Voertuigen en onderdelen

BEVASYS

Dankzij BEVASYS kan een aanvraag tot goedkeuring (homologatie) gemakkelijk en snel worden ingediend. Bovendien vereenvoudigt deze toepassing het beheer van een aanvraag door de homologatiediensten en geeft het zowel de klant als de dossierbehandelaar, een algemeen beeld van de aanvragen en van de bekomen certificaten.

Voor meer uitleg over BEVASYS, kan u onze rubriek publicaties raadplegen.

Toegang tot BEVASYSExterne link.

Procedure COP

(Conformity Of Production / controle op gelijkvormigheid)

Elke fabrikant die werkzaam is op het vlak van voertuigen, hetzij als:

  • als fabrikant van systemen, onderdelen en technische eenheden voor de constructie van voertuigen van eender welke categorie (M, N & O);
  • als bouwer van voertuigen in serie;
  • als bouwer van voertuigen op individuele basis;

moet de regels van conformiteit van de productie naleven.

De concrete werkwijze is terug te vinden in de hieronder gepubliceerde handleidingen.