Personen die niet in België ingeschreven zijn

Belgen die niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven én die ingeschreven zijn in de Belgische ambassade van dit land, kunnen het internationaal rijbewijs vragen in de Belgische gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren.

Personen (Belgen of niet-Belgen) die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven, moeten in het land waar ze verblijven een internationaal rijbewijs vragen.