Úkoly

GŘ JUST vytváří a provádí politiku Komise týkající se:


Priority

Mezi priority Evropské komise patří Zelená dohoda pro Evropu, digitální budoucnost, ekonomika ve prospěch lidí, podpora a posilování evropské demokracie.


Financování v oblasti spravedlnosti a ochrany spotřebitele, nabídková řízení

Více informací o možnostech financování a politických oblastech podporovaných GŘ pro spravedlnost a spotřebitele

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 93.3 KB

Kontakt