Kontakt
www.tuyettran.de
Văn, Biên khảo - Littérature, Histoire - Literatur, GeschichteKhu vườn bạn hữu - Jardin des Amis - Garten für meine FreundePhòng tranh sơn dầu - Peinture à l'huile sur toile - Malerei-Öl auf LeinwandNhạc - Musique - MusikVườn thơ - Poèmes - GedichteTuyết làm bếp - Recettes de cuisine - Kochrezepte von Tuyet
Tuyet singt

duongxualoicu_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Hoàng Thi Thơ

ngancach_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Y Vân

tunggiotyeuthuong_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Phạm Trọng Cầu

niemkhuccuoi_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Ngô Thụy Miên

saigondeplam_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Y Vân

nangchieu_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Lê Trọng Nguyễn

cadaome_master.wma

Musik/Text (Nhạc và lời): Trịnh Công Sơn

Beodatmaytroi.mp3

3.6 M

GottesWind.mp3

6.8 M

Langtoi.mp3

4.7 M

Lunatic.mp3

4.3 M

Thamvong.mp3

3.7 M

daslebenistsch_n.mp3

2.9 M

diemxua.mp3

3.2 M

longme.mp3

5.3 M

ngaymoi.mp3

4.0 M

tinhvatien.mp3

3.4 M

 

Der junge Gitarrist - Photo: MTT

 

Hòa âm và thực hiện bởi các nhạc sĩ:

Giọng hát: Mathilde Tuyet Tran

Hữu Hậu, Yên Lâm: Synthesizer

Quốc Phúc: E-Guitar

Hiền: E-Bass

Hoàng Minh: Guitar solo

Hy Đạt: Violon

Đức Thịnh: Harmonica

Dũng: Batterie

Âm thanh và Mix: Quốc Phúc, Hữu Hậu

Trợ lý nghệ thuật: Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đình Hảo

Phòng thu: MPU - Studio, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Các bài hát "Ngày mới", "Tình và tiền", "Tham vọng", "Das Leben ist schön", "Lunatic", "Gottes Wind" © Lời tiếng Việt/Giọng hát: Mathilde Tuyet Tran, Nhạc và Hòa âm: PTQ
(Tác giả giữ mọi bản quyền)

 
Các bài hát "Diễm xưa", "Lòng mẹ", "Làng tôi", "Bèo dạt mây trôi" thực hiện bởi giọng hát Mathilde Tuyet Tran, Hòa Âm: PTQ

 

Sổ lưu niệm - Livre d'Or - Gästebuch
© 2005-2009 Mathilde. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. Last Update: