De klassieke versie van Google Boeken gebruiken

Op Google Boeken kun je boeken en tijdschriften lezen, downloaden, citeren en vertalen. Sommige boeken worden geleverd door uitgevers, andere boeken worden gescand als onderdeel van het Bibliotheekproject.

Een boek of tijdschrift lezen, downloaden, citeren, linken of vertalen

 1. Ga naar Google Boeken.
 2. Zoek op titel, auteur, ISBN of zoekwoorden.
 3. Voer een geavanceerde zoekopdracht uit als je wilt zoeken met filters. Meer informatie over hoeveel van het boek je kunt zien
 4. Klik op een titel.
 5. Volg de onderstaande stappen om te downloaden, te citeren, te koppelen of te vertalen.

Een boek downloaden

Je kunt sommige boeken en tijdschriften gratis downloaden om later te lezen of af te drukken.

 1. Plaats linksboven de muisaanwijzer op E-boek - GRATIS.
 2. Klik naast 'Downloaden' op Pdf of Epub.

Als 'E-boek - gratis' niet wordt weergegeven, klik je op E-boek kopen. Dit geeft je de mogelijkheid om het boek te kopen.

Een boek citeren

 1. Klik aan de linkerkant op Over dit boek.
 2. Scroll omlaag naar 'Bibliografische gegevens'. Er worden gegevens weergegeven die je kunt gebruiken om het boek te citeren.

Een gedeelte van een boek kopiëren of vertalen

 1. Klik bovenaan de pagina op Knippen Knippen. Deze optie is niet voor alle boeken beschikbaar.
 2. Selecteer tekst in het boek.
  • Als je de tekst wilt kopiëren als woorden, selecteer en kopieer je de tekst onder 'Tekst van selectie'.
  • Als je de tekst wilt kopiëren als afbeelding, kopieer je de URL onder 'Afbeelding' of 'Insluiten'.
  • Als je de tekst wilt vertalen, klik je op Vertalen.

Als de optie om tekst te kopiëren of te vertalen niet wordt weergegeven, heeft de uitgever deze opties niet beschikbaar gesteld voor dit boek.

Linken naar een boek

Meer informatie over hoe je kunt linken naar afzonderlijke titels op Google Boeken.

Veelvoorkomende problemen oplossen

Een boek of tijdschrift wordt niet weergegeven

Probeer deze algemene oplossingen:

 1. Schakel alle plug-ins of extensies voor advertenties blokkeren uit. Lees hoe je extensies uitschakelt.
 2. Gebruik een andere browser, zoals Chrome of Safari, om Google Boeken te openen.
 3. Volg de stappen om de cache en de cookies van de browser te wissen.

Als je nog steeds problemen ondervindt, neem je contact met ons op.

Het volledige boek wordt niet weergegeven

De eigenaar heeft geen toestemming gegeven om het volledige boek weer te geven of het is mogelijk niet volledig gescand.

 • Als je het boek in een bibliotheek wilt zoeken, klik je links op Gedrukt boek aanschaffen en dan Zoeken in een bibliotheek.
 • Als je het boek online wilt kopen, klik je links op Gedrukt boek aanschaffen en selecteer je een verkoper.
 • Als je denkt dat het boek zich in het publieke domein bevindt in jouw land, vraag je ons dit boek te beoordelen.
 • Als je eigenaar bent van het boek of tijdschrift en je wilt dat Google Boeken er meer van laat zien, claim je het boek.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
");return null==a||null==a.sheet?sf:Qi(a.sheet,void 0!=b?b:null,c)} function Ui(a){if(Sc&&!ed(10)||"function"!=typeof vb.DOMParser)return null;a=Hf(Be("Never attached to DOM."),""+a+"");return(new DOMParser).parseFromString(vf(a),"text/html").body.children[0]} function Si(a,b){if(!a)return ef;var c=document.createElement("div").style;Vi(a).forEach(function(e){var f=Vc&&e in Pi?e:e.replace(/^-(?:apple|css|epub|khtml|moz|mso?|o|rim|wap|webkit|xv)-(?=[a-z])/i,"");Xb(f,"--")||Xb(f,"var")||(e=Li(a,e),e=ki(f,e,b),null!=e&&Mi(c,f,e))}); return If(c.cssText||"")} function Wi(a){var b=Array.from(Di(si,a,"getElementsByTagName",["STYLE"])),c=Mc(b,function(f){return Lc(Hi(f).cssRules)}); c=Ri(c);c.sort(function(f,h){f=di(f.selectorText);a:{h=di(h.selectorText);for(var k=Math.min(f.length,h.length),l=0;lr?1:nh?1:f"+b+""),Wi(b),b=b.innerHTML);b=Hf(Be("Never attached to DOM."),b);var c=document.createElement("template");if(kj&&"content"in c)xg(c,b),c=c.content;else{var e=document.implementation.createHTMLDocument("x");c=e.body;xg(e.body,b)}b=document.createTreeWalker(c,NodeFilter.SHOW_ELEMENT| NodeFilter.SHOW_TEXT,null,!1);for(c=$i?new WeakMap:new bj;e=b.nextNode();){c:{var f=e;switch(Ji(f)){case 3:f=Fj(this,f);break c;case 1:if("TEMPLATE"==Ii(f).toUpperCase())f=null;else{var h=Ii(f).toUpperCase();if(h in this.oa||"http://www.w3.org/1999/xhtml"!=Ni(f))var k=null;else this.ha[h]?k=document.createElement(h):(k=Xh(document,"SPAN"),this.ua&&Fi(k,"data-sanitizer-original-tag",h.toLowerCase()));if(k){var l=k,n=Ei(f);if(null!=n)for(var r=0;h=n[r];r++)if(h.specified){var t=f;var w=h;var y=w.name; if(Xb(y,"data-sanitizer-"))w=null;else{var A=Ii(t);w=w.value;var oa={tagName:ac(A).toLowerCase(),attributeName:ac(y).toLowerCase()},qa={jr:void 0};"style"==oa.attributeName&&(qa.jr=Gi(t));t=Dj(A,y);t in this.o?(y=this.o[t],w=y(w,oa,qa)):(y=Dj(null,y),y in this.o?(y=this.o[y],w=y(w,oa,qa)):w=null)}null!==w&&Fi(l,h.name,w)}f=k}else f=null}break c;default:f=null}}if(f){if(1==Ji(f)&&c.set(e,f),e=Ki(e),h=!1,e)k=Ji(e),l=Ii(e).toLowerCase(),n=Ki(e),11!=k||n?"body"==l&&n&&(k=Ki(n))&&!Ki(k)&&(h=!0):h=!0,k= null,h||!e?k=a:1==Ji(e)&&(k=c.get(e)),k.content&&(k=k.content),k.appendChild(f)}else $h(e)}c.clear&&c.clear()}else a=Xh(document,"SPAN");0")+1,a.lastIndexOf("b;)a.pop()} function Lj(a){a=Array(a);Kj(a,0);return a} ;var Mj=new Jj;Mj.__default=function(a,b,c){var e=typeof c;"object"===e||"function"===e?a[b]=c:null==c?a.removeAttribute(b):(e=0===b.lastIndexOf("xml:",0)?"http://www.w3.org/XML/1998/namespace":0===b.lastIndexOf("xlink:",0)?"http://www.w3.org/1999/xlink":null)?a.setAttributeNS(e,b,c):a.setAttribute(b,c)}; Mj.style=function(a,b,c){a=a.style;if("string"===typeof c)a.cssText=c;else{a.cssText="";for(var e in c)Ij.call(c,e)&&(b=c[e],0<=e.indexOf("-")?a.setProperty(e,b):a[e]=b)}}; function Nj(a,b,c,e){(e[b]||e.__default)(a,b,c)} ;var Oj=null;function Pj(a){this.node=a;this.o=[];this.deleted=[]} ;var Qj="undefined"!==typeof Node&&Node.prototype.getRootNode||function(){for(var a=this,b=a;a;)b=a,a=a.parentNode;return b};function Rj(a,b){this.o=null;this.ma=!1;this.ha=a;this.key=b;this.text=void 0} function Sj(a,b,c){b=new Rj(b,c);return a.__incrementalDOMData=b} function Tj(a,b){if(a.__incrementalDOMData)return a.__incrementalDOMData;var c=1===a.nodeType?a.localName:a.nodeName,e=1===a.nodeType?a.getAttribute("key"):null;b=Sj(a,c,1===a.nodeType?e||b:null);if(1===a.nodeType&&(a=a.attributes,c=a.length)){e=b.o||(b.o=Lj(c));for(var f=0,h=0;f\n \n \n\n'), "add.svg":Be('\n \n \n\n'),"announcement.svg":Be('\n \n \n\n'),"arrow_back.svg":Be('\n \n \n\n'), "arrow_drop_down.svg":Be('\n'),"arrow_drop_up.svg":Be('\n'),"arrow_forward.svg":Be('\n'), "attach_file.svg":Be('\n'),"auto_awesome.svg":Be('\n'), "calendar_today.svg":Be('\n'),"chat.svg":Be('\n \n \n\n'), "check.svg":Be('\n \n \n\n'),"check_circle.svg":Be('\n \n \n\n'), "check_circle_filled.svg":Be('\n \n \n \n \n\n'),"check_circle_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "close.svg":Be('\n \n \n\n'),"code.svg":Be('\n'),"content_copy.svg":Be('\n \n\n'), "delete_outline.svg":Be('\n'),"do_not_disturb.svg":Be('\n \n \n\n'), "down_arrow.svg":Be('\n \n \n\n'),"drive_document.svg":Be('\n \n \n\n'),"drive_image.svg":Be('\n \n \n\n'), "dvr.svg":Be('\n'),"email.svg":Be('\n \n \n\n'), "error.svg":Be('\n'),"error_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "event_available.svg":Be('\n \n \n\n'),"face.svg":Be('\n'), "featured_video.svg":Be('\n'),"filter_list.svg":Be('\n \n\n'),"format_bold.svg":Be('\n'), "format_clear.svg":Be('\n'),"format_indent_decrease.svg":Be('\n'), "format_indent_increase.svg":Be('\n'),"format_italic.svg":Be('\n'),"format_list_bulleted.svg":Be('\n'), "format_list_numbered.svg":Be('\n'),"format_quote.svg":Be('\n \n\n'), "format_underline.svg":Be('\n'),"help_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "highlight_alt.svg":Be('\n'),"info.svg":Be('\n \n \n\n'), "info_filled.svg":Be('\n'),"keep_pin_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "keyboard_arrow_up.svg":Be('\n \n \n\n'),"label.svg":Be('\n \n \n\n'), "label_off.svg":Be('\n \n \n\n'), "language.svg":Be('\n'), "link.svg":Be('\n'),"lock.svg":Be('\n \n \n \n\n'), "lock_open.svg":Be('\n \n \n \n\n'),"maximize.svg":Be('\n'), "minimize.svg":Be('\n'),"mode_edit.svg":Be('\n \n \n\n'),"more_vert.svg":Be('\n \n \n\n'), "navigate_before.svg":Be('\n'),"navigate_next.svg":Be('\n'),"notifications.svg":Be('\n'), "open_in_new.svg":Be('\n'),"phone.svg":Be('\n \n \n\n'), "play_arrow.svg":Be('\n \n \n\n'),"play_circle.svg":Be('\n \n \n\n'),"public.svg":Be('\n \n \n\n'), "question_answer.svg":Be('\n \n \n\n'),"remove_circle_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "restart_alt.svg":Be('\n \n \n\n'),"search.svg":Be('\n \n \n\n'), "send.svg":Be('\n'),"sentiment_very_satisfied.svg":Be('\n'), "star.svg":Be('\n'),"star_boarder.svg":Be('\n'), "storefront.svg":Be('\n \n\n'), "supervised_user_circle.svg":Be('\n \n \n \n \n\n'), "text_format.svg":Be('\n'),"thumb_down_alt.svg":Be('\n'), "thumb_up.svg":Be('\n'),"thumb_up_alt.svg":Be('\n'), "undo.svg":Be('\n'),"unfold_more.svg":Be('\n'), "unpin.svg":Be('\n \n \n\n'),"video_youtube.svg":Be('\n'), "video_youtube_outline.svg":Be('\n \n \n\n'), "visibility.svg":Be('\n \n \n\n'),"warning.svg":Be('\n \n \n\n')};var Sk="arrow_back arrow_forward chevron_left chevron_right exit_to_app first_page format_quote last_page navigate_before navigate_next open_in_new star_half gm/arrow_back gm/arrow_forward gm/format_quote gm/help_outline gm/play_arrow gm/open_in_new gm/undo".split(" ");function Tk(a){var b=a.icon,c=void 0===a.size?24:a.size,e=void 0===a.ub?!1:a.ub,f=void 0===a.Id?[]:a.Id;a=void 0===a.title?"":a.title;E.call(this,"sc.shared.MaterialIcon");this.icon=b;this.size=c;this.Id=f;this.ub=e;this.title=a} x(Tk,E);Tk.prototype.content=function(){var a=this,b=this.size/16+"rem",c={root:!0,baseline:this.ub,flip:-1!==Sk.indexOf(this.icon)},e=0===this.icon.indexOf("gm/");e||(c["text-icon"]=!0);for(var f=u(this.Id),h=f.next();!h.done;h=f.next())h=h.value,""!==h&&(c[h]=!0);e?this.element("div","class",c,"title",this.title,"style",{width:b,height:b},function(){xk(Rk[a.icon.replace("gm/","")+".svg"])}):this.element("div","class",c,"title",this.title,"style","font-size: "+b,this.icon)};function Uk(a,b,c,e){this.ma=a;this.ha=b;this.o=c;this.ka=void 0===e?1:e} function Vk(a){if(!a||"transparent"===a)return new Uk(0,0,0,0);var b=a.match(/\.?\d+(\.\d+)?/g);if(3>b.length)throw Error("Could not parse '"+a+"' as a color.");b.length=4;return new (Function.prototype.bind.apply(Uk,[null].concat(Ba(b.map(Number)))))} function Wk(a){var b=Xk(a,Yk);a=Xk(a,Zk);return 3.1>b&&a>b} var Zk=new Uk(0,0,0),Yk=new Uk(255,255,255);function Xk(a,b){a=.2126*$k(a.ma)+.7152*$k(a.ha)+.0722*$k(a.o)+.05;b=.2126*$k(b.ma)+.7152*$k(b.ha)+.0722*$k(b.o)+.05;return Math.max(a,b)/Math.min(a,b)} function $k(a){a/=255;return.03928>a?a/12.92:Math.pow((a+.055)/1.055,2.4)} ;var al=[{opacity:0},{opacity:.16,offset:.25},{opacity:.16,offset:.5},{opacity:0}],bl={duration:300},cl={duration:225,easing:"cubic-bezier(.4, .0, .2, 1)"};function dl(a){a=void 0===a?{}:a;a=void 0===a.Xl?!1:a.Xl;E.call(this,"sc.shared.MaterialInteractionOverlay");var b=this;this.ha=!1;this.parentElement=null;this.Xl=a;this.ta=function(c){el(b,c.clientX,c.clientY,b.Xl)}; this.ka=function(){b.ha=!0;b.Ca()}; this.na=function(){b.ha=!1;b.Ca()}} x(dl,E);dl.prototype.content=function(){var a=this,b=Wk(Vk(getComputedStyle(this.element("span")).color));this.root=this.element("div","class",{root:!0,"light-text":b,hover:this.ha},"aria-hidden","true",function(){a.element("div","class","hover-overlay");a.element("div","class","pressed-overlay");a.o=a.element("div","class","ripple")}); fl(this)}; function fl(a){setTimeout(function(){var b,c,e=a.parentElement,f=null!==(c=a.getElement()&&(null===(b=a.getElement())||void 0===b?void 0:b.parentElement))&&void 0!==c?c:null;e!==f&&(e&&(e.removeEventListener("mousedown",a.ta),e.removeEventListener("mouseenter",a.ka),e.removeEventListener("mouseleave",a.na)),f&&(f.addEventListener("mousedown",a.ta),f.addEventListener("mouseenter",a.ka),f.addEventListener("mouseleave",a.na)),a.parentElement=f)},0)} function gl(a,b){"Enter"!==b.code&&"Space"!==b.code||el(a,0,0,!0)} function el(a,b,c,e){var f;if(null!==(f=a.o)&&void 0!==f&&f.animate){var h=a.root.getBoundingClientRect(),k=.6*Math.max(h.width,h.height)/256,l=(Math.sqrt(Math.pow(h.width/2,2)+Math.pow(h.height/2,2))+10)/128;if(e)b=h="calc(50% - 128px)",k="scale("+k+")",l="scale("+l+")";else{b=b-h.left-128;var n=c-h.top-128;c=h.width/2-128-b;e=h.height/2-128-n;h=n+"px";b+="px";k="translate(0, 0) scale("+k+")";l="translate("+c+"px, "+e+"px) scale("+l+")"}k=[{transform:k},{transform:l}];a.o.style.top=h;a.o.style.left= b;a.o.style.transform=l;a.o.animate(al,bl);a.o.animate(k,cl)}} ;function hl(a){a=void 0===a?{}:a;E.call(this,"sc.shared.MaterialButton");this.model=a instanceof Pk?a:new Pk(a);this.overlay=new dl;Fk(this,this.model)} x(hl,E);p=hl.prototype; p.content=function(a){var b=this;a&&this.model.Ee(a);var c=""!==this.model.Ka(),e=""!==this.model.yg();this.o=this.element(this.model.cj()?"a":"button","href",this.model.cj()||void 0,"class",{root:!0,text:1===this.model.getStyle()||2===this.model.getStyle()||8===this.model.getStyle(),"color-label":8===this.model.getStyle()||2===this.model.getStyle(),"color-hint":6===this.model.getStyle()&&c,hairline:3===this.model.getStyle(),href:!!this.model.cj(),filled:4===this.model.getStyle(),"protected":5=== this.model.getStyle(),tonal:9===this.model.getStyle(),navigational:6===this.model.getStyle()&&!c,"navigational-alt":7===this.model.getStyle(),"left-icon":Qk(this.model),"right-icon":this.model.zk(),"icon-only":e&&!c,"small-icon":this.model.al,hidden:!this.model.nm,compact:this.model.compact},"style",""===this.model.Yh()?null:{"max-width":this.model.Yh()},"type","button","aria-label",this.model.aj(),"aria-expanded",this.model.Tu,"aria-controls",this.model.Su,"disabled",this.model.wg(),"onclick",function(f){b.Ab(f)}, "onkeydown",function(f){b.overlay&&gl(b.overlay,f)},function(){e&&b.element("span","class","icon",new Tk({icon:b.model.yg(), size:b.model.al||c?18:24,ub:!0}));c&&b.element("span","class",{overflow:""!==b.model.Yh()},function(){pk(b.model.Ka())}); b.overlay.render()})}; p.Ab=function(a){var b=this.model.Em();b&&b({method:0===a.clientX&&0===a.clientY?1:2})}; p.Yb=function(a){this.model.Yb(a)}; p.$c=ma(0);p.Ka=function(){return this.model.Ka()}; p.rb=function(a){this.model.rb(a)}; p.focus=function(){var a;null===(a=this.o)||void 0===a?void 0:a.focus()};function il(a,b){this.value=a;this.icon=b} il.prototype.toString=function(){return this.value}; var jl=new il("error","gm/error_outline"),kl=new il("caution","gm/warning"),ll=new il("success","gm/check_circle_outline");function ml(a){var b=a.message,c=a.type,e=a.position;a=void 0===a.jn?void 0:a.jn;E.call(this,"sc.shared.Callout");this.message=b;this.type=c;this.position=e;this.icon=new Tk({icon:c.icon,ub:!0});void 0!==a&&(this.jn=new hl({nb:a.nb,text:a.text,trigger:a.trigger,style:1,compact:!0}))} x(ml,E);ml.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","root "+this.type+" "+this.position,"aria-live","polite",function(){a.element("div","class","content",function(){a.icon.render();a.element("div","class","message",a.message)}); void 0!==a.jn&&a.element("div","class","secondary-button",a.jn)})};function nl(a,b,c){b=void 0===b?!0:b;void 0===c||c?sg(window,bg(a)):(c=document.createElement("a"),zg(c,a),c.rel="noopener",b?(a=bg(c.href),window.location.href=kg(a)):(a=bg(c.href),window.location.replace(kg(a))))} ;function ol(a,b,c,e,f){var h=Error.call(this,a+"/"+b+" "+c+" "+e);this.message=h.message;"stack"in h&&(this.stack=h.stack);this.serviceName=a;this.path=b;this.type=c;this.statusCode=e;this.responseText=f} x(ol,Error);function pl(a){var b=a.serviceName;this.wf=a.wf;this.serviceName=b} pl.prototype.get=function(a,b,c,e){c=void 0===c?{}:c;e=void 0===e?new XMLHttpRequest:e;return Kf(this,function h(){var k=this,l;return nb(h,function(n){if(1==n.o)return Qa(n,k.call("GET",a,c,e,"application/json+protobuf"),2);l=n.ha;try{return n.return(ee(b,l))}catch(r){throw ql(k,a),r;}})})}; function rl(a,b,c){c=void 0===c?{}:c;var e=void 0===e?new XMLHttpRequest:e;return Kf(a,function h(){var k=this,l;return nb(h,function(n){if(1==n.o)return Qa(n,k.call("GET",b,c,e,"application/json"),2);l=n.ha;try{return n.return(JSON.parse(l))}catch(r){throw ql(k,b),r;}})})} pl.prototype.post=function(a,b,c,e,f){e=void 0===e?{}:e;f=void 0===f?new XMLHttpRequest:f;return Kf(this,function k(){var l=this,n;return nb(k,function(r){if(1==r.o)return Qa(r,l.call("POST",a,e,f,"application/json+protobuf",b.Ib()),2);n=r.ha;try{return r.return(ee(c,n))}catch(t){throw ql(l,a),t;}})})}; function sl(a,b,c,e){e=void 0===e?{}:e;var f=void 0===f?new XMLHttpRequest:f;return Kf(a,function k(){var l=this,n;return nb(k,function(r){if(1==r.o)return Qa(r,l.call("POST",b,e,f,"application/json",JSON.stringify(c)),2);n=r.ha;try{return r.return(JSON.parse(n))}catch(t){throw ql(l,b),t;}})})} pl.prototype.call=function(a,b,c,e,f,h){return Kf(this,function l(){var n=this,r;return nb(l,function(t){r=n;return t.return(new Promise(function(w,y){var A="";if(c.query){for(var oa=[],qa=u(Object.entries(c.query)),ta=qa.next();!ta.done;ta=qa.next()){var za=u(ta.value);ta=za.next().value;za=za.next().value;za=Array.isArray(za)?za:[za];za=u(za);for(var ya=za.next();!ya.done;ya=za.next())ya=ya.value,oa.push(encodeURIComponent(ta)+"="+encodeURIComponent(ya))}0e.status||299this.ha&&(this.ha++,a.next=this.o,this.o=a)};var zl; function Al(){var a=vb.MessageChannel;"undefined"===typeof a&&"undefined"!==typeof window&&window.postMessage&&window.addEventListener&&!vc("Presto")&&(a=function(){var f=Xh(document,"IFRAME");f.style.display="none";document.documentElement.appendChild(f);var h=f.contentWindow;f=h.document;f.open();f.close();var k="callImmediate"+Math.random(),l="file:"==h.location.protocol?"*":h.location.protocol+"//"+h.location.host;f=Lb(function(n){if(("*"==l||n.origin==l)&&n.data==k)this.port1.onmessage()},this); h.addEventListener("message",f,!1);this.port1={};this.port2={postMessage:function(){h.postMessage(k,l)}}}); if("undefined"!==typeof a&&!wc()){var b=new a,c={},e=c;b.port1.onmessage=function(){if(void 0!==c.next){c=c.next;var f=c.cb;c.cb=null;f()}}; return function(f){e.next={cb:f};e=e.next;b.port2.postMessage(0)}}return function(f){vb.setTimeout(f,0)}} ;function Bl(){this.ha=this.o=null} Bl.prototype.add=function(a,b){var c=Cl.get();c.set(a,b);this.ha?this.ha.next=c:this.o=c;this.ha=c}; Bl.prototype.remove=function(){var a=null;this.o&&(a=this.o,this.o=this.o.next,this.o||(this.ha=null),a.next=null);return a}; var Cl=new yl(function(){return new Dl},function(a){return a.reset()}); function Dl(){this.next=this.scope=this.o=null} Dl.prototype.set=function(a,b){this.o=a;this.scope=b;this.next=null}; Dl.prototype.reset=function(){this.next=this.scope=this.o=null};function El(a,b){Fl||Gl();Hl||(Fl(),Hl=!0);Il.add(a,b)} var Fl;function Gl(){if(vb.Promise&&vb.Promise.resolve){var a=vb.Promise.resolve(void 0);Fl=function(){a.then(Jl)}}else Fl=function(){var b=Jl; "function"!==typeof vb.setImmediate||vb.Window&&vb.Window.prototype&&!vc("Edge")&&vb.Window.prototype.setImmediate==vb.setImmediate?(zl||(zl=Al()),zl(b)):vb.setImmediate(b)}} var Hl=!1,Il=new Bl;function Jl(){for(var a;a=Il.remove();){try{a.o.call(a.scope)}catch(b){Wb(b)}Cl.put(a)}Hl=!1} ;function Kl(a){if(!a)return!1;try{return!!a.$goog_Thenable}catch(b){return!1}} ;function Ll(a){this.o=0;this.ta=void 0;this.ka=this.ha=this.ma=null;this.oa=this.na=!1;if(a!=Ab)try{var b=this;a.call(void 0,function(c){Ml(b,2,c)},function(c){Ml(b,3,c)})}catch(c){Ml(this,3,c)}} function Nl(){this.next=this.context=this.o=this.ha=this.child=null;this.ma=!1} Nl.prototype.reset=function(){this.context=this.o=this.ha=this.child=null;this.ma=!1}; var Ol=new yl(function(){return new Nl},function(a){a.reset()}); function Pl(a,b,c){var e=Ol.get();e.ha=a;e.o=b;e.context=c;return e} function Ql(a){if(a instanceof Ll)return a;var b=new Ll(Ab);Ml(b,2,a);return b} Ll.prototype.then=function(a,b,c){return Rl(this,"function"===typeof a?a:null,"function"===typeof b?b:null,c)}; Ll.prototype.$goog_Thenable=!0;function Sl(a,b,c){return Rl(a,null,b,c)} Ll.prototype.cancel=function(a){if(0==this.o){var b=new Tl(a);El(function(){Ul(this,b)},this)}}; function Ul(a,b){if(0==a.o)if(a.ma){var c=a.ma;if(c.ha){for(var e=0,f=null,h=null,k=c.ha;k&&(k.ma||(e++,k.child==a&&(f=k),!(f&&1=c.tabIndex?b:c})} ;var vm=[];function wm(){var a=this;this.oa=this.o=null;this.ha=!1;this.ma=[];this.ka=[];this.na=function(b){if(a.o&&a.ha){var c=rm(a.o),e=tm(c),f;e&&(f=um(c));switch(b.key){case "Tab":if(!e||!f)break;b.shiftKey?document.activeElement===e&&(b.preventDefault(),f.focus()):document.activeElement===f&&(b.preventDefault(),e.focus());break;case "Escape":b.stopPropagation(),a.oa()}}}} wm.prototype.init=function(a,b,c){c=void 0===c?!1:c;this.oa=b;if(this.o=a)this.o.addEventListener("keydown",this.na),c&&xm(this)}; function ym(a,b){if(b||!1!==b&&!a.ha)xm(a);else if(a.ha){for(zm(a);0\n \n \n '))); e.addEventListener("click",function(){a.o.setMonth(a.o.getMonth()+-1);Fm(a)}); c.appendChild(e);e=document.createElement("button");e.className="next";e.setAttribute("title","Volgende maand");e.setAttribute("aria-label","Volgende maand");e.appendChild(Yh(Be('\n \n \n ')));e.addEventListener("click",function(){a.o.setMonth(a.o.getMonth()+1);Fm(a)}); c.appendChild(e);c=document.createElement("tr");c.appendChild(b);return c} function Em(a){var b=document.createElement("tr");b.className="weekdays";for(var c=[],e=0;7>e;e++){var f=document.createElement("td");c.push(f);b.appendChild(f)}e=new Date(a.o);for(f=0;7>f;f++)c[e.getDay()].textContent=a.va?e.toLocaleString(a.na,{weekday:"narrow"}):"SMTWTFS"[e.getDay()],e.setDate(e.getDate()+1);return b} function Fm(a){a.ka.textContent=a.va?a.o.toLocaleString(a.na,{month:"long",year:"numeric"}):a.o.getMonth()+1+"/"+a.o.getFullYear();a.ma.textContent="";var b=new Date(a.o);b.setDate(1);for(0e;e++){var f=document.createElement("td");if(b.getMonth()==a.o.getMonth()){var h=document.createElement("button");f.setAttribute("data-time",b.getTime());var k=!1;a.oa&&(k=a.oa.getTime()===b.getTime());h.textContent= b.getDate().toString();h.className="selectable";k&&Kg(h,"selected",!0);f.appendChild(h)}else f.className="unselectable";c.appendChild(f);b.setDate(b.getDate()+1)}a.ma.appendChild(c)}} function Gm(a){return new Date(a.getFullYear(),a.getMonth(),1)} Bm.prototype.ua=function(a){this.ta=a}; Bm.prototype.getElement=function(){return this.ha}; window.sc_createCalendar=function(a){a=new Bm(a);return{setSelectDateCallback:a.ua.bind(a),getElement:a.getElement.bind(a)}};function Hm(a){z.call(this,a)} x(Hm,z);var Im={Eq:{1E3:{other:"0K"},1E4:{other:"00K"},1E5:{other:"000K"},1E6:{other:"0M"},1E7:{other:"00M"},1E8:{other:"000M"},1E9:{other:"0B"},1E10:{other:"00B"},1E11:{other:"000B"},1E12:{other:"0T"},1E13:{other:"00T"},1E14:{other:"000T"}},hu:{1E3:{other:"0 thousand"},1E4:{other:"00 thousand"},1E5:{other:"000 thousand"},1E6:{other:"0 million"},1E7:{other:"00 million"},1E8:{other:"000 million"},1E9:{other:"0 billion"},1E10:{other:"00 billion"},1E11:{other:"000 billion"},1E12:{other:"0 trillion"},1E13:{other:"00 trillion"}, 1E14:{other:"000 trillion"}}}; Im={Eq:{1E3:{other:"0K"},1E4:{other:"00K"},1E5:{other:"000K"},1E6:{other:"0\u00a0mln."},1E7:{other:"00\u00a0mln."},1E8:{other:"000\u00a0mln."},1E9:{other:"0\u00a0mld."},1E10:{other:"00\u00a0mld."},1E11:{other:"000\u00a0mld."},1E12:{other:"0\u00a0bln."},1E13:{other:"00\u00a0bln."},1E14:{other:"000\u00a0bln."}},hu:{1E3:{other:"0 duizend"},1E4:{other:"00 duizend"},1E5:{other:"000 duizend"},1E6:{other:"0 miljoen"},1E7:{other:"00 miljoen"},1E8:{other:"000 miljoen"},1E9:{other:"0 miljard"},1E10:{other:"00 miljard"}, 1E11:{other:"000 miljard"},1E12:{other:"0 biljoen"},1E13:{other:"00 biljoen"},1E14:{other:"000 biljoen"}}};var Jm={AED:[2,"dh","\u062f.\u0625."],ALL:[0,"Lek","Lek"],AUD:[2,"$","AU$"],BDT:[2,"\u09f3","Tk"],BGN:[2,"lev","lev"],BRL:[2,"R$","R$"],CAD:[2,"$","C$"],CDF:[2,"FrCD","CDF"],CHF:[2,"CHF","CHF"],CLP:[0,"$","CL$"],CNY:[2,"\u00a5","RMB\u00a5"],COP:[32,"$","COL$"],CRC:[0,"\u20a1","CR\u20a1"],CZK:[50,"K\u010d","K\u010d"],DKK:[50,"kr.","kr."],DOP:[2,"RD$","RD$"],EGP:[2,"\u00a3","LE"],ETB:[2,"Birr","Birr"],EUR:[2,"\u20ac","\u20ac"],GBP:[2,"\u00a3","GB\u00a3"],HKD:[2,"$","HK$"],HRK:[2,"kn","kn"],HUF:[34, "Ft","Ft"],IDR:[0,"Rp","Rp"],ILS:[34,"\u20aa","IL\u20aa"],INR:[2,"\u20b9","Rs"],IRR:[0,"Rial","IRR"],ISK:[0,"kr","kr"],JMD:[2,"$","JA$"],JPY:[0,"\u00a5","JP\u00a5"],KRW:[0,"\u20a9","KR\u20a9"],LKR:[2,"Rs","SLRs"],LTL:[2,"Lt","Lt"],MNT:[0,"\u20ae","MN\u20ae"],MVR:[2,"Rf","MVR"],MXN:[2,"$","Mex$"],MYR:[2,"RM","RM"],NOK:[50,"kr","NOkr"],PAB:[2,"B/.","B/."],PEN:[2,"S/.","S/."],PHP:[2,"\u20b1","PHP"],PKR:[0,"Rs","PKRs."],PLN:[50,"z\u0142","z\u0142"],RON:[2,"RON","RON"],RSD:[0,"din","RSD"],RUB:[50,"\u20bd", "RUB"],SAR:[2,"Rial","Rial"],SEK:[50,"kr","kr"],SGD:[2,"$","S$"],THB:[2,"\u0e3f","THB"],TRY:[2,"\u20ba","TRY"],TWD:[2,"$","NT$"],TZS:[0,"TSh","TSh"],UAH:[2,"\u0433\u0440\u043d.","UAH"],USD:[2,"$","US$"],UYU:[2,"$","$U"],VND:[48,"\u20ab","VN\u20ab"],YER:[0,"Rial","Rial"],ZAR:[2,"R","ZAR"]};var Km={Hq:".",fo:",",Oq:"%",qo:"0",xu:"+",Nq:"-",Iq:"E",Pq:"\u2030",ho:"\u221e",tu:"NaN",Gq:"#,##0.###",zu:"#E0",wu:"#,##0%",iu:"\u00a4#,##0.00",eo:"USD"};Km={Hq:",",fo:".",Oq:"%",qo:"0",xu:"+",Nq:"-",Iq:"E",Pq:"\u2030",ho:"\u221e",tu:"NaN",Gq:"#,##0.###",zu:"#E0",wu:"#,##0%",iu:"\u00a4\u00a0#,##0.00;\u00a4\u00a0-#,##0.00",eo:"EUR"};function Lm(a){this.ya=40;this.ma=1;this.Da=0;this.ha=3;this.Ba=this.ka=0;this.Ha=!1;this.Aa=this.ua="";this.oa=Km.Nq;this.va="";this.o=1;this.ta=!1;this.na=[];this.Ea=this.Ga=!1;this.wa=0;if("number"===typeof a)switch(a){case 1:Mm(this,Km.Gq);break;case 2:Mm(this,Km.zu);break;case 3:Mm(this,Km.wu);break;case 4:a=Km.iu;var b=["0"],c=Jm[Km.eo];if(c){c=c[0]&7;if(0f&&n++;break;case "0":if(0f&&n++;break;case ",":0h+k||1>a.Ba)throw Error('Malformed exponential pattern "'+b+'"');t=!1;break;default:c[0]--,t=!1}0==k&&0f&&0h+k)||0==n)throw Error('Malformed pattern "'+b+'"');l=h+k+l;a.ha=0<=f?l-f:0;0<=f&&(a.ka=h+k-f,0>a.ka&&(a.ka=0));a.ma=(0<=f?f:l)-h;a.Ea&&(a.ya=h+a.ma,0==a.ha&&0==a.ma&&(a.ma=1));a.na.push(Math.max(0,n));a.Ga= 0==f||f==l;e=c[0]-e;a.Aa=Om(a,b,c);c[0]this.oa.length?e=!1:this.ua.length=qa)A+=qa,l=!0;else if(oa==t.charAt(0)){if(h||k)break;A+=".";h=!0}else if(oa==w.charAt(0)&&("\u00a0"!=w.charAt(0)||b[0]+1this.ha)throw Error("Min value must be less than max value");if(isNaN(a))return Km.tu;var b=[];var c=a,e=a;if(0==this.wa)var f=Qm;else c=Math.abs(c),e=Math.abs(e),f=Rm(this,1>=c?0:Sm(c)).tr,e=Tm(e,-f),Um(this,e),c=Tm(c,-f),c=Um(this,c),f=Rm(this,f+Sm(c.intValue));a=Tm(a,-f.tr);(c=0>a||0==a&&0>1/a)?f.Cs?b.push(f.Cs):(b.push(f.prefix),b.push(this.oa)):(b.push(f.prefix),b.push(this.ua));if(isFinite(a))if(a=a*(c?-1:1)*this.o,this.Ea)if(e=a,0==e)Vm(this,e,this.ma, b),Wm(this,0,b);else{var h=Math.floor(Math.log(e)/Math.log(10)+2E-15);e=Tm(e,-h);var k=this.ma;1this.ma?(k=h%this.ya,0>k&&(k=this.ya+k),e=Tm(e,k),h-=k,k=1):1>this.ma?(h++,e=Tm(e,-1)):(h-=this.ma-1,e=Tm(e,this.ma-1));Vm(this,e,k,b);Wm(this,h,b)}else Vm(this,a,this.ma,b);else b.push(Km.ho);c?f.Ds?b.push(f.Ds):(isFinite(a)&&b.push(f.suffix),b.push(this.va)):(isFinite(a)&&b.push(f.suffix),b.push(this.Aa));return b.join("")}; function Um(a,b){var c=Tm(b,a.ha);0a.ha)throw Error("Min value must be less than max value");e||(e=[]);b=Um(a,b);var f=b.intValue,h=b.wA,k=0h.length&&(h="1"+Ph("0",a.ha-h.length)+h);for(a=h.length;"0"==h.charAt(a-1)&&a>b+1;)a--;for(b=1;bb?(b=-b,c.push(Km.Nq)):a.Ha&&c.push(Km.xu);b=""+b;for(var e=Km.qo,f=b.length;fa)return a-48;var b=Km.qo.charCodeAt(0);return b<=a&&ab)return Qm;b=Math.min(14,b);var c=a[Tm(1,b)];for(--b;!c&&3<=b;)c=a[Tm(1,b)],b--;if(!c)return Qm;c=c.other;var e=a="",f=c.indexOf(";");0<=f&&(c=c.substring(0,f),f=c.substring(f+1))&&(e=/([^0]*)(0+)(.*)/.exec(f),a=e[1],e=e[3]);return c&&"0"!=c?(c=/([^0]*)(0+)(.*)/.exec(c))?{tr:b+1-(c[2].length-1),Cs:a,Ds:e,prefix:c[1],suffix:c[3]}:Qm:Qm} function Sm(a){if(!isFinite(a))return 0>>0);function On(a){if("function"===typeof a)return a;a[Wn]||(a[Wn]=function(b){return a.handleEvent(b)}); return a[Wn]} ;function Xn(){un.call(this);this.ka=new Fn(this);this.Sc=this;this.qc=null} Pb(Xn,un);Xn.prototype[An]=!0;p=Xn.prototype;p.Ur=function(){return this.qc}; p.addEventListener=function(a,b,c,e){Mn(this,a,b,c,e)}; p.removeEventListener=function(a,b,c,e){Un(this,a,b,c,e)}; p.dispatchEvent=function(a){var b=this.Ur();if(b){var c=[];for(var e=1;b;b=b.Ur())c.push(b),++e}b=this.Sc;e=a.type||a;if("string"===typeof a)a=new wn(a,b);else if(a instanceof wn)a.target=a.target||b;else{var f=a;a=new wn(e,b);ue(a,f)}f=!0;if(c)for(var h=c.length-1;!a.ma&&0<=h;h--){var k=a.o=c[h];f=k.tm(e,!0,a)&&f}a.ma||(k=a.o=b,f=k.tm(e,!0,a)&&f,a.ma||(f=k.tm(e,!1,a)&&f));if(c)for(h=0;!a.ma&&hc&&(c=a.length);var e=a.indexOf("?");if(0>e||e>c){e=c;var f=""}else f=a.substring(e+1,c);a=[a.substr(0,e),f,a.substr(c)];c=a[1];a[1]=b?c?c+"&"+b:b:c;return a[0]+(a[1]?"?"+a[1]:"")+a[2]} function eo(a,b,c){if(Array.isArray(b))for(var e=0;e>>0);a={requestId:c,vz:Do(a,b,c),onLoad:b.onLoad,onError:b.onError||function(){}, Pp:b.Pp||function(){}, GC:b.GC||function(){}, Wq:b.Wq,lA:b.pageType,Qk:b.Qk};b.td&&("IFRAME"==b.td.nodeName?(a.window=b.td.contentWindow,a.td=a.window.document.body):(a.window=window,a.td=b.td));return a} function Do(a,b,c){var e=Eo(a)+"/apis/render?",f=a.ua,h=a.Ba,k=b.helpcenter,l=a.ta,n=a.va,r=a.Ha,t=a.Ga,w=a.Aa,y=b.pageType,A=b.pageId,oa=b.url,qa=b.hh,ta=b.rG;c=["js_request_id."+c];if(b.extraParams)for(var za in b.extraParams)c.push(za+"."+b.extraParams[za]);a={v:1,key:f,request_source:h,helpcenter:k,hl:l,authuser:n,visit_id:r,view_id:t,psd:w,page_type:y,id:A,url:oa,components:qa,exclude_components:ta,extra_params:c,mendel_ids:a.ya,service_configuration:a.Ea,scdeb:a.wa,instant_preview:b.instantPreview, symptom:b.symptom};b="";for(var ya in a)f=a[ya],void 0!=f&&(Array.isArray(f)&&(f=f.join()),b&&(b+="&"),b+=ya+"="+encodeURIComponent(f.toString()));return e+b} function Co(a,b,c){try{var e=JSON.parse(c)}catch(f){b.onError({type:1,message:c});return}if(404!=e.application_error&&e.html){if(b.Qk){if(!e.page_metadata||!e.page_metadata.page_type){b.onError({type:4});return}if(oe.get(e.page_metadata.page_type)!=b.lA){b.onError({type:3});return}}e.page_metadata&&b.Pp(e.page_metadata);b.td?Fo(a,b,e.html):b.Wq(function(f){"IFRAME"==f.nodeName?(b.window=f.contentWindow,b.td=b.window.document.body):(b.window=window,b.td=f);Fo(a,b,e.html)})}else b.onError({type:2})} function Fo(a,b,c){b.window.sc_scope=b.td;b.onLoad&&(b.window[b.requestId]=function(e){b.onLoad(e.getChild(b.requestId))}); mg(b.td,no(c));c=Array.from(b.td.getElementsByTagName("script"));a.ma(b,c)} xo.prototype.ma=function(a,b){for(;0a.ha.length;a.oa()} ;function Ko(){var a=this;this.o=document.querySelector(".overlay");this.o.addEventListener("scroll",function(){Lo(a);a.oa()}); this.ha=this.o.querySelector(".overlay__backdrop");this.ha.addEventListener("touchmove",function(b){return b.preventDefault()}); this.ha.addEventListener("click",function(){Mo(a,0)}); this.ua=this.o.querySelector(".overlay__header");this.ua.addEventListener("touchmove",function(b){a.o.classList.contains("fullscreen")&&b.preventDefault()}); this.ta=this.o.querySelector(".overlay__close-button");this.ta.addEventListener("click",function(){Mo(a,0)}); this.oa=Ch(function(){if(!a.o.classList.contains("fullscreen")&&!a.ma){var b=a.o.scrollTop;0==b?(a.ka.close(),window.removeEventListener("scroll",a.na),window.document.body.style.overflow=""):b>.8*a.ha.clientHeight?Mo(a,a.ha.clientHeight):b<.2*a.ha.clientHeight?Mo(a,0):Mo(a,Math.round(.7*a.ha.clientHeight))}},300); this.o.addEventListener("touchstart",function(){return a.ma=!0}); this.o.addEventListener("touchend",function(){a.ma=!1;a.oa()}); this.na=function(){window.scroll(0,a.va)}; this.ka=new Ho(this.o,function(b){return No(a,b)},function(){Lo(a)})} Ko.prototype.rh=ma(4);function Lo(a){var b=Jo(a.ka);b&&(a.o.scrollTop>=a.ha.clientHeight?(a.o.classList.add("fullscreen"),b.md.contentDocument.body.style.overflowY=""):(a.o.classList.remove("fullscreen"),b.md.contentDocument.body.style.overflowY="hidden"),0a||5a?a=0:a>c&&(a=c);return a-b} function bp(a){a.preventDefault()} ;function ep(a,b,c){a.timeOfStartCall=(new Date).getTime();var e=c||vb,f=e.document,h=a.nonce||Cg(e);h&&!a.nonce&&(a.nonce=h);if("help"==a.flow){var k=zb("document.location.href",e);!a.helpCenterContext&&k&&(a.helpCenterContext=k.substring(0,1200));k=!0;if(b&&JSON&&JSON.stringify){var l=JSON.stringify(b);(k=1200>=l.length)&&(a.psdJson=l)}k||(b={invalidPsd:!0})}b=[a,b,c];e.GOOGLE_FEEDBACK_START_ARGUMENTS=b;c=a.serverUri||"//www.google.com/tools/feedback";if(k=e.GOOGLE_FEEDBACK_START)k.apply(e,b);else{e= c+"/load.js?";for(var n in a)b=a[n],null==b||Db(b)||(e+=encodeURIComponent(n)+"="+encodeURIComponent(b)+"&");a=bi(Rh(f),"SCRIPT");h&&a.setAttribute("nonce",h);rg(a,po(e));f.body.appendChild(a)}} Ob("userfeedback.api.startFeedback",ep);function fp(a){window.sc_trackStatsEvent(49,8);gp(a)} function gp(a){var b=a.productId,c=a.bucket,e=void 0===a.flow?"material":a.flow,f=void 0===a.pr?!1:a.pr,h=void 0===a.sz?!0:a.sz,k=a.kD,l=a.hb,n=a.onLoad,r=a.payload;a=a.description;var t=Rg(),w={};b=(w.flow=e,w.locale=t.lang,w.productId=b,w.disableSubmit=f,w);c&&(b.bucket=c);l&&(b.callback=l);n&&(b.onLoadCallback=n);t.sb_uri&&(b.serverUri=t.sb_uri);k&&(b.reportDataCallback=k);b.allowNonLoggedInFeedback=h;"submit"===e&&(b.report={description:a});var y={};r.forEach(function(A,oa){y[oa]=A}); ep(b,y)} ;function hp(){var a=Rg();a=new Map([["answer_id",a.pid],["bc_url",a.bcUrl],["environment_hostname",a.ehn],["external_name",a.ehc],["hc",a.hc],["hostname",a.host],["internal_ip",a.ii],["experiments",a.mendel_ids],["page_type",a.pt],["user_logged_in",a.li],["environment",a.env],["client",ip()]]);a.set("escalation_availability_matching_frd_forms",yh().escalation_availability_matching_frd_forms);a.set("rule_service_escalation_availability_c2c_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_c2c_event_id); a.set("rule_service_escalation_availability_c2c_synthesis_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_c2c_synthesis_event_id);a.set("rule_service_escalation_availability_chat_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_chat_event_id);a.set("rule_service_escalation_availability_chat_synthesis_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_chat_synthesis_event_id);a.set("rule_service_escalation_availability_email_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_email_event_id); a.set("rule_service_escalation_availability_email_synthesis_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_email_synthesis_event_id);a.set("rule_service_escalation_availability_phone_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_phone_event_id);a.set("rule_service_escalation_availability_phone_synthesis_event_id",yh().rule_service_escalation_availability_phone_synthesis_event_id);a.set("rule_service_extensible_contact_options_event_id",yh().rule_service_extensible_contact_options_event_id); a.set("rule_service_helpcenter_fields_synthesis_event_id",yh().rule_service_helpcenter_fields_synthesis_event_id);return a} function ip(){var a=Rg().rs;switch(a){case 4:return"cases";case 1:return"helpcenter";default:return String(a)}} ;function jp(){kp(this)} function kp(a){a.o=(new Qo({className:"material-dialog-backdrop",Wl:"material-dialog-backdrop--active",ew:"material-dialog-backdrop--locked",Xz:"material-dialog-backdrop--disable-click-capture"})).Pu(function(){return!a.oa}); a.o.getElement().addEventListener("click",function(b){b=b.target;var c=b.getAttribute("data-material-dialog-action");c&&(a.ha&&a.ha(c),Og(b,"material-dialog--disable-close")||a.close())})} jp.prototype.open=function(a){var b=this,c=a.querySelector(".material-dialog__title");c&&dp(c,a).reset().enable(Og(a,"material-dialog--draggable"));var e=a.querySelector(".material-dialog__minimize-button");if(e){var f=e.getAttribute("data-material-dialog-minimized-aria-label"),h=function(){var k=document.createElement("button");k.className="material-dialog-minimized";k.textContent=c.textContent+"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u2594";f&&k.setAttribute("aria-label",f);k.addEventListener("click", function(){b.o.open();document.body.removeChild(k)}); b.o.close();document.body.appendChild(k);k.focus()}; this.ka=function(){return e.removeEventListener("click",h)}; e.addEventListener("click",h)}this.oa=Og(a,"material-dialog--disable-close");this.o.Et(!Og(a,"material-dialog--show-background")).Bt(Og(a,"material-dialog--disable-click-capture")).wi(a).open();a.focus();return this}; jp.prototype.close=function(){this.o.close();this.ka&&this.ka();this.ma&&this.ma()}; jp.prototype.Yc=function(a){this.ha=a;return this}; jp.prototype.hb=function(a){this.ma=a;return this}; jp.prototype.onClose=jp.prototype.hb;jp.prototype.onAction=jp.prototype.Yc;jp.prototype.close=jp.prototype.close;jp.prototype.open=jp.prototype.open;function lp(a,b){var c=null;return function(e){for(var f=[],h=0;hc||0>a?0:a+b>=c?c-b:a} function wp(a){switch(a){case 1:case 3:return"100%";case 2:case 4:return"0%";default:return"50%"}} function xp(a){var b,c;return null!==(c=null===(b=a.getElement())||void 0===b?void 0:b.getRootNode())&&void 0!==c?c:document} ;function Cp(a){var b=a.content,c=void 0===a.Mg?!0:a.Mg,e=void 0===a.am?"placement-start":a.am,f=void 0===a.Xq?"alignment-start":a.Xq,h=void 0===a.style?"style-normal":a.style,k=a.Fo,l=Jf(a,"content useFixedBackdrop caretPlacement caretAlignment style containerPadding".split(" "));E.call(this,"sc.shared.MaterialRichTooltip");var n=this;this.ha=!1;this.xd=this.Kd=0;this.ka=b;this.Mg=c;this.ta=e;this.na=f;this.ua=h;this.Fo=k;this.o=new vp(Object.assign({content:function(){Dp(n)}, hq:!0,Bn:!1,hm:!1},l))} x(Cp,E);p=Cp.prototype;p.open=function(a){this.Mg?this.o.open(a):(this.ha=!0,this.Ca())}; p.isOpen=function(){return this.Mg?this.o.isOpen():this.ha}; p.close=function(){this.Mg?this.o.close():(this.ha=!1,this.Ca())}; function Ep(a,b){var c=b.Kd;b=b.xd;a.Mg||(a.Kd=null!==c&&void 0!==c?c:a.Kd,a.xd=null!==b&&void 0!==b?b:a.xd,a.Ca())} p.Wd=function(){return!0}; p.content=function(){var a=this;this.Mg?this.o.render():this.element("div","class","popup-container","style",{visibility:this.ha?"visible":"hidden",transform:"translate("+this.Kd+"px, "+this.xd+"px)"},function(){Dp(a)})}; function Dp(a){a.element("div","class","root "+a.ta+" "+a.ua,function(){a.element("div","class","container","style",{padding:a.Fo},a.ka);a.element("div","class","clip-track "+a.na,function(){a.element("div","class","clip",function(){a.element("div","class","caret")})})})} ;var Fp={qE:!1,Yl:!0};function Gp(){E.call(this,"sc.shared.MaterialSnackbar");this.ha=new hl;this.message="";this.nk=5E3;this.pq=!1;this.state=2} x(Gp,E);Gp.prototype.open=function(a){var b=this,c=a.message,e=a.action,f=void 0===a.nk?5E3:a.nk;a=void 0===a.pq?!1:a.pq;if(0===this.state)return Promise.resolve();this.state=0;this.message=c;this.nk=f;this.pq=a;e?this.action=Object.assign(Object.assign({},Fp),e):this.action=void 0;this.Ca();Hp(this);return new Promise(function(h){b.hb=h})}; Gp.prototype.close=function(){0===this.state&&(this.o&&clearTimeout(this.o),this.state=1,this.message="",this.Ca())}; Gp.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class",{root:!0,widescreen:this.pq,"root-closed":2===this.state},function(){var b;a.element("div","class",{snackbar:!0,opened:0===a.state,closing:1===a.state,closed:2===a.state,"long-action":null===(b=a.action)||void 0===b?void 0:b.qE},"ontransitionend",function(c){var e;"opacity"===c.propertyName&&0!==a.state&&2!==a.state&&(a.state=2,a.Ca(),null===(e=a.hb)||void 0===e?void 0:e.call(a))},function(){a.element("div","role","status","aria-live", "assertive","class","message",a.message); Ip(a)})})}; function Ip(a){a.action&&a.element("div","class","action",function(){a.ha.render({text:a.action.actionText,trigger:function(){var b,c;a.action.Yl&&a.close();null===(c=(b=a.action).Yc)||void 0===c?void 0:c.call(b)}})})} function Hp(a){a.action||(a.o=setTimeout(function(){a.close()},a.nk))} ;function Jp(){this.ka=[];this.ha=!1;this.oa=new Gp} function Kp(){return Lp.initialize()} Jp.prototype.initialize=function(a){a=void 0===a?document.body:a;if(this.ha)return this;this.ha=!0;Mp(this,a);return this}; Jp.prototype.open=function(a){this.ha&&(this.ka.push(a),Np(this))}; Jp.prototype.close=function(){this.oa.close()}; Jp.prototype.Sa=function(){Kf(this,function b(){var c=this;return nb(b,function(e){if(1==e.o)return c.ha?c.ma?Qa(e,c.ma,2):e.Ya(2):e.return(c);c.o&&c.o.parentElement&&(c.o.parentElement.removeChild(c.o),c.o=void 0);c.ha=!1;return e.return(c)})})}; function Np(a,b){b=void 0===b?!1:b;var c;Kf(a,function f(){var h=this,k;return nb(f,function(l){if(1==l.o){k=h;if(!b&&h.ma)return l.return();if(0===h.ka.length)return null===(c=h.na)||void 0===c?void 0:c.call(h),delete h.ma,delete h.na,l.return();h.ma||(h.ma=new Promise(function(n){k.na=n})); return Qa(l,h.oa.open(h.ka[0]),2)}h.ka.shift();Np(h,!0);Ta(l)})})} function Mp(a,b){"interactive"===document.readyState||"complete"===document.readyState?Op(a,b):window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){Op(a,b)})} function Op(a,b){a.o=document.createElement("div");b.appendChild(a.o);sk(a.o,function(){a.oa.render()})} var Lp=new Jp;function Pp(a){var b=void 0===a?{}:a;a=void 0===b.size?"mspin-small":b.size;b=void 0===b.Ao?!1:b.Ao;E.call(this,"sc.shared.MaterialSpinner");this.size=a;this.Ao=b} x(Pp,E);Pp.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","mspin "+this.size+" "+(this.Ao?"mspin-centered":""),function(){a.element("div",function(){a.element("div")})})};function Qp(a){Lk.call(this);this.inputType="";this.oh=!1;this.Je=!0;this.Ik=this.rows=0;this.Hm=this.text=this.label="";this.bc=this.filled=!1;this.Qe=!0;this.disabled=this.cq=!1;this.placeholder="";this.lf=[];this.error="";this.maxLength=void 0;this.Ad=!1;this.Ee(a)} x(Qp,Lk);p=Qp.prototype; p.Ee=function(a){var b=void 0===a.oh?!1:a.oh,c=void 0===a.Je?!0:a.Je,e=void 0===a.rows?0:a.rows,f=void 0===a.Ik?0:a.Ik,h=void 0===a.label?"":a.label,k=void 0===a.placeholder?"":a.placeholder,l=void 0===a.text?"":a.text,n=void 0===a.Hm?"":a.Hm,r=void 0===a.filled?!1:a.filled,t=void 0===a.bc?!1:a.bc,w=void 0===a.Qe?!0:a.Qe,y=void 0===a.cq?!1:a.cq,A=void 0===a.disabled?!1:a.disabled,oa=void 0===a.Sd?void 0:a.Sd,qa=void 0===a.qh?void 0:a.qh,ta=void 0===a.Nf?void 0:a.Nf,za=void 0===a.Np?void 0:a.Np,ya= void 0===a.lf?["self"]:a.lf,Ca=void 0===a.error?"":a.error,Oa=a.maxLength,Wa=void 0===a.Ad?!1:a.Ad;this.inputType=void 0===a.inputType?"":a.inputType;this.oh=b;this.rows=e;this.Ik=f;this.label=h;this.placeholder=k;this.text=l;this.Hm=n;this.filled=r;this.bc=t;this.Qe=w;this.cq=y;this.disabled=A;this.Sd=oa;this.qh=qa;this.Nf=ta;this.Np=za;this.lf=ya;this.error=Ca;this.Je=c;this.maxLength=Oa;this.Ad=Wa}; p.Dk=function(){return this.Je}; p.vb=function(){return this.label}; p.Ka=function(){return this.text}; p.rb=function(a){a!==this.text&&(this.text=a,Ok(this,0))}; p.getError=function(){return this.error}; p.Yb=function(a){a!==this.disabled&&(this.disabled=a,Ok(this,3))}; p.qd=function(){return this.maxLength};function Rp(a){a=void 0===a?{}:a;E.call(this,"sc.shared.MaterialTextField");this.labelId=Kk();this.na=Kk();this.o=null;this.ka=!1;this.model=a instanceof Qp?a:new Qp(a);Fk(this,this.model)} x(Rp,E);function Sp(a){return a.model.Dk()?a.o?a.o:new qp({label:a.model.placeholder,Nm:a.model.vb()?void 0:Tp(a),floatingLabel:a.model.Qe,disabled:a.model.disabled,filled:a.model.filled,bc:a.model.bc,Kg:function(){return""!==a.model.Ka()}}):null} p=Rp.prototype; p.content=function(a){var b=this;a&&this.model.Ee(a);this.o=Sp(this);this.element("div","class","root",function(){b.model.vb()&&b.element("label","class","label","id",b.labelId,b.model.vb());b.o&&up(b.o,!!b.model.getError());b.element("div","class",{"input-container":!0,multiline:b.model.oh,dense:b.model.bc,invalid:b.model.getError(),outlined:!b.model.filled,filled:b.model.filled,disabled:b.model.disabled},function(){b.element(b.model.vb()?"div":"label","class",{box:!0,"box-no-label":b.model.filled&&!b.model.Qe, "filled-box":b.model.filled&&!b.model.bc&&(b.model.Qe||b.model.oh),"filled-label":b.model.filled&&!b.model.bc&&b.model.Qe,"outlined-box":!b.model.filled&&b.model.Qe},function(){b.ha=b.element(b.model.oh?"textarea":"input","class",{"native-control":!0,"native-control-filled":b.model.filled},"style",{padding:"0 15px","padding-bottom":b.model.filled?"0":"15px"},"placeholder",b.o?"":b.model.placeholder,"aria-placeholder",b.o?b.model.placeholder:"","type",b.model.inputType,"rows",b.model.rows,"disabled", b.model.disabled,"aria-labelledby",Up(b),"maxlength",b.model.qd(),"onfocus",function(){return void b.qh()},"onblur",function(){return void b.Nf()},"oninput",function(){var f,h=b.ha.value; b.model.rb(h);null===(f=b.model.Sd)||void 0===f?void 0:f(h)},"onkeyup",function(f){var h; "Enter"===f.key&&(null===(h=b.model.Np)||void 0===h?void 0:h())},"aria-required",b.model.Ad); b.ha.value=b.model.Ka();if(b.model.oh&&0===b.model.rows){var e=Vp(b);b.ha.style.height=e+"px";0===e&&(b.ha.style.overflowY="hidden")}}); b.o&&(b.o.render(),tp(b.o,b.model.placeholder))}); var c=b.model.getError()||b.model.Hm;c&&(b.element("div","id",b.na,"class",{"helper-text":!0,"helper-text-invalid":b.model.getError(),"helper-text-disabled":b.model.disabled,"helper-text-filled":b.model.filled,"helper-text-outlined":!b.model.filled,"helper-text-hidden":!b.model.getError()&&b.model.cq&&!b.ka},c),b.ha.setAttribute("aria-describedby",b.na))})}; function Up(a){return a.model.lf?a.model.lf.map(function(b){return"self"===b?Tp(a):b}).join(" "):Tp(a)} function Tp(a){if(a.model.vb()||a.model.placeholder)return a.labelId} function Vp(a){var b=Number(getComputedStyle(a.ha).paddingLeft.replace(/[^0-9\.]/g,"")),c=a.ha.clientWidth-2*b;b=a.element("div","class","expander","style","width: "+c+"px",""+a.model.Ka()+"\u200b");if(a.model.Ik){var e="\n".repeat(a.model.Ik-1);a=a.element("div","class","expander","style","width: "+c+"px",""+e+"\u200b");return Math.min(b.clientHeight,a.clientHeight)}return b.clientHeight} p.qh=function(){var a;this.ka=!0;this.o&&this.o.focus();null===(a=this.model.qh)||void 0===a?void 0:a();this.Ca()}; p.Nf=function(){var a;this.ka=!1;this.o&&this.o.blur();null===(a=this.model.Nf)||void 0===a?void 0:a();this.Ca()}; p.Ka=function(){return this.model.Ka()}; p.rb=function(a){this.model.rb(a)}; function Wp(a,b){a=a.model;b!==a.error&&(a.error=b,Ok(a,2))} p.hasError=function(){return!!this.model.getError()}; p.Yb=function(a){this.model.Yb(a)}; p.focus=function(){this.ha.focus()};function Xp(a){var b=void 0===a.text?"":a.text,c=a.trigger,e=void 0===a.Ij?"":a.Ij,f=void 0===a.isRtl?!1:a.isRtl,h=void 0===a.nj?!0:a.nj,k=void 0===a.Rf?!1:a.Rf,l=void 0===a.$k?10:a.$k;a=void 0===a.Cn?0:a.Cn;E.call(this,"sc.shared.MaterialTooltip");var n=this;this.o=!1;this.$k=l;this.Cn=a;this.isRtl=f;this.text=b;this.trigger=c;this.Ij=e;this.nj=h;this.Rf=k;this.activate=function(){if(!n.Rf||Yp(n,n.trigger))n.o=!0,n.Ca()}; this.deactivate=function(){n.o=!1;n.Ca()}; this.ha=function(r){var t=r.clientX,w=r.clientY;r=n.container.getBoundingClientRect();var y=r.right,A=r.bottom;w=r.top<=w&&w<=A;r.left<=t&&t<=y&&w||n.deactivate()}} x(Xp,E);Xp.prototype.content=function(){var a=this;Zp(this);this.container=this.element("div","class","container","style",{display:this.o?"":"none",transform:this.isRtl?"translateX(-100%)":void 0,direction:this.isRtl?"rtl":void 0,"max-height":this.nj?"7rem":void 0},function(){var h=xk(a.text);h.classList.add($p+"blob");for(var k=u(a.Ij.split(/ +/)),l=k.next();!l.done;l=k.next())(l=l.value)&&h.classList.add(l);a.nj?(h.style.webkitLineClamp="5",h.style.whiteSpace="normal"):h.style.display="inline-block"}); this.container.style.top="0";var b=this.container.getBoundingClientRect(),c=this.trigger.getBoundingClientRect(),e=c.x,f=c.y;0!==b.top&&(e=c.x-b.x,f=c.top-b.top);this.container.style.left=this.isRtl?e-this.$k+"px":e+c.width+this.$k+"px";this.container.style.marginTop=f-c.height/4+this.Cn+"px";this.trigger.addEventListener("mouseenter",this.activate);this.trigger.addEventListener("mouseleave",this.ha);this.trigger.addEventListener("focus",this.activate);this.trigger.addEventListener("blur",this.deactivate); this.container&&this.container.addEventListener("mouseleave",this.deactivate)}; Xp.prototype.Ca=function(){E.prototype.Ca.call(this);var a=this.getElement().firstChild;if(a){var b=window.innerHeight,c=document.documentElement.clientWidth,e=a.getBoundingClientRect();if(this.isRtl)0>=e.x&&(a.style.left=a.offsetWidth+10+"px");else if(e.right>=c){var f=Number(a.style.left.replace("px",""));a.style.left=Math.floor(f-(e.right-c))+"px"}e.bottom>=b&&(a.style.top=a.offsetHeight/2*-1+"px")}}; Xp.prototype.vd=function(){Zp(this)}; function Zp(a){a.trigger.removeEventListener("mouseenter",a.activate);a.trigger.removeEventListener("mouseleave",a.ha);a.trigger.removeEventListener("focus",a.activate);a.trigger.removeEventListener("blur",a.deactivate);a.container&&a.container.removeEventListener("mouseleave",a.deactivate)} function Yp(a,b){if(b.scrollWidth>b.getBoundingClientRect().width)return!0;b=u(b.children);for(var c=b.next();!c.done;c=b.next())if(Yp(a,c.value))return!0;return!1} var $p=Bk("sc.shared.MaterialTooltip");function aq(a){return window.matchMedia("(max-width: "+a+")").matches} function bq(){return aq("37.5rem")} ;function cq(){this.ha={};this.o=0} p=cq.prototype;p.format=function(a){var b=Mh("SafeHtmlFormatter:");a=Mh(a).replace(new RegExp("\\{"+b+"[\\w&#;]+\\}","g"),Lb(this.hD,this,[]));return xf(a,null)}; p.hD=function(a,b){a=this.ha[b];if(!a)return b;b="";a.zc&&(b+="<"+a.zc+a.attributes+">");a.html&&(b+=a.html);a.vc&&(b+="");return b}; p.zc=function(a,b){yf(a);return dq(this,{zc:a,attributes:Ef(b)})}; p.vc=function(a){yf(a);return dq(this,{vc:a})}; p.text=function(a){return dq(this,{html:Mh(a)})}; p.safeHtml=function(a){return dq(this,{html:vf(a).toString()})}; function dq(a,b){a.o++;var c="{SafeHtmlFormatter:"+a.o+"_"+Qh()+"}";a.ha[Mh(c)]=b;return c} ;function eq(a){this.ha=a;this.ma={};(a=Rg().hc)&&(this.ma.helpcenter=a)} p=eq.prototype;p.oj=function(a){this.na=a;return this}; p.onError=function(a){this.ka=a;return this}; p.Ns=function(a){this.oa=a;return this}; p.xh=function(a,b){this.ma[a]=b;return this}; p.start=function(){var a=this,b=new XMLHttpRequest;b.open("POST",Rg().upload_hostname+"/upload");b.withCredentials=!0;b.addEventListener("load",function(){try{var c=JSON.parse(b.responseText);fq(a,c.sessionStatus.externalFieldTransfers[0].formPostInfo.url)}catch(e){gq(a)}}); b.addEventListener("error",function(){return gq(a)}); b.addEventListener("abort",function(){return gq(a)}); b.send(hq(this));return this}; function fq(a,b){var c=new XMLHttpRequest;c.open("POST",b);c.withCredentials=!0;c.addEventListener("load",function(){try{var e=JSON.parse(c.responseText).sessionStatus.additionalInfo["uploader_service.GoogleRupioAdditionalInfo"].completionInfo.customerSpecificInfo;a.o=e.cns_filename;a.ta=e.document_id;a.na&&a.na()}catch(f){gq(a)}}); c.upload.addEventListener("progress",function(e){a.oa&&a.oa(e.lengthComputable?Math.max(e.loaded-(e.total-a.ha.size),0):0)}); c.addEventListener("error",function(){return gq(a)}); c.addEventListener("abort",function(){return gq(a)}); b=new FormData;b.append("Filedata",a.ha,a.ha.name);c.send(b)} function gq(a){a.ka&&a.ka()} function hq(a){var b=[{external:{name:"file",filename:a.ha.name,formPost:{}}}],c;for(c in a.ma)b.push({inlined:{name:c,content:a.ma[c],contentType:"text/plain"}});return JSON.stringify({protocolVersion:"0.8",createSessionRequest:{fields:b}})} p.FA=function(){return this.o}; p.Xh=function(){return this.ta}; eq.prototype.getDocumentId=eq.prototype.Xh;eq.prototype.getCnsFilename=eq.prototype.FA;eq.prototype.start=eq.prototype.start;eq.prototype.setMetadata=eq.prototype.xh;eq.prototype.onProgress=eq.prototype.Ns;eq.prototype.onError=eq.prototype.onError;eq.prototype.onSuccess=eq.prototype.oj;function iq(){var a=this;this.ha=document.querySelector(".overlay");this.o=(new Qo({className:"overlay-backdrop",Wl:"overlay-backdrop--active",ew:"overlay-backdrop--locked"})).wi(this.ha).hb(function(){a.ma.close()}); this.o.Et(!0);this.o.Bt(!0);this.ka=this.ha.querySelector(".overlay__close-button");this.ka.addEventListener("click",function(){a.o.close()}); this.ma=new Ho(this.ha,function(b){b.md.contentDocument.body.style.padding="2.5rem 3.25rem"},null)} iq.prototype.rh=ma(3);window.sc_initOverlay=function(){return new iq};var jq={"alumnus_expert.svg":Be('\n'),"bronze_expert.svg":Be('\n'), "community_specialist.svg":Be('\n'),"diamond_expert.svg":Be('\n'), "error_computer.svg":Be('\n'), "gold_expert.svg":Be('\n'), "google_employee.svg":Be('\n'),"legacy_expert.svg":Be('\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n'), "logo_googleg_48dp.svg":Be('\n \n \n \n \n \n\n'), "page_desktop.svg":Be('\n'), "page_desktop_dark.svg":Be('\n'), "platinum_expert.svg":Be('\n'), "play.svg":Be('\n'),"search.svg":Be('\n'), "silver_expert.svg":Be('\n'), "stop.svg":Be('\n'),"workflow.svg":Be('\n'), "workflow_dark.svg":Be('\n')};function kq(a){E.call(this,"sc.shared.TsAssetInterop");this.o=a} x(kq,E);kq.prototype.content=function(){xk(jq[this.o])};var lq=new Map([[0,"workflow.svg"],[1,"legacy_expert.svg"],[2,"alumnus_expert.svg"],[3,"bronze_expert.svg"],[4,"silver_expert.svg"],[5,"gold_expert.svg"],[6,"platinum_expert.svg"],[7,"diamond_expert.svg"],[8,"community_specialist.svg"],[9,"google_employee.svg"],[10,"play.svg"],[11,"stop.svg"]]),mq=new Map([[0,"workflow_dark.svg"]]); function nq(a){var b=void 0===a.ub?!1:a.ub,c=void 0===a.Ir?!1:a.Ir,e=a.icon,f=void 0===a.isDarkMode?!1:a.isDarkMode,h=void 0===a.size?24:a.size;a=a.title;E.call(this,"sc.icon.Icon");f=f&&mq.has(e)?mq.get(e):lq.get(e);if(void 0===f)throw Error("The icon asset "+e+" is undefined.");this.ub=b;this.Ir=c;this.size=h;this.o=new kq(f);this.title=a} x(nq,E);nq.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class",{root:!0,baseline:this.ub,flip:this.Ir},"title",this.title,"style",{height:this.size+"px",width:this.size+"px"},function(){a.o.render()})};function oq(a){z.call(this,a,-1,pq)} x(oq,z);var pq=[1,2,3,4];function qq(a){z.call(this,a,-1,rq)} x(qq,z);var rq=[2];function sq(a){z.call(this,a,31,tq)} x(sq,z);sq.prototype.Rb=ma(6);sq.prototype.Qc=ma(7);var tq=[3,20,27];function uq(a){if(!a)return"";a=a.split("#")[0].split("?")[0];a=a.toLowerCase();0==a.indexOf("//")&&(a=window.location.protocol+a);/^[\w\-]*:\/\//.test(a)||(a=window.location.href);var b=a.substring(a.indexOf("://")+3),c=b.indexOf("/");-1!=c&&(b=b.substring(0,c));c=a.substring(0,a.indexOf("://"));if(!c)throw Error("URI is missing protocol: "+a);if("http"!==c&&"https"!==c&&"chrome-extension"!==c&&"moz-extension"!==c&&"file"!==c&&"android-app"!==c&&"chrome-search"!==c&&"chrome-untrusted"!==c&&"chrome"!== c&&"app"!==c&&"devtools"!==c)throw Error("Invalid URI scheme in origin: "+c);a="";var e=b.indexOf(":");if(-1!=e){var f=b.substring(e+1);b=b.substring(0,e);if("http"===c&&"80"!==f||"https"===c&&"443"!==f)a=":"+f}return c+"://"+b+a} ;function vq(){function a(){f[0]=1732584193;f[1]=4023233417;f[2]=2562383102;f[3]=271733878;f[4]=3285377520;t=r=0} function b(w){for(var y=k,A=0;64>A;A+=4)y[A/4]=w[A]<<24|w[A+1]<<16|w[A+2]<<8|w[A+3];for(A=16;80>A;A++)w=y[A-3]^y[A-8]^y[A-14]^y[A-16],y[A]=(w<<1|w>>>31)&4294967295;w=f[0];var oa=f[1],qa=f[2],ta=f[3],za=f[4];for(A=0;80>A;A++){if(40>A)if(20>A){var ya=ta^oa&(qa^ta);var Ca=1518500249}else ya=oa^qa^ta,Ca=1859775393;else 60>A?(ya=oa&qa|ta&(oa|qa),Ca=2400959708):(ya=oa^qa^ta,Ca=3395469782);ya=((w<<5|w>>>27)&4294967295)+ya+za+Ca+y[A]&4294967295;za=ta;ta=qa;qa=(oa<<30|oa>>>2)&4294967295;oa=w;w=ya}f[0]=f[0]+ w&4294967295;f[1]=f[1]+oa&4294967295;f[2]=f[2]+qa&4294967295;f[3]=f[3]+ta&4294967295;f[4]=f[4]+za&4294967295} function c(w,y){if("string"===typeof w){w=unescape(encodeURIComponent(w));for(var A=[],oa=0,qa=w.length;oar?c(l,56-r):c(l,64-(r-56));for(var A=63;56<=A;A--)h[A]=y&255,y>>>=8;b(h);for(A=y=0;5>A;A++)for(var oa=24;0<=oa;oa-=8)w[y++]=f[A]>>oa&255;return w} for(var f=[],h=[],k=[],l=[128],n=1;64>n;++n)l[n]=0;var r,t;a();return{reset:a,update:c,digest:e,digestString:function(){for(var w=e(),y="",A=0;Al?"":0==l?";expires="+(new Date(1970,1,1)).toUTCString():";expires="+(new Date(Date.now()+1E3*l)).toUTCString();this.o.cookie=a+"="+b+c+k+l+e+(null!=f?";samesite="+ f:"")}; p.get=function(a,b){for(var c=a+"=",e=(this.o.cookie||"").split(";"),f=0,h;fa.zd()?"https://www.google.com/log?format=json&hasfast=true":"https://play.google.com/log?format=json&hasfast=true");return a.Ga} p.dispatch=function(a){if(a instanceof sq)this.log(a);else{var b=new sq;a=a.Ib();b=Rd(b,8,a);this.log(b)}}; function ir(a,b){b?(a.ma||(a.ma=new qq),b=b.Ib(),Rd(a.ma,4,b)):a.ma&&Rd(a.ma,4,void 0)} function jr(a){a.Ua=a.Nd} function kr(a,b){a.na=new Fq(1>b?1:b);Zn(a.o,a.na.Va())} p.log=function(a){a=a.clone();var b=this.Ge++;Rd(a,21,b);this.Ba&&Rd(a,26,this.Ba);if(!Md(a,1)){b=a;var c=Date.now().toString();Rd(b,1,c)}Nd(a,15)||Rd(a,15,60*(new Date).getTimezoneOffset());this.ma&&(b=this.ma.clone(),$d(a,16,b));for(;1E3<=this.ha.length;)this.ha.shift(),++this.va;this.ha.push(a);this.dispatchEvent(new lr(a));this.Ha||this.o.enabled||this.o.start()}; p.flush=function(a,b){var c=this;if(0===this.ha.length)a&&a();else if(this.Na)mr(this);else{var e=Date.now();if(this.$b>e&&this.TaA||401===A||0===A)c.ha=oa.concat(c.ha),c.Ha||c.o.enabled||c.o.start();b&&b("net-send-failed",A)},y=function(){c.Ra?c.Ra.send(r,t,w):c.uc(r,t,w)}; n?n.then(function(A){r.qt["Content-Encoding"]="gzip";r.qt["Content-Type"]="application/binary";r.body=A;r.Fz=2;y()},function(){y()}):y()}}}}; p.Hr=function(){this.Aa||(this.Ua&&mr(this),this.Da&&nr(this),this.flush())}; function mr(a){or(a,32,10,function(b,c){b=ho(b,"format","json");b=window.navigator.sendBeacon(b,c.Ib());a.Na&&!b&&(a.Na=!1);return b})} function nr(a){or(a,6,5,function(b,c){c=c.Ib();for(var e=[],f=0,h=0;h>=8);e[f++]=k}c=pd(e,3);b=go(b,"format","base64json","p",c);if(15360 .heading").getAttribute("data-search-dym-tracking-id"),a.nt(f,b,h,e,c)):(e=""!==Pg("symptom"),a.tj(f,h,b.getAttribute("data-search-rank"),b.getAttribute("data-search-result-id"),b.getAttribute("data-search-request-id"),b.getAttribute("data-search-url"), b.getAttribute("data-search-flow"),b.getAttribute("data-search-ctx"),e,c))}} function wr(a,b){function c(){h&&k&&((window.sc_delayLocationHandler=e)?e(f):hh(f))} if("_blank"==a.target||b.shiftKey||b.ctrlKey||b.metaKey)return null;var e=window.sc_delayLocationHandler,f,h=!1,k=!1;window.sc_delayLocationHandler=function(){h=!0;c()}; return function(l){k=!0;f=l;c()}} p.tj=function(a,b,c,e,f,h,k,l,n,r){b=xr(n?"suggestion_clicked":"search_results_clicked",b,k,l);tr(b,"q",a);tr(b,"clickRank",c);tr(b,"resultId",e);tr(b,"requestId",f);tr(b,"shownContentList",h);yr(this,b,h,r)}; p.nt=function(a,b,c,e,f){c=xr("sugesstion_clicked",c);tr(c,"q",a);e&&tr(c,"dymTrackingId",e);yr(this,c,b,f)}; p.mt=function(a,b,c){b=xr("autocomplete_search_query",Rg().visit_id,b);tr(b,"q",a);yr(this,b,"",c)}; p.kt=function(a,b,c,e){c=xr("autocomplete_results_clicked",Rg().visit_id,c);tr(c,"q",a);tr(c,"shownContentList",b);yr(this,c,b,e)}; p.lt=function(a,b){b=xr("autocomplete_click_impressions",Rg().visit_id,b);tr(b,"shownContentList",a.join("|"));zr(this,b,"sc_nullFunction")}; function yr(a,b,c,e){e&&e instanceof Function?(window.sc_searchMetricsLinkCallback=function(){e(c)},zr(a,b,"sc_searchMetricsLinkCallback")):zr(a,b,"sc_nullFunction")} p.Jw=function(a){var b=xr("article_help_link_clicked",Rg().visit_id,"help");tr(b,"url",a);zr(this,b,"sc_nullFunction")}; p.Pw=function(a){var b=xr("opened_to_article",Rg().visit_id,"help");tr(b,"shownContentList",a);zr(this,b,"sc_nullFunction")}; p.en=function(a,b,c,e,f,h,k,l){e=e||Pg("query")||Pg("q");h=h||""!==Pg("symptom");a=xr(h?"shown_suggestions":"shown_search_results",a,f,k);tr(a,"q",e);tr(a,"requestId",b);tr(a,"shownContentList",c.join("|"));l&&tr(a,"dymTrackingId",l);zr(this,a,"sc_nullFunction")}; function Ar(a,b,c){b=xr(b,Rg().visit_id,"help");c&&tr(b,"contactMode",c);zr(a,b,"sc_nullFunction")} p.Mw=function(){Ar(this,"nd4c_requested")}; p.Lw=function(){Ar(this,"shown_contact_us","nd4c_email")}; p.Kw=function(){Ar(this,"contact_us_clicked","nd4c_email")}; p.Ow=function(){Ar(this,"shown_contact_us","nd4c_phone")}; p.Nw=function(){Ar(this,"contact_us_clicked","nd4c_phone")}; p.uj=function(a,b,c,e,f,h){a=xr(void 0===h?"suggestion_clicked":h,a);tr(a,"requestId",b);tr(a,"resultId",c);void 0!==e&&tr(a,"clickRank",e);void 0!==f&&tr(a,"shownContentList",f);zr(this,a,"sc_nullFunction")}; function xr(a,b,c,e){a=tr(tr(tr(tr(tr(tr(tr(new sr,"flow",c||"support-content"),"gfSessionId",b),"hcName",Rg().hc),"locale",Rg().lang),"authuser",Rg().au),"useAnonymousMetrics","false"),"userAction",a);(e=e||Br())&&tr(a,"productSpecificContext",e);"help"===c&&tr(a,"useInappHelpPanel","true");(c=uh("productEscalationsId"))&&tr(a,"productId",c);return a} function Br(){var a=Rg().query_params.find(function(b){return"ec"==b.key}); return a?a.value:""} function zr(a,b,c){if(a.o||"true"===uh("initializeMojoMetrics")){tr(b,"callback",c);a=Xh(document,"SCRIPT");a.onerror=window[c];var e=Object.fromEntries(b.ma.entries());c=Object.fromEntries(b.o.entries());b=Ie(b.ha,e);b=Ge(b).toString();b=Me.exec(b);e=b[3]||"";c=Le(b[1]+Ne("?",b[2]||"",c)+Ne("#",e,void 0));rg(a,c);document.body.appendChild(a)}} ur.prototype.reportSearchResultsFeatureClick=ur.prototype.uj;ur.prototype.reportND4CTfnClicked=ur.prototype.Nw;ur.prototype.reportND4CTfnDisplayed=ur.prototype.Ow;ur.prototype.reportND4CEmailClicked=ur.prototype.Kw;ur.prototype.reportND4CEmailDisplayed=ur.prototype.Lw;ur.prototype.reportND4CRequested=ur.prototype.Mw;ur.prototype.reportImpressions=ur.prototype.en;ur.prototype.reportOpenedToArticle=ur.prototype.Pw;ur.prototype.reportArticleHelpLinkClicked=ur.prototype.Jw; ur.prototype.reportAutocompleteImpressions=ur.prototype.lt;ur.prototype.reportAutocompleteClick=ur.prototype.kt;ur.prototype.reportAutocompleteSearch=ur.prototype.mt;ur.prototype.reportSpellingClick=ur.prototype.nt;ur.prototype.reportClick=ur.prototype.tj;ur.prototype.setUpMojoReportingForSpelling=ur.prototype.nx;ur.prototype.setUpMojoReportingForSearchResults=ur.prototype.lx;var Cr;Ob("hcfe.MojoMetrics",ur); window.sc_initMojoMetrics=function(){Cr||(Cr=new ur,Cr.lx(),Cr.nx(),window.sc_trackSearchResultImpressions=window.sc_trackSearchResultEnabledRceTracking?window.sc_nullFunction:Cr.en.bind(Cr))};function Dr(){E.call(this,"sc.shared.material_dialog.DialogContent");this.o=new Pp} x(Dr,E);Dr.prototype.content=function(a){var b=this,c=a.title,e=a.content,f=a.um,h=a.ob;this.element("div","class","root",function(){c&&b.element("h1","class","title",c);e&&b.element("div",e);f&&b.element("div",f);h&&b.element("div","class","loading-overlay",function(){b.o.render()})})};var Er={Cc:7,Dc:7,hm:!0,Bn:!0};function Fr(a){var b=this,c=a.content,e=void 0===a.scope?document.body:a.scope,f=a.nb,h=Jf(a,["content","scope","ariaLabel"]);this.ha=new Map;this.scope=e;this.o=new vp(Object.assign(Object.assign(Object.assign({},Er),h),{hb:function(){var k;if(b.Lc)for(var l=u(b.ha),n=l.next();!n.done;n=l.next()){var r=u(n.value);n=r.next().value;(r=r.next().value)||n.removeAttribute("aria-hidden")}null===(k=h.hb)||void 0===k?void 0:k.call(h)}, content:function(){wk("div","role","dialog","aria-modal","true","aria-label",f,c)}}))} Fr.prototype.initialize=function(){var a=this;if(this.Lc)return this;this.Lc=document.createElement("div");this.Lc.setAttribute("aria-live","polite");this.scope.appendChild(this.Lc);sk(this.Lc,function(){a.o.render()}); return this}; Fr.prototype.Sa=function(){this.Lc&&(this.o.close(),this.Lc.remove(),this.Lc=void 0)}; Fr.prototype.open=function(a){a=void 0===a?{}:a;this.initialize();if(this.Lc)for(var b=this.Lc;b&&b!==document.body;){var c=b,e=Gr(c);if(e){e=u(e.childNodes);for(var f=e.next();!f.done;f=e.next())f=f.value,c!==f&&Db(f)&&1===f.nodeType&&(this.ha.set(f,"true"===f.getAttribute("aria-hidden")),f.setAttribute("aria-hidden","true"))}b=Gr(b)}this.o.open(Object.assign({Lb:!0},a))}; Fr.prototype.close=function(){this.o.close()}; function Gr(a){return a.nodeType===Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE&&a.host&&a.mode?a.host:a.parentNode} ;function Hr(a){a=a.Ab;E.call(this,"sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.FailedOverlay");this.Ab=a} x(Hr,E);Hr.prototype.content=function(){var a=this;this.element("button","class","root","onclick",function(){return void a.Ab()},"Kan bestand niet bijvoegen. Klik hier om het opnieuw te proberen.")};function Ir(){E.call(this,"sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.LoadingOverlay");this.o=new Pp} x(Ir,E);Ir.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","root",function(){a.o.render()})};function Jr(a){a=a.ld;E.call(this,"sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.RemoveButton");this.o=new Tk({icon:"gm/close",size:16,ub:!0});this.overlay=new dl;this.ld=a} x(Jr,E);Jr.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","root",function(){a.element("button","class","remove-button","aria-label","Bijlage verwijderen","onclick",function(){return void a.ld()},"onkeydown",function(b){"Backspace"!==b.key&&"Delete"!==b.key||a.ld()},function(){a.o.render(); a.overlay.render()})})};function Kr(a){var b=a.vt,c=a.ld;a=a.Ps;E.call(this,"sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.InlinedAttachment");this.na=new Ir;this.o=this.ob=!1;this.vt=b;this.ta=new Jr({ld:c});this.ka=new Hr({Ab:a})} x(Kr,E);Kr.prototype.nc=function(a){this.ob!==a&&(this.ob=a,this.Ca())}; Kr.prototype.ha=function(a){this.o!==a&&(this.o=a,this.Ca())}; Kr.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","root",function(){pg(a.element("img","class","image"),a.vt);a.ta.render();a.ob?a.na.render():a.o&&a.ka.render()})};function Lr(a){var b=a.fileName,c=a.mimeType,e=a.ld;a=a.Ps;E.call(this,"sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.NonInlinedAttachment");this.na=new Ir;this.o=this.ob=!1;this.ta=new Jr({ld:e});e=b.lastIndexOf(".");b=-1===e?{base:b,extension:""}:{base:b.substring(0,e),extension:b.substring(e+1)};e=b.extension;this.base=b.base;this.extension=e;this.ua=Xe("https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/32/type/"+c);this.ka=new Hr({Ab:a})} x(Lr,E);Lr.prototype.nc=function(a){this.ob!==a&&(this.ob=a,this.Ca())}; Lr.prototype.ha=function(a){this.o!==a&&(this.o=a,this.Ca())}; Lr.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class",{root:!0,"root-failed":this.o},function(){a.element("div","class","filename",a.base);a.element("div","class","extension",function(){pg(a.element("img","class","icon"),a.ua);a.element("span",a.extension)}); a.ta.render();a.ob?a.na.render():a.o&&a.ka.render()})};function Mr(){this.documentId=this.mimeType=this.Qf="";this.ma=this.ha=this.Ye=!1} function Nr(a){var b=new Mr;b.Qf=a.name;b.mimeType=a.type;b.file=a;Or(b);return b} function Pr(a){var b=new Mr;b.Qf=a.originalFilename;b.mimeType=a.mimeType;b.Gc=a.Gc;b.documentId=a.documentId;Or(b);return b} function Or(a){a.dom=document.createElement("div");a.kh()?(a.dom.contentEditable="false",a.dom.style.display="inline-block",a.dom.style.maxWidth="100%",a.component=new Kr({vt:Se(a.file),ld:function(){return void a.remove()}, Ps:function(){return void a.upload()}})):a.component=new Lr({fileName:a.Qf, mimeType:a.mimeType,ld:function(){return void a.remove()}, Ps:function(){return void a.upload()}}); sk(a.dom,function(){a.component.render()})} p=Mr.prototype;p.render=function(){var a;null===(a=this.component)||void 0===a?void 0:a.render()}; p.kh=function(){if(!this.file)return!1;switch(this.mimeType){case "image/gif":case "image/jpeg":case "image/png":return!0;default:return!1}}; p.upload=function(){var a=this;this.nc(!0);Qr(this,!1);this.o&&this.o();this.fileUpload=(new eq(this.file)).oj(function(){a.nc(!1);a.Gc=a.fileUpload.o;a.documentId=a.fileUpload.Xh();a.documentId||(a.documentId=Date.now().toString(16)+Math.floor(65536*Math.random()).toString(16));a.dom&&(a.dom.dataset.richTextEditorAttachmentDocumentId=a.documentId);a.o&&a.o()}).onError(function(){Qr(a,!0); a.nc(!1);a.o&&a.o()}).xh("SupportContentForums","TailwindPost").start()}; p.remove=function(){this.Ye||(this.dom&&this.dom.parentNode&&this.dom.parentNode.removeChild(this.dom),this.Ye=!0,this.ka&&this.ka())}; p.Vm=function(a){this.o=a}; p.ld=function(a){this.ka=a}; p.fk=function(a){a.appendChild(this.dom)}; p.xk=function(){return this.dom}; p.ob=function(){return this.ma}; p.hasError=function(){return this.ha}; p.ej=function(){return{originalFilename:this.Qf,mimeType:this.mimeType,Gc:this.Gc,documentId:this.documentId,deleted:this.Ye}}; p.nc=function(a){var b;this.ma!==a&&(this.ma=a,null===(b=this.component)||void 0===b?void 0:b.nc(a))}; function Qr(a,b){var c;a.ha!==b&&(a.ha=b,null===(c=a.component)||void 0===c?void 0:c.ha(b))} Mr.prototype.getUploadedFile=Mr.prototype.ej;Mr.prototype.hasError=Mr.prototype.hasError;Mr.prototype.isLoading=Mr.prototype.ob;Mr.prototype.getDom=Mr.prototype.xk;Mr.prototype.appendDomTo=Mr.prototype.fk;Mr.prototype.onRemove=Mr.prototype.ld;Mr.prototype.onStateChange=Mr.prototype.Vm;Mr.prototype.remove=Mr.prototype.remove;Mr.prototype.upload=Mr.prototype.upload;Mr.prototype.isInlinableImage=Mr.prototype.kh;Mr.fromUploadedFile=Pr;Mr.fromLocalFile=Nr;function Rr(a,b,c){this.o=a;this.ha=b;this.ma=void 0===c?!0:c} Rr.prototype.toString=function(){return this.o}; var Sr=new Rr("attachFile",!1,!1),Tr=new Rr("bold",!0),Ur=new Rr("italic",!0),Vr=new Rr("underline",!0),Wr=new Rr("code",!1),Xr=new Rr("insertUnorderedList",!0),Yr=new Rr("insertOrderedList",!0),Zr=new Rr("outdent",!0,!1),$r=new Rr("indent",!0,!1),as=new Rr("insertLink",!1),bs=new Rr("removeFormat",!0,!1);var ds=new bn("{NUM,plural, =1{# teken vereist}other{# tekens vereist}}");function es(a){var b=a.placeholderText,c=a.hintText,e=void 0===a.minLength?0:a.minLength,f=void 0===a.maxLength?Infinity:a.maxLength,h=void 0===a.Wm?!1:a.Wm,k=void 0===a.$v?!1:a.$v,l=void 0===a.Dk?!0:a.Dk;a=void 0===a.Xv?!1:a.Xv;Lk.call(this);this.attachments=new Set;this.o=!0;this.placeholderText=b;this.hintText=c;this.minLength=e;this.maxLength=f;this.Wm=h;this.ka=k;this.Je=l;this.ma=a} x(es,Lk);p=es.prototype;p.qd=function(){return this.maxLength}; p.$v=function(){return this.ka}; function fs(a,b){a.ha=b} function gs(a){return[].concat(Ba(a.attachments)).filter(function(b){return b.kh()})} p.Gd=function(){Ok(this,1);return[].concat(Ba(this.attachments)).filter(function(a){return!a.hasError()}).map(function(a){return a.ej()})}; p.ie=function(a){this.o=!1;for(var b=u(this.attachments),c=b.next();!c.done;c=b.next())c.value.remove();a=u(a);for(b=a.next();!b.done;b=a.next())hs(this,Pr(b.value));this.o=!0;Ok(this,2)}; p.Dk=function(){return this.Je}; p.Xv=function(){return this.ma}; function hs(a,b){var c,e;a.attachments.add(b);b.Vm(function(){Ok(a,0)}); b.ld(function(){a.attachments.delete(b);Ok(a,0);a.o&&Ok(a,2)}); return null!==(e=null===(c=a.ha)||void 0===c?void 0:c.call(a,b))&&void 0!==e?e:b} ;function is(a){var b=this,c=a.model;a=a.Xa;this.o=function(){b.uploader.value="";b.uploader.click()}; this.ha=function(){var e=new Set(b.Xa.content.querySelectorAll(Ak("sc.tailwind.shared.rich_text_editor.attachment.InlinedAttachment"))),f=gs(b.model);if(f.length!==e.size){f=u(f);for(var h=f.next();!h.done;h=f.next()){h=h.value;var k=void 0,l=void 0,n=null!==(k=null===(l=h.component)||void 0===l?void 0:l.getElement())&&void 0!==k?k:void 0;n&&!e.has(n)&&h.remove()}}}; this.model=c;this.Xa=a} is.prototype.initialize=function(){var a=this;js(this);this.model.Fa(Sr,this.o);this.model.Fa(1,this.ha);fs(this.model,function(b){if(b.kh()){var c=a.Xa.o;c?(c.insertNode(b.xk()),c.collapse(!1)):b.fk(a.Xa.content)}return b}); return this}; is.prototype.Sa=function(){this.uploader=void 0;Nk(this.model,Sr,this.o);Nk(this.model,1,this.ha);this.model.ha=void 0}; function js(a){a.uploader=document.createElement("input");a.uploader.type="file";a.uploader.multiple=!0;a.model.Wm&&(a.uploader.accept="image/gif, image/jpeg, image/png");a.uploader.addEventListener("change",function(){var b=a.model,c=[].concat(Ba(a.uploader.files)),e=[];c=u(c);for(var f=c.next();!f.done;f=c.next())e.push(hs(b,Nr(f.value)));Ok(b,2);b=u(e);for(e=b.next();!e.done;e=b.next())e.value.upload()})} ;var ks={A:{Qu:["href"]},B:{},BLOCKQUOTE:{},BR:{},CODE:{},DIV:{},EM:{replaceWith:"I"},I:{},IMG:{Qu:["src"]},LI:{},OL:{},P:{replaceWith:"DIV"},STRONG:{replaceWith:"B"},U:{},UL:{}},ls=/\b(?:https?:\/\/|www\.)\S+\s*$/i,ms=/^(?:[a-z]+:\/\/|www\.)\S+$/i,ns=/^[a-z]+:\/\//i,os=/[\s!)\]};'",.?]+$/; function ps(a){for(var b=0;b=r)&&(e=ys(),(f=e.focusNode)&&0!==(f.compareDocumentPosition(a.Xa.content)&Node.DOCUMENT_POSITION_CONTAINS))){for(var t=0;f&&f!==a.o;){if(f.nodeType===Node.TEXT_NODE){var w=f===e.focusNode?e.focusOffset:null!==(k=null===(h=f.textContent)||void 0===h?void 0:h.length)&&void 0!==k?k:0,y=Math.min(r,w);y<(null!==(n=null===(l=f.textContent)|| void 0===l?void 0:l.length)&&void 0!==n?n:0)&&(t=w-y);r-=y;if(!r)break}f=ss(f)}h=document.createRange();h.setStart(f,t);h.setEnd(e.focusNode,e.focusOffset);h.deleteContents();e.removeAllRanges();e.addRange(h)}}Ok(a.model,0)},function(){Wj=Xj.lastChild}),a.Xa=null!==(c=a.Xa)&&void 0!==c?c:new Es(a.o)); a.element("div","class","toolbar",function(){a.ua.render({Xa:a.Xa})}); a.nh.render();a.model.Dk()&&a.ka.render()}); mt(this);this.ha||(this.na=(new this.Vq({model:this.model,Xa:this.Xa})).initialize(),this.ta=(new this.ws({model:this.model,Xa:this.Xa,nh:this.nh})).initialize(),this.va=(new this.er({model:this.model,Xa:this.Xa})).initialize(),this.ya=(new this.vs({model:this.model,Xa:this.Xa})).initialize(),this.ha=!0);if(this.Jm){var b=this.Jm;delete this.Jm;this.Aj(b,!0)}}; p.vd=function(){var a,b,c,e;this.ha&&(null===(a=this.na)||void 0===a?void 0:a.Sa(),null===(b=this.ta)||void 0===b?void 0:b.Sa(),null===(c=this.va)||void 0===c?void 0:c.Sa(),null===(e=this.ya)||void 0===e?void 0:e.Sa(),this.na=void 0,this.ha=!1)}; p.focus=function(){if(this.o){this.o.focus();var a=document.createRange();a.selectNodeContents(this.o.lastChild||this.o);a.collapse(!1);var b=ys();b.removeAllRanges();b.addRange(a)}}; p.dm=ma(9);p.xg=function(){if(!this.o)return"";this.o.normalize();ps(this.o);return vs(this.o).innerHTML}; p.Ka=function(){var a;if(!this.o)return"";this.o.normalize();ps(this.o);return null!==(a=vs(this.o).textContent)&&void 0!==a?a:""}; p.rb=function(a){var b=document.createElement("div");b.innerText=a;this.Aj(b)}; p.Aj=function(a,b){b=void 0===b?!1:b;if(this.o){if("string"===typeof a){var c=document.createElement("div");mg(c,Gj(a));a=c}c=this.o;c.textContent="";a=u(a.childNodes);for(var e=a.next();!e.done;e=a.next())c.appendChild(e.value.cloneNode(!0));this.o.normalize();ps(this.o);b||Ok(this.model,0)}}; p.clear=function(){this.o&&(this.o.textContent="")}; p.$l=ma(10);p.Fa=function(a){this.model.Fa(0,a);return this}; p.Gd=function(){return this.model.Gd()}; p.ie=function(a){this.model.ie(a)}; function mt(a){var b,c,e;var f=a.model;var h=null!==(e=null===(c=null===(b=a.o)||void 0===b?void 0:b.textContent)||void 0===c?void 0:c.length)&&void 0!==e?e:0;f.hintText?f=f.hintText:(h=Math.max(0,f.minLength-h),f=0>>0),y=[["js_request_id",w],["rr",1],["lc",1]],A=Vu();0]+)>)/gi,"")}; function hv(a){var b;return null!==(b=Md(a.o,3))&&void 0!==b?b:""} gv.prototype.getUrl=function(){var a;return null!==(a=this.o.getUrl())&&void 0!==a?a:""}; gv.prototype.Vc=function(){var a;return null!==(a=this.o.Vc())&&void 0!==a?a:""}; function iv(a){var b,c;return null!==(c=null===(b=Yd(a.o,$u,26))||void 0===b?void 0:Md(b,1))&&void 0!==c?c:0} function jv(a){var b,c;return null!==(c=null===(b=Yd(a.o,$u,26))||void 0===b?void 0:Md(b,3))&&void 0!==c?c:0} function kv(a){var b;a=null!==(b=Md(a.o,4))&&void 0!==b?b:null;switch(a){case 81:return 0;case 72:return 1;case 62:case 63:case 65:return 2;case 70:return 3;case 21:return 4;default:return a?5:6}} ;function lv(a){z.call(this,a)} x(lv,z);lv.prototype.getType=function(){return Td(this,1,0)}; lv.prototype.getId=function(){return ie(this,2)}; lv.prototype.setId=function(a){return Rd(this,2,a)};function mv(a){z.call(this,a)} x(mv,z);function nv(a){z.call(this,a)} x(nv,z);var ov=[2,3,4,5,6,7];function pv(a){z.call(this,a)} x(pv,z);pv.prototype.getUrl=function(){return ie(this,1)}; pv.prototype.kb=function(){return ie(this,2)}; pv.prototype.Bc=function(a){return Rd(this,2,a)};function qv(a){z.call(this,a)} x(qv,z);function rv(a){z.call(this,a)} x(rv,z);rv.prototype.$h=function(){return ie(this,1)}; function sv(a){var b=new Hm;var c=Math.floor(Date.now()/1E3);b=ke(b,c);$d(a,2,b)} ;function tv(a){z.call(this,a,-1,uv)} x(tv,z);var uv=[1];function vv(a){z.call(this,a)} x(vv,z);vv.prototype.Kf=function(){return Td(this,2,0)};function wv(a){z.call(this,a,-1,xv)} x(wv,z);var xv=[2];function yv(a){z.call(this,a)} x(yv,z);function zv(a){a=void 0===a?{}:a;this.vj=new (void 0===a.rD?pl:a.rD)({wf:Rg().mld+"/v1",serviceName:"MoltronLoggingService"})} function Av(a,b,c,e){var f=(void 0===e?{}:e).Mz;Kf(a,function k(){var l,n,r,t=this;return nb(k,function(w){if(!b||!c)return w.return();l=new rv;Rd(l,1,b);sv(l);Rd(l,3,c);Rd(l,5,3);f&&(n=new mv,Rd(n,1,1),Rd(n,2,f),r=new nv,ae(r,3,ov,n),$d(l,6,r));return Qa(w,Bv(t,l),0)})})} function Cv(a,b,c,e){var f=(void 0===e?{hs:!1}:e).hs;Kf(a,function k(){var l,n,r,t,w,y,A=this;return nb(k,function(oa){if(!b)return oa.return();l=[];n=u(c);for(r=n.next();!r.done;r=n.next())if(t=r.value)w=new rv,Rd(w,1,b),sv(w),Rd(w,3,t),Rd(w,5,1),f&&(y=new nv,Rd(y,1,3),$d(w,6,y)),l.push(w);return Qa(oa,Dv(A,l),0)})})} function Ev(a,b){Kf(a,function e(){var f,h,k=this;return nb(e,function(l){if(!b)return l.return();f=new rv;Rd(f,1,b);sv(f);h=new lv;Rd(h,1,3);h.setId("other");$d(f,4,h);Rd(f,5,3);return Qa(l,Bv(k,f),0)})})} function Bv(a,b,c){c=void 0===c?!1:c;return Kf(a,function f(){var h,k,l,n,r=this;return nb(f,function(t){if(1==t.o)return h=new yv,$d(h,1,b),k={query:{key:Rg().mkey}},c&&(l=(Rg().ge||"").toLowerCase(),n=Eq([{key:"e",value:l}]))&&(k.withCredentials=!0,k.headers={Authorization:n}),Ya(t,2),Qa(t,r.vj.post("log-moltron-interaction",h,vv,k),4);if(2!=t.o)return ab(t,0);bb(t);Ta(t)})})} function Dv(a,b){return Kf(a,function e(){var f,h=this;return nb(e,function(k){if(1==k.o)return f=new tv,be(f,1,b),Ya(k,2),Qa(k,h.vj.post("log-batch-moltron-interaction",f,wv,{query:{key:Rg().mkey}}),4);if(2!=k.o)return ab(k,0);bb(k);Ta(k)})})} ;function Fv(a,b,c,e){zv.call(this);this.predictionId=a;this.o=b;this.dymTrackingId=c;this.sessionId=e} x(Fv,zv);function Gv(a){Kf(a,function c(){var e=this,f,h;return nb(c,function(k){f=Hv();Rd(f,1,e.predictionId);Rd(f,5,1);h=new qv;Rd(h,1,e.o?3:1);Rd(h,2,e.sessionId);$d(f,8,h);return Qa(k,Bv(e,f,!0),0)})})} function Iv(a,b,c){Kf(a,function f(){var h=this,k,l,n;return nb(f,function(r){k=Hv();Rd(k,1,h.predictionId);Rd(k,3,b);Rd(k,5,3);l=new qv;Rd(l,1,h.o?4:2);Rd(l,2,h.sessionId);$d(k,8,l);n=new pv;Rd(n,1,c);$d(k,7,n);return Qa(r,Bv(h,k,!0),0)})})} Fv.prototype.uj=function(a,b){return Kf(this,function e(){var f=this,h;return nb(e,function(k){h=Jv(f,a,4,b);return Qa(k,Bv(f,h,!0),0)})})}; function Jv(a,b,c,e){var f=Hv();Rd(f,1,a.predictionId);Rd(f,3,b);Rd(f,5,3);e&&(b=new pv,Rd(b,1,e),$d(f,7,b));e=new qv;Rd(e,1,c);Rd(e,2,a.sessionId);$d(f,8,e);return f} function Hv(){var a=new rv;sv(a);return a} ;function Kv(a,b,c,e,f,h,k){this.context=a;this.dymTrackingId=b;this.flow=c;this.ha=e;this.query=f;this.requestId=h;this.sessionId=k;this.o=new ur(!0)} function Lv(a,b){a.o.en(a.sessionId,a.requestId,b,a.query,a.flow,a.ha,a.context,a.dymTrackingId)} function Mv(a,b,c,e){a.o.tj(a.query,a.sessionId,b,c,a.requestId,e,a.flow,a.context,a.ha)} Kv.prototype.uj=function(a,b,c){this.o.uj(this.sessionId,this.requestId,a,b,c)};function Nv(a){var b=a.symptoms,c=void 0===a.limit?8:a.limit,e=void 0===a.helpcenterName?"":a.helpcenterName,f=void 0===a.En?new Map:a.En;a=void 0===a.Pm?0:a.Pm;E.call(this,"sc.symptoms.Symptoms");this.ha="true"===uh("workflow__full-layout");this.isRendered=this.o=!1;this.symptoms=b;this.limit=c;this.helpcenterName=e;this.En=f;this.Pm=a} x(Nv,E);Nv.prototype.content=function(){var a=this,b=Zd(this.symptoms,ev,1).filter(function(c){var e;return""!==(null===(e=Md(c,2))||void 0===e?void 0:e.trim())}); this.element("div","class","root",function(){a.element("div","class","container",function(){switch(a.Pm){case 0:Ov(a,b);break;case 1:for(var c=0;ca.limit} function Uv(a){if(Qv(a)){a.o=!a.o;a.Ca();var b=a.o;tl(b?2:3,a.helpcenterName+"_symptoms_view_"+(b?"more":"less"),b?96:97)}} function Tv(a,b){tl(35,a.helpcenterName+"_symptoms_click_"+Md(b,1)+(Sd(b,3)?"_active":""),98);if(!Sd(b,3)){a:{var c;b=null!==(c=Md(b,1))&&void 0!==c?c:"";if(""!==b&&a.En.has(b)&&(a=a.En.get(b)))break a;a=""}a=a.split("?");c="?"+a[1];c=Pu(c);nl(""+a[0]+c,!0,!1)}} ;function Vv(a){this.o=a;this.ma=this.va=null;this.ha=[];this.na=document.createElement("input");this.ua=this.oa=-1;this.Ea=this.Im.bind(this);this.Ba=this.$s.bind(this);this.Ga=this.wa=this.ya=0;this.ta=!1;this.Da=0;this.Aa=new wm;Wv(this)} function Wv(a){a.ka=document.createElement("div");a.ka.className=a.o.className;Kg(a.ka,"sc-select",!0);a.ka.setAttribute("tabindex",0);a.ka.setAttribute("role","listbox");a.ka.setAttribute("aria-expanded",!1);a.ka.addEventListener("mousedown",function(e){Og(this.ma,"sc-select-show")?e.target==this.ma||this.ma.contains(e.target)||this.Im():0==e.button&&Xv(this)}.bind(a)); a.ka.addEventListener("keydown",a.Iy.bind(a));a.va=document.createElement("span");a.ka.appendChild(a.va);var b=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg");b.setAttribute("viewBox","0 0 48 48");var c=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","path");c.setAttribute("d","M14 20l10 10 10-10z");b.appendChild(c);a.ka.appendChild(b);a.ma=document.createElement("ol");a.ma.addEventListener("mousemove",function(){this.ta=!0}.bind(a)); a.ma.addEventListener("scroll",function(){0a-1?this.ha.length-1:a-1;b!=a&&!bw(this,b);)b=0>b-1?this.ha.length-1:b-1;a=b}$v(this,a);this.ha[a].focus();this.ka.setAttribute("aria-activedescendant",this.ha[a].id); cw(this);break;case 40:a.preventDefault();Og(this.ma,"sc-select-show")||Xv(this);a=this.oa;if(0===this.ha.length)a=-1;else{for(b=(a+1)%this.ha.length;b!=a&&!bw(this,b);)b=(b+1)%this.ha.length;a=b}$v(this,a);this.ha[a].focus();this.ka.setAttribute("aria-activedescendant",this.ha[a].id);cw(this)}}; function cw(a){if(-1!=a.oa){var b=a.ha[a.oa];b.offsetTopa.ma.scrollTop+a.ma.offsetHeight&&(a.ta=!1,a.ma.scrollTop=b.offsetTop+b.offsetHeight-a.ma.offsetHeight)}} function aw(a){var b=a.o.getAttribute("aria-label")||"";b&&(-1!==a.o.selectedIndex&&(b+=" ("+a.o[a.o.selectedIndex].innerText+")"),a.ka.setAttribute("aria-label",b))} p.dispose=function(){this.ka&&ai(this.ka);this.ma=this.va=this.ka=null;this.ha=[]}; function dw(a){a=u((a||document).getElementsByTagName("select"));for(var b=a.next();!b.done;b=a.next())b=b.value,"true"!==b.dataset.exclude&&new Vv(b)} window.sc_initSelects=function(){dw(window.sc_scope)};function ew(a){z.call(this,a,-1,fw)} x(ew,z);p=ew.prototype;p.getId=function(){return Md(this,1)}; p.setId=function(a){return Rd(this,1,a)}; p.getType=function(){return Md(this,3)}; p.kb=function(){return Md(this,4)}; p.Bc=function(a){return Rd(this,4,a)}; p.vg=function(){return Md(this,5)}; p.Sk=ma(14);p.Va=function(){return Md(this,6)}; p.oc=function(a){return Rd(this,6,a)}; p.wb=function(){return Nd(this,6)}; p.nn=function(a){Rd(this,20,a)}; var fw=[2,11,12,16,17];function gw(a){z.call(this,a,-1,hw)} x(gw,z);gw.prototype.nn=function(a){Rd(this,5,a)}; function iw(a){z.call(this,a)} x(iw,z);function jw(a){z.call(this,a,3)} x(jw,z);function kw(a){return Yd(a,lw,1)} function mw(a){z.call(this,a)} x(mw,z);function nw(a){z.call(this,a)} x(nw,z);function lw(a){z.call(this,a,-1,ow)} x(lw,z);p=lw.prototype;p.getType=function(){return Md(this,1)}; p.vg=function(){return Md(this,3)}; p.Sk=ma(13);p.Va=function(){return Md(this,4)}; p.oc=function(a){return Rd(this,4,a)}; p.wb=function(){return Nd(this,4)}; function pw(a){z.call(this,a)} x(pw,z);pw.prototype.nn=function(a){Rd(this,3,a)}; function qw(a){z.call(this,a,-1,rw)} x(qw,z);var hw=[1],ow=[14,15,20,21],sw=[10,17],rw=[1];var tw=new Map([[1,"smart_button_event_handshake"],[2,"smart_button_event_execute"],[3,"smart_button_event_state_update"],[4,"smart_button_event_initialized"],[5,"smart_button_event_describe_buttons"],[6,"smart_button_event_rendered"]]);function uw(){var a=this;this.o=function(){}; this.ha=function(b){var c,e,f,h,k,l,n,r;if("detail"in b)if(b=ee(mw,b.detail.action),null===(e=null===(c=Yd(b,jw,1))||void 0===c?void 0:kw(c))||void 0===e?0:Od(e,10,sw))(n=null===(h=null===(f=Yd(b,jw,1))||void 0===f?void 0:kw(f))||void 0===h?void 0:Md(h,ge(h,sw,10)))&&a.ma(n);else if(null===(l=null===(k=Yd(b,jw,1))||void 0===k?void 0:kw(k))||void 0===l?0:Od(l,17,sw))if(f=null===(r=null===(n=Yd(b,jw,1))||void 0===n?void 0:kw(n))||void 0===r?void 0:je(r,nw,17,sw))h=Md(f,2),f=Md(f,1),h&&f&&a.ma("/"+h+ "/workflow/"+f)}; this.ka=function(){var b=tw.get(1);b=new CustomEvent(b,{bubbles:!0,cancelable:!0});window.document.body.dispatchEvent(b)}; this.ma=nl;window.document.body.addEventListener(tw.get(6),this.ka);window.document.body.addEventListener(tw.get(5),this.o);window.document.body.addEventListener(tw.get(2),this.ha)} var vw;function ww(){void 0===vw&&(vw=new uw)} uw.prototype.dispose=function(){window.document.body.removeEventListener(tw.get(2),this.ha);window.document.body.removeEventListener(tw.get(6),this.ka);window.document.body.removeEventListener(tw.get(5),this.o)}; window.sc_initSmartButtonController=function(){ww()};function xw(a,b){a=void 0===a?95:a;b=void 0===b?133:b;E.call(this,"sc.shared.ErrorSvg");this.o=new kq("error_computer.svg");this.height=a;this.width=b} x(xw,E);xw.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","style",{width:this.width+"px",height:this.height+"px"},function(){a.o.render()})};function yw(a){this.ha=a;this.o=null} function zw(a){null===a.o&&(a.o=setTimeout(function(){null!==a.o&&(a.o=null,a.ha())},6E4))} ;function Aw(){var a=this;this.ma=function(b){if(!("detail"in b))throw Error("Invalid event type received for state update. Expected CustomEvent.");if(void 0===a.ha)throw Error("No state update callback was provided.");b=ee(gw,b.detail);a.ha(b)}} p=Aw.prototype;p.sendInitCompleteEvent=function(){console.log("[Smart Buttons] Broadcasting init");Bw(4,void 0)}; p.sendButtonAction=function(a,b){a={action:null===a||void 0===a?void 0:a.Ib(),buttonClientRect:b};Bw(2,a)}; p.sendDescribeEvent=function(a){var b=new qw;a=u(a);for(var c=a.next();!c.done;c=a.next())ce(b,1,c.value,pw);b={action:b.Ib(),buttonClientRect:void 0};Bw(5,b)}; p.sendButtonsRenderedEvent=function(){Bw(6)}; p.initHandshakeListener=function(a){this.o=a;window.document.body.addEventListener(tw.get(1),this.o)}; p.initStateUpdateListener=function(a){this.ha=a;window.document.body.addEventListener(tw.get(3),this.ma)}; p.dispose=function(){window.document.body.removeEventListener(tw.get(3),this.ma);this.o&&window.document.body.removeEventListener(tw.get(1),this.o)}; function Bw(a,b){a=tw.get(a);var c=new CustomEvent(a,{bubbles:!0,cancelable:!0,detail:b});console.log("[Smart Buttons] Broadcasting event "+a);console.log(b);window.document.body.dispatchEvent(c)} ;Object.keys({QE:0,OE:1,zE:2,HE:3,CE:4,LE:5,FE:6});function Cw(a,b){this.o=a;this.metadata=b} Cw.prototype.Jc=function(a){this.o(a)}; function Dw(){var a=this;this.ha=new Map;this.ma=function(){a.o.sendButtonsRenderedEvent()}; this.o=new Aw;Ew(this)} var Fw;function Gw(){if(Fw&&!Hw)return Fw;Fw=new Dw;Hw=!1;var a=Fw;a.o.initHandshakeListener(a.oa.bind(a));a.o.initStateUpdateListener(a.ka.bind(a));a.o.sendInitCompleteEvent();return Fw} function Iw(a,b,c,e){if(""===b)throw Error("Smart Button guid key is empty");a.ha.has(b)||a.ha.set(b,new Cw(e,c))} Dw.prototype.ka=function(a){var b,c,e=null!==(b=Md(a,5))&&void 0!==b?b:"";if(!this.ha.has(e))throw Error("Smart Button guid key "+e+" does not exist. Cannot update state.");null===(c=this.ha.get(e))||void 0===c?void 0:c.Jc(a)}; Dw.prototype.oa=function(){console.log("[Smart Buttons] Received Handshake");var a=[];this.ha.forEach(function(b){a.push(b.metadata)}); this.o.sendDescribeEvent(a)}; Dw.prototype.dispose=function(){var a;this.o.dispose();this.ha.clear();null===(a=qk().querySelector(".workflow"))||void 0===a?void 0:a.removeEventListener("dynamicFormRendered",this.ma)}; function Ew(a){var b;null===(b=qk().querySelector(".workflow"))||void 0===b?void 0:b.addEventListener("dynamicFormRendered",a.ma)} var Hw=!1;function Jw(a){var b=a.buttonTitle,c=a.contentId,e=a.helpcenterName,f=a.Tf;a=void 0===a.bq?!0:a.bq;E.call(this,"sc.smart_button.FatalErrorButton");this.o=new xw;this.buttonTitle=b;this.contentId=c;this.helpcenterName=e;this.Tf=f;this.bq=a} x(Jw,E);Jw.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","^no-margin root",function(){a.element("div","class","^no-margin content",function(){a.o.render()}); a.element("div","class","^no-margin content",function(){a.element("div","class","^no-margin title","Er is een fout opgetreden.");a.element("div","class","^no-margin error","De aangevraagde slimme knop kan niet worden geladen. Voltooi uw acties handmatig.");a.bq&&a.element("div","class","^no-margin feedback-link",a.Tf);a.element("div","class","^no-margin detail",function(){""!==a.buttonTitle&&a.element("div","class","^no-margin",(new bn("De naam van de knop is {buttonTitle}.")).format({buttonTitle:a.buttonTitle})); a.element("div","class","^no-margin",(new bn("De content-ID is {contentId}.")).format({contentId:a.contentId}));a.element("div","class","^no-margin",(new bn("De naam van het Helpcentrum is {helpcenterName}.")).format({helpcenterName:a.helpcenterName}))})})}); Kw(this)}; function Kw(a){var b;null===(b=window.sc_trackStatsImpressions)||void 0===b?void 0:b.call(window,[{type:99,id:a.contentId+"_button_"+a.buttonTitle}],!0)} ;var Lw=new Map([[1,"good"],[2,"error"]]);function Mw(){E.call(this,"sc.smart_button.Icon");this.o=!1} x(Mw,E);function Nw(a,b,c,e){a.ha=b;a.state=c;a.o=void 0===e?!1:e} Mw.prototype.content=function(){var a=this;if(void 0!==this.ha&&void 0!==this.state&&void 0!==this.o&&0!==this.state){var b={"^no-margin":!0,icon:!0,state:!this.o,"heading-icon":this.o},c=Lw.get(this.state);Lw.has(this.state)&&(b[c]=!0);var e="";"good"===c?e="Icoon voor succes":"error"===c&&(e="Icoon voor mislukt");this.element("div","class",b,"aria-label",""!==e?e:null,function(){var f;null===(f=a.ha)||void 0===f?void 0:f.render()})}};function Ow(a){E.call(this,"sc.smart_button.SendFeedbackLink");var b=this;this.buttonTitle=a;this.o=function(){Pw(b)}; this.ha=function(c){"key"in c&&(" "===c.key||"Enter"===c.key)&&Pw(b)}} x(Ow,E);Ow.prototype.content=function(){var a,b;this.anchor=this.element("a","href","#","class","^no-margin link","Feedback sturen");null===(a=this.anchor)||void 0===a?void 0:a.addEventListener("click",this.o);null===(b=this.anchor)||void 0===b?void 0:b.addEventListener("keydown",this.ha)}; Ow.prototype.dispose=function(){var a,b;null===(a=this.anchor)||void 0===a?void 0:a.removeEventListener("click",this.o);null===(b=this.anchor)||void 0===b?void 0:b.removeEventListener("keydown",this.ha)}; function Pw(a){var b=hp();b.set("smart_button_title",a.buttonTitle);fp({payload:b,productId:Number(Rg().fbid)})} ;function Qw(a){return 2===(null===a||void 0===a?void 0:Md(a,3))} function Rw(a){return 1===(null===a||void 0===a?void 0:Md(a,3))} function Sw(a){a=null===a||void 0===a?void 0:Zd(a,iw,1);if(void 0===a)return!1;a=u(a);for(var b=a.next();!b.done;b=a.next())if(Tw(b.value))return!0;return!1} function Uw(a){a=Vw(a);if(0===a.length)return!1;a=u(a);for(var b=a.next();!b.done;b=a.next())if(!Tw(b.value))return!1;return!0} function Vw(a){return void 0===a?[]:(null===a||void 0===a?void 0:Zd(a,iw,1))||[]} function Tw(a){return void 0!==a&&Nd(a,1)&&0!==Md(a,1)} function Ww(a){return void 0!==a&&Nd(a,1)&&1===Md(a,1)} function Xw(a){return void 0!==a&&Nd(a,1)&&2===Md(a,1)} function Yw(a){return a.filter(function(b){return Xw(b)})} ;function Zw(a,b){b=void 0===b?!1:b;E.call(this,"sc.smart_button.StateHeading");this.Tf=a;this.ih=b;this.na=[];this.headingState=0;this.icon=new Mw} x(Zw,E);Zw.prototype.content=function(){var a;!(Qw(this.o)||Rw(this.o)||(null===(a=this.o)||void 0===a?0:Md(a,2))||Uw(this.o))||$w(this)}; Zw.prototype.Jc=function(a){this.o=a;this.na=Vw(this.o);if(Qw(this.o))this.headingState=2;else if(Rw(this.o))this.headingState=1;else if(0=vx} function wx(a){return ux(a)>=xx} function yx(a,b,c,e,f,h,k){this.rank=a;this.ma=b;this.o=c;this.ka=e;this.ha=f;this.icon=h;this.label=void 0===k?"":k} function ux(a){switch(a){case 0:return zx;case 30:return Ax;case 1:return Bx;case 2:return vx;case 3:return Cx;case 4:return Dx;case 5:return Ex;case 20:return xx;case 10:return Fx;case 100:return Gx;default:return zx}} yx.prototype.valueOf=function(){return this.rank}; function Hx(a){return zu().Si?a.o:a.ma} yx.prototype.yg=function(){return this.icon}; yx.prototype.vb=function(){return this.label}; var zx=new yx(0,"#F1F3F4","#F1F3F4"),Ax=new yx(1,"#F1F3F4","#F1F3F4",void 0,void 0,2),Bx=new yx(2,"#896E63","#896E63","#896E63","#B9ABA3",3,"Productexpert brons"),vx=new yx(3,"#9E9E9E","#9E9E9E","#5F6368","#BDC1C6",4,"Productexpert zilver (PE zilver)"),Cx=new yx(4,"#FFB300","#F9AB00","#E37400","#F9AB00",5,"Productexpert goud (PE goud)"),Dx=new yx(5,"#77909D","#718792","#455A64","#AFBEC5",6,"Productexpert platina (PE platina)"),Ex=new yx(6,"#79A8FA","#79A8FA","#1A73E8","#8AB4F8",7,"Productexpert diamant (PE diamant)"), xx=new yx(7,"#4285F4","#669DF6","#1A73E8","#8AB4F8",8,"Communityspecialist"),Fx=new yx(8,"#4285F4","#669DF6","#1A73E8","#8AB4F8",9,"Communitymanager"),Gx=new yx(9,"#4285F4","#669DF6","#1A73E8","#8AB4F8",9,"Google-werknemer");var Ix=xa(["aria-"]),Jx=xa(["role"]),Kx=xa(["data-stats-"]);function Lx(a){this.o=a||document} Lx.prototype.init=function(){for(var a=this,b=this.o.querySelectorAll(".zippy"),c={},e=0;e=a.length} p.hasEmail=function(){var a;return!(null===(a=this.privateInfo)||void 0===a||!Md(a,1))}; function sy(a){if(1!==a.forumUserInfos.size)throw Error("Expected only one forum to be populated for a call to `getRole`.");return Md(Yd(a.forumUserInfos.values().next().value,Wt,1),3)} function ty(a){var b;return null!==(b=Md(a.publicInfo,5))&&void 0!==b?b:""} function uy(a){a=ty(a);return 0===a.length||500>=a.length} function vy(a){var b;return null!==(b=Md(a.publicInfo,4))&&void 0!==b?b:""} function wy(a){a=vy(a);return 0===a.length||80>=a.length} function xy(a){var b;return null!==(b=Md(a.publicInfo,2))&&void 0!==b?b:""} function yy(a,b){return Kf(a,function e(){var f,h=this,k;return nb(e,function(l){if(1==l.o){var n=new Jt;Rd(n,1,b.originalFilename);Rd(n,3,b.documentId);b.Gc&&Rd(n,2,b.Gc);b.deleted&&Rd(n,4,!0);f=n;return Qa(l,h.Qa.updateGlobalUserInfo({userId:h.getId(),avatar:f}),2)}k=l.ha;n=Md(Yd(k,Yt,2),2);Rd(h.publicInfo,2,n);Ok(h,1);Ta(l)})})} function zy(a){var b;return null!==(b=Md(a.publicInfo,6))&&void 0!==b?b:""} function Ay(a){a=zy(a);if(0===a.length)return!0;try{return"https:"===(new URL(a)).protocol}catch(b){return!1}} function By(a){var b;return null!==(b=Md(a.publicInfo,7))&&void 0!==b?b:""} function Cy(a){a=By(a);if(0===a.length)return!0;try{var b=new URL(a);return"https:"===b.protocol&&oy.includes(b.hostname)}catch(c){return!1}} function qy(a){return ry(a)&&wy(a)&&uy(a)&&Ay(a)&&Cy(a)} p.delete=function(){return Kf(this,function b(){var c=this;return nb(b,function(e){if(1==e.o)return Qa(e,Hu(c.Qa,c.getId()),2);c.userId=0;c.o=new Yt;c.publicInfo=new Yt;c.privateInfo=new eu;c.profileAbuse=new du;Ta(e)})})}; p.reportAbuse=function(){return Kf(this,function b(){var c=this,e;return nb(b,function(f){e=c.forumUserInfos.keys().next().value;return Qa(f,Iu(c.Qa,c.getId(),e),0)})})}; p.un=function(){var a,b;return null!==(b=null===(a=this.privateInfo)||void 0===a?void 0:Ud(a,4,!0))&&void 0!==b?b:!1}; function Dy(a){var b,c;return null!==(c=null===(b=a.profileAbuse)||void 0===b?void 0:Nd(b,1))&&void 0!==c?c:!1} ;function Ey(a,b,c,e){e=void 0===e?{}:e;if(Au())a=e.messageId,e=void 0===e.relative?!0:e.relative,c="/s/community/forum/"+b+"/thread/"+c,a&&(c+="/message/"+a),c=Fy(c),c=e?Gy(c):c.toString();else{var f=e;b=void 0===f.Yv?!1:f.Yv;e=void 0===f.language?Bu():f.language;var h=f.messageId;f=void 0===f.relative?!0:f.relative;c=Fy("/"+a+"/thread/"+c);c.searchParams.set("hl",e);b&&c.searchParams.set("notify","new");h&&c.searchParams.set("msgid",""+h);c=f?Gy(c):c.toString()}return c} function Fy(a){a=new URL(a,zu().So);var b=zu().authuser;b&&a.searchParams.set("authuser",b);return a} function Gy(a){return a.href.replace(a.origin,"")} ;function Hy(){var a=Rg();a={So:a.ehn,TB:a.hc,Wo:a.ehc,language:a.lang,authuser:a.au,Wu:a.auth_token,Si:a.dark,experimentIds:a.tw_smei,UB:"embed"===(new URLSearchParams(location.search)).get("format")};yu?console.error("Global settings should only be initialized once."):yu=Object.assign({},a)} ;var Iy=["image/gif","image/jpeg","image/png"];function Jy(a){var b=a.user;a=void 0===a.Er?eq:a.Er;E.call(this,"sc.tailwind.shared.AvatarUpload");this.ka=!1;this.user=b;this.Er=a;this.na=Kp();this.ua=new Tk({icon:"gm/mode_edit"})} x(Jy,E);Jy.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class","root",function(){if(a.ka&&a.o){a.ta||(a.ta=new Pp({size:"mspin-medium"}));var b=Se(a.o);a.element("img","class","preview","title","Avatar uploaden","src",Qe(b));a.ta.render()}Ky(a)})}; function Ky(a){a.ka||a.element("div","class","upload-container",function(){a.Xi=a.element("button","class","edit-button","title","Avatar uploaden","onclick",function(){var b;null===(b=a.ha)||void 0===b?void 0:b.click()},function(){a.ua.render()}); a.ha=a.element("input","accept",Iy.join(", "),"class","native-input","type","file","onchange",function(){var b;if(b=a.ha){var c;b=!(null===(c=a.ha.files)||void 0===c||!c.length)}b&&(b=a.ha,b=b.files?b.files[0]:void 0,a.o=b,Ly(a,a.o))})})} function Ly(a,b){a.ka=!0;a.Ca();var c=new a.Er(b);c.oj(function(){return void My(a,c)}).onError(function(){a.na.open({message:"Kan bestand niet uploaden"}); Ny(a)}).xh("SupportContentForums","TailwindAvatar").start()} function My(a,b){return Kf(a,function e(){var f=this,h;return nb(e,function(k){switch(k.o){case 1:return h=f.ej(f.o,b),Ya(k,2),Qa(k,yy(f.user,h),4);case 4:f.na.open({message:"Avatar ge\u00fcpload"});ab(k,3);break;case 2:bb(k),f.na.open({message:"Kan bestand niet uploaden"});case 3:Ny(f),Ta(k)}})})} function Ny(a){var b;delete a.o;a.ka=!1;a.Ca();null===(b=a.Xi)||void 0===b?void 0:b.focus()} Jy.prototype.ej=function(a,b){return{originalFilename:a.name,mimeType:a.type,Gc:b.o,documentId:b.Xh(),deleted:!1}};function Oy(a){var b=a.user,c=a.size,e=void 0===a.lh?!1:a.lh,f=void 0===a.ud?!1:a.ud;a=void 0===a.nq?!1:a.nq;E.call(this,"sc.tailwind.shared.Avatar");this.user=b;this.size=c;this.lh=e;this.nq=a;if(this.o=f&&tx(Py(this)))this.ha=new Jy({user:b,ud:f}),Fk(this,this.user,1)} x(Oy,E);Oy.prototype.content=function(){var a=this,b=Hx(ux(Py(this))),c=tx(Py(this)),e=wx(Py(this)),f={};this.element("div","class",(f.root=!0,f[this.size]=!0,f["at-least-silver"]=c,f["at-least-specialist"]=e,f),"style",{"background-color":c?b:null,"border-color":c?b:null},function(){e&&Qy(a);switch(0===a.user.getId()?0:xy(a.user)&&tx(Py(a))?3:a.lh?2:1){case 3:Ry(a);break;case 0:xk(Sy);break;case 2:Ty(a);break;default:Uy(a)}a.o&&a.ha.render()})}; function Qy(a){a.element("div","class","specialist-border",function(){(new nq({icon:ux(Py(a)).yg(),size:Vy(a.size)})).render()})} function Uy(a){var b=a.user.getName().charAt(0).toLocaleUpperCase();a.element("svg","class","monogram","xlmns","http://www.w3.org/2000/svg","viewBox","0 0 24 24",function(){a.element("circle","cx","12","cy","12","r","12","fill",ny[a.user.getId()%ny.length]);a.element("text","fill","#fff","font-size","16","text-anchor","middle","x","12","y","18",b)})} function Ry(a){a.element("img","class","avatar","onload",function(){return void a.Ca()},"src",xy(a.user)).complete||a.element("div","class","avatar avatar-loading",function(){(new Pp).render()})} function Ty(a){a.element("svg","class","silhouette","xlmns","http://www.w3.org/2000/svg","fill",ny[a.user.getId()%ny.length],"viewBox","2 2 20 20",function(){a.element("path","d","M12 2C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zm0 3c1.66 0 3 1.34 3 3s-1.34 3-3 3-3-1.34-3-3 1.34-3 3-3zm0 14.2c-2.5 0-4.71-1.28-6-3.22.03-1.99 4-3.08 6-3.08 1.99 0 5.97 1.09 6 3.08-1.29 1.94-3.5 3.22-6 3.22z")})} function Py(a){return a.nq?sy(a.user):a.user.highestRole} function Vy(a){switch(a){case "large":return bq()?72:114;case "medium":return 40;case "small":return 24;default:return 0}} var Sy=Be('\n \n \n \n');function Wy(a){var b=void 0===a?{}:a;a=void 0===b.Lv?!1:b.Lv;var c=void 0===b.hp?!1:b.hp;b=b.lr;E.call(this,"sc.tailwind.shared.BackButton");this.button=new hl;this.hp=c;this.o=a?2:1;this.lr=b} x(Wy,E);Wy.prototype.content=function(){var a=this;this.button.render({icon:"gm/arrow_back",style:1,text:"Terug",trigger:function(){a.goBack()}})}; Wy.prototype.goBack=function(){if(this.lr)this.lr();else if(this.hp?0:1=a.model.qd()?"De tekenlimiet is bereikt.":"";b.call(a,"div","class","limits-text",c);b=a.o.Ka().length;c=b+"/"+a.model.qd();a.element("div","class","char-count","aria-label",c,"aria-live",b===a.model.qd()?"assertive":void 0,c)})} ;function fz(a){var b=void 0===a.text?"":a.text,c=void 0===a.hint?"Voorbeeld: 'Hoe maak ik een back-up van mijn foto's?'":a.hint,e=void 0===a.minLength?10:a.minLength;a=void 0===a.maxLength?100:a.maxLength;Lk.call(this);this.text=b;this.hint=c;this.minLength=e;this.maxLength=a} x(fz,Lk);fz.prototype.qd=function(){return this.maxLength}; fz.prototype.rb=function(a){a=a.substring(0,this.maxLength);if(a!==this.text){var b=gz(this);this.text=a;Ok(this,0);b!==gz(this)&&Ok(this,1)}}; fz.prototype.Ka=function(){return this.text.substring(0,this.maxLength)}; function gz(a){var b=a.text.length;return b>=a.minLength&&b<=a.maxLength} ;function hz(a){Lk.call(this);this.nb=this.text="";this.checked=this.disabled=!1;this.tabIndex=0;this.Ee(a)} x(hz,Lk);hz.prototype.Ee=function(a){var b=void 0===a.text?"":a.text,c=void 0===a.nb?"":a.nb,e=void 0===a.disabled?!1:a.disabled,f=void 0===a.tabIndex?0:a.tabIndex,h=a.content,k=a.Ke;this.checked=void 0===a.checked?!1:a.checked;this.text=b;this.nb=c;this.disabled=e;this.tabIndex=f;this.content=h;this.Ke=k}; hz.prototype.Ka=function(){return this.text}; hz.prototype.ue=function(){return this.content}; hz.prototype.aj=function(){return this.nb};function iz(a){a=void 0===a?{}:a;E.call(this,"sc.shared.MaterialCheckbox");this.model=a instanceof hz?a:new hz(a);this.overlay=new dl({Xl:!0});this.o=null;Fk(this,this.model)} x(iz,E);iz.prototype.content=function(a){var b=this;a&&this.model.Ee(a);this.element("label","class",{root:!0,disabled:this.model.disabled},function(){b.element("div","class","checkbox",function(){b.o=b.element("input","class","native-control","type","checkbox","aria-label",b.model.aj(),"tabindex",b.model.tabIndex,"disabled",b.model.disabled,"onchange",function(){b.Fa()}); b.o.checked=!0===b.model.checked;b.o.indeterminate=null===b.model.checked;b.element("div","class","box",function(){b.element("svg","class","checkmark","viewBox","0 0 24 24",function(){b.element("path","class","checkmark-path","d","M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59")}); b.element("div","class","mixedmark")}); b.overlay.render()}); var c=b.model.Ka(),e=b.model.ue();c?pk(c):e&&e()})}; iz.prototype.Fa=function(){if(this.o){var a=this.model,b=this.o.checked,c;a.checked!==b&&(a.checked=b,null===(c=a.Ke)||void 0===c?void 0:c.call(a,b),Ok(a,0))}};function jz(a){z.call(this,a,-1,kz)} x(jz,z);jz.prototype.kb=function(){return Md(this,1)}; jz.prototype.Bc=function(a){return Rd(this,1,a)}; jz.prototype.lc=function(){return Md(this,2)}; jz.prototype.Ud=function(a){return Rd(this,2,a)}; var kz=[3];var lz=new Map([[3,2],[2,1],[6,8],[8,4],[4,3],[5,11],[7,9]]);function mz(){Lk.apply(this,arguments);this.dependencies=[]} x(mz,Lk);mz.prototype.Qd=function(){return 1===this.getState()}; mz.prototype.isPending=function(){return 0===this.getState()}; mz.prototype.mi=ma(15);mz.prototype.uf=ma(16);var nz=xa(["https://www.google.com/recaptcha/api.js?trustedtypes=true&render=explicit&onload=",""]);function oz(a,b){this.clientId=0;this.load(a,void 0===b?function(){}:b)} oz.prototype.load=function(a,b){var c=this;window.sc_renderRecaptcha=function(){window.grecaptcha&&a&&(c.clientId=window.grecaptcha.render(a,{sitekey:"6LcN-4saAAAAAGOz10SCh-KHThAjGiUum6B9HVft",badge:"inline",size:"invisible"}),b())}; var e=document.createElement("script");rg(e,jg(nz,"sc_renderRecaptcha"));document.head.appendChild(e)}; oz.prototype.getResponse=function(){return Kf(this,function b(){var c,e=this,f;return nb(b,function(h){switch(h.o){case 1:if(!window.grecaptcha)return h.return("");c=window.grecaptcha;Ya(h,2);return Qa(h,new Promise(function(k){c.ready(k)}),4); case 4:return Qa(h,c.execute(e.clientId,{action:"submit"}),5);case 5:return f=h.ha,h.return(f||"");case 2:return bb(h),h.return("")}})})};function pz(){mz.apply(this,arguments);this.state=0;this.ae=""} x(pz,mz);pz.prototype.getState=function(){return this.state}; pz.prototype.Ub=function(a){function b(r){var t;a?t=!!r.getId():t=!!r.getId()&&r.wb();return t} var c,e,f,h,k,l,n=null!==(e=null===(c=this.o)||void 0===c?void 0:c.filter(function(r){var t;return null===(t=r.ha)||void 0===t?void 0:t.ha()}).map(function(r){return r.ve()}).filter(b))&&void 0!==e?e:[]; n=n.concat(null!==(h=null===(f=this.o)||void 0===f?void 0:f.filter(function(r){var t;return null===(t=r.ha)||void 0===t?void 0:t.ua()}).map(function(r){return r.ve()}).filter(b))&&void 0!==h?h:[]); return n.concat(null!==(l=null===(k=this.o)||void 0===k?void 0:k.filter(function(r){var t;return null===(t=r.ha)||void 0===t?void 0:t.va()}).map(function(r){return r.ve()}).filter(b))&&void 0!==l?l:[])}; pz.prototype.Fd=ma(18);var qz=new Map([["CT_ANSWER","gm/drive_document"],["CT_FORUM_CONTENT","gm/question_answer"],["CT_SUPPORT_FORUM_THREAD","gm/question_answer"],["CT_YOUTUBE","gm/video_youtube"],[void 0,"gm/language"]]);function rz(a){var b;return null!==(b=qz.get(a.type))&&void 0!==b?b:"gm/drive_document"} function sz(a,b){var c=rz(a);return"CT_WORKFLOW"===a.type?new nq({icon:0}):new Tk({icon:c,size:b})} ;function tz(a,b,c){var e;a=u(a.querySelectorAll("a"));for(var f=a.next();!f.done;f=a.next())if(f=f.value,f.hasAttribute("target")||b){var h=null!==(e=f.getAttribute("aria-label"))&&void 0!==e?e:"";h.includes(c)||f.setAttribute("aria-label",h+(" ("+c+")"));f.getAttribute("target")||f.setAttribute("target","_blank")}} ;var uz;Ob("hcfe.Stats.getInstance",function(){return uz});function vz(a,b,c,e,f,h,k){E.call(this,"SmartJourney.Onebox");this.Ja=a;this.oneboxResult=b;this.openInNewWindow=c;this.o=e;this.na=f;this.ka=h;this.Ab=k;this.ha=new Tk({icon:"gm/open_in_new"})} x(vz,E);vz.prototype.content=function(){var a=this;this.element("div","class",{result:!0,separator:this.ka},function(){var b=a.oneboxResult,c;null===(c=uz)||void 0===c?void 0:c.zn([{type:a.o}]);"CT_SNIPPET"!==b.type&&wz(a);xz(a);yz(a);if("CT_SNIPPET"!==b.type)switch(a.oneboxResult.type){case "CT_WORKFLOW":zz(a,a.Ja.get("Onebox.GET_STARTED"));break;default:zz(a,a.Ja.get("Onebox.READ_MORE"))}})}; function wz(a){a.element("div","class","content-header",function(){var b=rz(a.oneboxResult),c=sz(a.oneboxResult,16);a.element("span","class",{"content-icon":!0,"help-article":"gm/drive_document"===b,language:"gm/language"===b,"question-answer":"gm/question_answer"===b,youtube:"gm/video_youtube"===b},"aria-hidden","true",c);b=a.Ja.get("Onebox.HELP_ARTICLE");switch(a.oneboxResult.type){case "CT_WORKFLOW":b=a.Ja.get("Onebox.TROUBLESHOOTER")}a.element("span","class","content-label",b)})} function xz(a){var b=a.oneboxResult.title;a.openInNewWindow&&(b+=" ("+a.Ja.get("Onebox.OPENS_IN_A_NEW_WINDOW")+")");a.element("a","class","title","href",a.oneboxResult.url,"target","_blank","data-stats-ve",a.o,"data-stats-action",8,"aria-label",b,"onclick",a.Ab,function(){var c;a.element("span",ht(null!==(c=a.oneboxResult.title)&&void 0!==c?c:""))})} function yz(a){var b=a.element("div","class","snippet",function(){var c;xk(ht(null!==(c=a.oneboxResult.snippet)&&void 0!==c?c:""))}); tz(b,a.openInNewWindow,a.Ja.get("Onebox.OPENS_IN_A_NEW_WINDOW"))} function zz(a,b){var c=b;a.openInNewWindow&&(c+=" ("+a.Ja.get("Onebox.OPENS_IN_A_NEW_WINDOW")+")");a.element("a","class","action-link","href",a.oneboxResult.url,"target",a.openInNewWindow?"_blank":"","data-stats-ve",a.na,"data-stats-action",8,"aria-label",c,"onclick",a.Ab,function(){a.element("span",b);a.openInNewWindow&&a.ha.render()})} ;function Az(a,b){return Kf(this,function e(){var f;return nb(e,function(h){if(1==h.o)return Qa(h,b.post({endpoint:"classifications",json:!0,queryParams:{v:"1"},request:Bz(a)}),2);f=h.ha;var k=h.return;var l;if("get_categories"in f)var n={categories:null!==(l=f.get_categories.category)&&void 0!==l?l:[],predictionId:f.get_categories.prediction_id,highConfidenceTopK:f.get_categories.high_confidence_top_k};else throw Error("Unsupported classifications response");return k.call(h,n)})})} function Bz(a){switch(a.method){case "get_categories":return{resource:{get_categories:{description:a.issueDescription,frd_value:a.od.map(function(b){return b.ha()}), client:a.client}}};default:throw Error("Unsupported classifications method");}} ;function Cz(a,b){return Kf(this,function e(){return nb(e,function(f){return f.return(b.get({endpoint:"search",json:!0,queryParams:{query:a.query,max_results:JSON.stringify(a.maxResults),origin_page_type:JSON.stringify(33),search_session_id:a.searchSessionId,symptom:a.symptom,user_context:a.userContext,v:"1"}}))})})} ;function Dz(a){Lk.call(this);this.strings=a} x(Dz,Lk);Dz.prototype.get=function(a){var b;return null!==(b=this.strings[a])&&void 0!==b?b:""}; Dz.prototype.set=function(a){this.strings=Object.assign(Object.assign({},this.strings),a);Ok(this)};function Ez(a){z.call(this,a)} x(Ez,z);function Fz(a){z.call(this,a)} x(Fz,z);function Gz(a){z.call(this,a,-1,Hz)} x(Gz,z);var Hz=[1];function Iz(a){z.call(this,a)} x(Iz,z);Iz.prototype.getQuery=function(){return Md(this,1)};function Jz(a){z.call(this,a,-1,Kz)} x(Jz,z);var Kz=[1];function Lz(a){var b=a.items,c=a.Xc,e=void 0===a.wh?void 0:a.wh,f=void 0===a.Cc?1:a.Cc,h=void 0===a.Dc?4:a.Dc;a=a.hb;E.call(this,"hcfe.SearchSelect.Menu");var k=this;this.na=this.ha=!1;this.wh=e;this.items=b;this.Xc=c;this.hn=-Infinity;this.fn=Infinity;this.ka=new vp({content:function(){Mz(k)}, Og:4,Cc:f,Dc:h,Oi:!0,hb:a})} x(Lz,E);p=Lz.prototype;p.content=function(){this.ka.render()}; function Mz(a){a.element("div","class",{root:!0,"root-loading":a.ha},function(){a.na&&a.element("div","class","search-container",function(){a.element("div","class","input-container",function(){a.ta=a.element("input","class","search-field","placeholder",a.Xc.bx,"oninput",function(){var b;null===(b=a.wh)||void 0===b?void 0:b.call(a)},"disabled",a.ha)}); a.element("div","class","icon","onclick",function(){var b;null===(b=a.ta)||void 0===b?void 0:b.focus()},function(){var b; null!==(b=a.ua)&&void 0!==b?b:a.ua=new Tk({icon:"gm/search"});a.ua.render()})}); a.element("div","class","scroll-container","style",{minHeight:-Infinitya.fn?a.fn+"px":null},function(){a.ha&&a.element("div","class","loading-spinner",function(){(new Pp({size:"mspin-small"})).render()}); if(0a&&Infinity!==a&&(a=h);this.hn=h;this.fn=a;this.Ca();this.ka.open({anchor:b,Kd:c,xd:e,Lb:f})}; p.close=function(){this.ka.close()}; function Rz(a){return!!a.oi&&Array.isArray(a.items)&&0b.length){f=[{state:5}];a.Aa.set("",f);n.Ya(4);break}a.o.$e(!0);a.o.open({Lb:!0});Ya(n,5);return Qa(n,a.qc(b.trim()),7);case 7:f=n.ha;0===f.length&&(f=[{state:4}]);a.o.$e(!1);ab(n,4);break;case 5:h=bb(n),f=[{state:3}],a.o.$e(!1),a.o.open({Lb:!0}), wA(h);case 4:return a.Aa.set("",f),k=a.o,l=k.Rg,Qa(n,kA(a,!0),8);case 8:l.call(k,n.ha),a.o.Ca(),a.o.open({Lb:!0}),Ta(n)}})} function qA(a,b){return function(){a.ta=b;a.o.close();a.va&&a.va()}} eA.prototype.getValues=function(){for(var a=[],b=u(this.ha.keys()),c=b.next();!c.done;c=b.next()){(c=c.value)&&!a.includes(c)&&a.push(c);c=u(this.ha.get(c));for(var e=c.next();!e.done;e=c.next())(e=e.value.Nc)&&!a.includes(e)&&a.push(e)}return a}; function mA(a,b){var c,e;return pb(function(f){if(1==f.o)return Ya(f,2),Qa(f,a.mb(b),4);if(2!=f.o){c=f.ha;if(!c||0==c.length)return xA(a,b,Error("No results")),f.return();a.ha.set(b,c);return ab(f,0)}e=bb(f);xA(a,b,e);Ta(f)})} function xA(a,b,c){a.ha.set(b,[{state:2}]);a.Ta&&a.ua&&(a.ua=!1,a.Ta(c),hA(a));wA(c)} function hA(a){a.na=new Rp({placeholder:"Google Ads-klant-ID",bc:!0,Sd:function(){a.ka=a.na.Ka().replace(bA,"");a.Xb()}, Ad:a.Za})} function wA(a){a=new CustomEvent("cid_selector_fetch_error",{detail:a});qk().dispatchEvent(a)} function fA(a){a.Aa.clear();a.Aa.set("",[lA()])} function lA(){return{value:"",trigger:function(){}, items:[],state:0}} ;function yA(a,b){this.ua=a;this.ya=b;this.ka="https://play.google.com/log?format=json&hasfast=true";this.oa=!1;this.va=pr;this.o=""} function zA(a){var b=new fr(a.ua,a.na?a.na:Eq,a.ya,a.va,a.ka,a.oa,!1,void 0,void 0,void 0,a.wa?a.wa:void 0);if(a.Aa){var c=a.Aa;Md(c,1)||Rd(c,1,1);$d(b.oa,1,c)}if(a.ha){c=a.ha;var e=Yd(b.oa,Wq,1),f=Yd(e,Uq,11);f||(f=new Uq);Rd(f,7,c);$d(e,11,f);Md(e,1)||Rd(e,1,1);$d(b.oa,1,e)}a.ta&&(b.wa=a.ta);a.o&&(b.Ba=a.o);a.ma&&ir(b,a.ma);a.Da&&(c=a.Da,b.ma||(b.ma=new qq),Wd(b.ma,2,c));a.Ba&&(a=a.Ba,b.Za=!0,kr(b,a));return b} ;
Zoeken in het Helpcentrum
true
100334
false