.

Er bestaan verschillende kentekenplaten die elk beantwoorden aan een specifieke situatie: