Zakres obowiązków

DG JUST opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:


Priorytety

Priorytety Komisji Europejskiej obejmują Europejski Zielony Ład, cyfrową przyszłość, gospodarkę służącą ludziom oraz promowanie i umacnianie demokracji w Europie.


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Sprawiedliwość i konsumenci – finansowanie i przetargi

Więcej informacji na temat możliwości finansowania i obszarów polityki, za które odpowiada DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 93.3 KB

Kontakt