Európska únia

Oficiálne webové sídlo Európskej únie

Oficiálne webové sídlo Európskej únie

Informácie o EÚ

EÚ v skratke, inštitúcie a orgány, krajiny, symboly, história, fakty a čísla

 Ľahko čitateľná verzia

EÚ podľa tém

Informácie o poľnohospodárstve, podnikaní, kultúre, zdraví...

Život, práca a cestovanie v EÚ

Informácie o vašich právach týkajúcich sa pobytu, práce, cestovania a štúdia v inej krajine EÚ vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a práv spotrebiteľa

Podnikanie

Informácie o daniach, clách, dovoze a vývoze tovaru, finančnej podpore pre podniky

Právo EÚ

Informácie o európskych zmluvách, právnych predpisoch, judikatúre a o tom, ako sa tvoria a uplatňujú právne predpisy EÚ

Dokumenty a publikácie

Úradné dokumenty, publikácie, štatistiky, otvorené údaje a viac zdrojov

Back to top