FR  NL    EN
 Small text  Normal text  Large Text  Printable Version  Contact  Plan      Zoek : .be
 
Thema's
Hoofdthema
Contact
Satellietrekeningen transport

Dit onderzoeksproject heeft tot doel satellietrekeningen voor transport te ontwikkelen voor België. Er worden afzonderlijke satellietrekeningen opgesteld voor :

  • het wegvervoer,
  • het lokaal openbaar vervoer,
  • het spoorwegvervoer,
  • de luchtvaart,
  • de binnenvaart,
  • het maritiem vervoer,
  • de vervoersondersteunende activiteiten.

Beschrijving

De satellietrekeningen vormen een uitbreiding van de analytische capaciteit van de nationale boekhouding voor de domeinen die er slechts gedeeltelijk in voorkomen. Daardoor kan de capaciteit van het centrale systeem worden uitgebreid en kan het worden verbeterd op het vlak van economische analyse en beleidsevaluatie.

De transportactiviteit is uitermate geschikt voor het opstellen van een satellietrekening. Die activiteit is in de optiek ‘productie’ van de nationale boekhouding enkel vertegenwoordigd door de vervoerdiensten, die in het kader van een handelsuitwisseling aan derden worden aangeboden door ondernemingen die erkend zijn als behorende tot de transportsector. De nationale boekhouding houdt geen rekening met het transport voor eigen rekening dat, a priori, relatief belangrijk is. Zo ook wordt in de optiek ‘uitgaven’ van de nationale boekhouding geen rekening gehouden met het intermediair verbruik gekoppeld aan vervoerdiensten voor eigen rekening.

De Belgische satellietrekening transport is grotendeels gebaseerd op de methodologie die in Frankrijk werd ontwikkeld en toegepast.
(zie internet site)

De satellietrekeningen transport worden op nationaal niveau (België) opgesteld voor de jaren 1995 en 2000. In de toekomst zal het opstellen van de satellietrekeningen hetzelfde tijdsschema van de Input-Outputtabellen volgen.

Financiering

Het opstellen van de satellietrekeningen voor transport vormt een onderdeel van een raamovereenkomst tussen het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer (zie internet site). De overige twee componenten van die overeenkomst betreffen de ontwikkeling van mobiliteits –en vervoersindicatoren voor België en de ontwikkeling van het PLANET-model.

Het project wordt opgevolgd door een wetenschappelijk comité van professoren en een vertegenwoordigster van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Planning

Het project zal worden afgerond in december 2007.