Bevoegdheden

DG JUST zorgt voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:


Prioriteiten

De prioriteiten van de Europese Commissie zijn onder meer de Europese Green Deal, een digitale toekomst, een economie die werkt voor de mensen, en bevordering en versterking van de Europese democratie.


Justitie en consumentenzaken: financiering en aanbestedingen

Financieringsmogelijkheden en beleidsgebieden van DG Justitie en Consumentenzaken.

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 93.3 KB

Contact