An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Is é AS JUST a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir leis an méid seo a leanas:


Tosaíochtaí

I measc thosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh tá an Comhaontú Glas don Eoraip, todhchaí dhigiteach, geilleagar a fhóireann do dhaoine agus daonlathas na hEorpa a chur chun cinn agus a neartú.


Maoiniú ón Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí, Tairiscintí

Faigh tuilleadh eolais maidir le deiseanna ar mhaoiniú agus réimsí beartais a dtacaíonn AS um Cheartas agus Tomhaltóirí leo.

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 93.3 KB

Teagmháil