Úlohy

GR JUST pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:


Priority

Medzi priority Európskej komisie patrí európska zelená dohoda, digitálna budúcnosť, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, ako aj podpora a posilnenie európskej demokracie.


Spravodlivosť a spotrebitelia – financovanie, verejné súťaže

Informácie o možnostiach financovania a oblastiach politiky podporovaných GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 93.3 KB

Kontaktné údaje