Belgisch militair rijbewijs

De Belgische militaire rijbewijzen mogen worden omgeruild voor burgerlijke Belgische rijbewijzen.

Wie mag deze omruiling doen ? Een resident in België ingeschreven in het Rijksregister die aan de voorwaarden voldoet om houder te zijn van een rijbewijs. Het militair rijbewijs moet geldig zijn om te kunnen worden ingeruild.

Er is geen vrijstelling van het medisch examen van groep 2 in geval van omruiling van een militair rijbewijs. Om de categorieën van groep 2 te behalen moet een geldend medisch attest groep 2 kunnen worden voorgelegd.

Er is geen vrijstelling van VAK (Bewijs van Vakbekwaamheid) in geval van omruiling van een militair rijbewijs. Om de code 95 aan te brengen op het burgerlijk rijbewijs moet de aanvrager een eerste keer het initiële bekwaamheidscertificaat voorleggen en daarna een certificaat van bijscholing om het te verlengen.