Podnikání
Poslední kontrola: 27/03/2019

Vaše práva při nakupování

Předpisy Unie na ochranu spotřebitele stanoví, že při nákupu zboží nebo služby v EU musíte dostat jasné informace o výrobku nebo službě, které kupujete, o jejich cenách, způsobu přepravy a poplatcích za doručení. Zároveň musíte být informováni o svých právech, která lze uplatnit, pokud se vyskytnou problémy.

Vyzkoušejte náš jednoduchý nástroj, který vám pomůže porozumět právům, která máte při nákupech v EU.

 

Koupili jste zboží v EU?

 

Předpisy Unie na ochranu spotřebitele se vztahují na zboží a služby pořízené v EU. Pokud však nakoupíte od obchodníka mimo Unii, který se speciálně zaměřuje na spotřebitele v EU, měly by se na vás předpisy Unie vztahovat také. Uplatňování práv u obchodníků se sídlem mimo EU ale nemusí být snadné.

Více informací o zárukách a vracení zboží

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Jedná se o nové nebo použité zboží?

 

Pokud jste koupili nové zboží od obchodníka, máte podle spotřebitelského práva Unie nárok na minimálně dvouletou právní záruku v případě, že se u zakoupeného zboží projeví vada.

Kde jste zboží zakoupili?

 

 

Spotřebitelské právo Unie se vztahuje i na koupi použitého zboží od obchodníka, takže i v tomto případě máte například nárok na minimálně dvouletou záruku a 14denní lhůtu na rozmyšlenou. V některých zemích se zákazník může s prodávajícím dohodnout na záruční lhůtě kratší než dva roky, ale nikdy méně než jeden rok. To vám musí být při prodeji jasně sděleno.

Kde jste zboží zakoupili?

 

Na použité zboží zakoupené od soukromé osoby se spotřebitelské právo Unie nevztahuje. Pokud však soukromý prodejce, který nabízí zboží v online bazaru, působí jako podnikatel, tj. vydělává si například tím, že opravuje použité mobilní telefony a pak je prodává, považuje se za profesionálního obchodníka a na použité zboží, které vám prodal, se předpisy EU vztahují.

Více informací o zárukách a vracení zboží

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Kdy jste zboží obdrželi?

 

Jaký problém se vyskytl?

 

Jaký problém se vyskytl?

 

Jaký problém se vyskytl?

 

Žádné předpisy Unie neupravují situaci, kdy chcete vrátit zboží zakoupené v kamenném obchodě, protože jste si to rozmysleli.

Řada obchodů však zákazníkům umožňuje vrácení zboží v určité lhůtě, případně jeho výměnu – musíte ale předložit doklad o zaplacení. Na účtence z obchodu nebo v obchodních podmínkách by měly být uvedeny informace o tom, zda je možné a jak zboží vrátit.

Informace o vašich právech při nákupu zboží či služeb.

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Objednávku máte právo zrušit nebo vrátit do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Tato lhůta na rozmyšlenou končí 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali (nebo uzavřeli smlouvu o poskytování služeb).

14denní lhůta na rozmyšlenou však neplatí u všech nákupů. Existují totiž výjimky:

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající.

Další informace o tom, jak ve 14denní lhůtě zrušit nákup a získat zpět peníze.

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Pokud zjistíte, že zboží zakoupeného v některé ze zemí EU je vadné, nebo jestliže vzhledově či funkcí neodpovídá inzerovanému výrobku, prodejce je musí nechat bezplatně opravit či vyměnit nebo vám musí poskytnout slevu, případně vrátit peníze. O úplné nebo částečné vrácení peněz můžete obvykle požádat pouze v případě, že oprava či výměna zboží není možná.

Podle spotřebitelského práva Unie máte vždy nárok na bezplatnou, minimálně dvouletou záruku, a to bez ohledu na to, zda jste zboží zakoupili v kamenném obchodě, online nebo na dálku telefonicky nebo z katalogu. Tato dvouletá záruka je zákonem dané minimum – právní předpisy ve vaší zemi však mohou stanovit širší rozsah ochrany.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Na vrácení peněz nárok nevzniká, pokud jde pouze o menší problém, např. poškrábaný obal CD.

Oprava nebo výměna zboží by se měla uskutečnit v přiměřené lhůtě a neměla by vás nepřiměřeně zatěžovat.

Doplňkové (komerční) záruky

Obchody a výrobci někdy nabízejí další, doplňkové komerční záruky (někdy též nazývané obchodní záruky), a to buď v ceně výrobku, nebo za příplatek. Můžete díky nim získat lepší ochranu, ale nenahrazují ani nezkracují minimální dvouletou záruku, na kterou máte podle předpisů EU nárok v každém případě.

Podobně pokud vám v obchodě prodají nový výrobek se slevou s tím, že je „bez záruky", znamená to pouze, že nemáte nárok na další, dodatečnou záruku nad rámec té minimální. Za všech okolností máte právo na bezplatnou dvouletou záruku, kterou můžete uplatnit, pokud je výrobek vadný nebo neodpovídá inzerovanému popisu.

Kdy došlo k poruše výrobku?

 

Porouchá-li se výrobek během prvních 6 měsíců, má se za to, že problém existoval již v okamžiku, kdy jste jej obdrželi – pokud obchodník neprokáže opak. Máte proto právo na bezplatnou opravu či výměnu, nebo pokud se ukáže, že by to bylo příliš složité či nákladné, může vám obchodník nabídnout snížení ceny (z původně uhrazené) nebo vrácení peněz.

V některých zemích můžete mít právo si vybrat, který z těchto prostředků nápravy použijete. Obchodník je vždy povinen zajistit řešení dané situace. V některých zemích Unie máte také právo žádat, aby problém řešil výrobce.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Máte stále právo na bezplatnou opravu či výměnu zboží nebo za určitých podmínek na snížení ceny (z původně uhrazené) nebo vrácení peněz. Přesto po vás může být požadováno, abyste prokázali, že problém u daného výrobku existoval již v okamžiku převzetí, například kvůli nízké kvalitě použitých materiálů.

Obchodník je vždy povinen zajistit řešení. V některých zemích Unie máte také právo žádat, aby problém řešil výrobce.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Na tento případ se podle práva Unie nevztahuje žádná právní ochrana. Můžete se však obrátit se na prodejce nebo výrobce, kteří vám i přesto mohou pomoci.

V některých zemích EU můžete mít podle vnitrostátních předpisů další práva, například na delší zákonné záruky.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Zboží, které jste obdrželi, by mělo odpovídat inzerované nebo sjednané nabídce a tomu, co jste měli v úmyslu si pořídit. Jestliže jste dostali zboží, které neodpovídá tomu, co jste si objednali (např. nemá správnou barvu, velikost nebo mu chybí určité funkce), máte nárok na bezplatnou opravu, výměnu nebo, pokud ani jedno z předchozího není možné, na snížení ceny (z původně uhrazené) nebo vrácení peněz.

Někdy není na první pohled zřejmé, že zboží neodpovídá objednávce. Pokud si například koupíte online nový notebook a až po několika měsících zjistíte, že kapacita paměti neodpovídá té, kterou jste si objednali. V takovýchto případech máte stále nárok na opravu nebo výměnu, které zajistí, že obdržíte zboží, jež jste si skutečně objednali. Pokud ani jedno z toho není možné, máte nárok na snížení ceny nebo vrácení peněz.

Na tato řešení máte nárok daný právem Unie – právní předpisy ve vaší zemi však mohou tuto ochranu rozšířit.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Zboží, které jste obdrželi, by mělo odpovídat inzerované nebo sjednané nabídce a tomu, co jste měli v úmyslu si pořídit. Jestliže jste dostali zboží, které neodpovídá tomu, co jste si objednali (např. nemá správnou barvu, velikost nebo mu chybí určité funkce), máte nárok na bezplatnou opravu, výměnu nebo, pokud ani k jednomu z předchozího nedošlo, na snížení ceny (z původně uhrazené) nebo vrácení peněz.

Pokud koupíte zboží mimo běžný obchod (online nebo objednávkou z katalogu), máte vždy právo jej ve 14denní lhůtě na rozmyšlenou vrátit, a to i jen proto, že jste si to rozmysleli. To znamená, že máte nárok na vrácení peněz v plné výši. Pravděpodobně budete muset uhradit náklady spojené s vrácením zboží.

Více informací o zrušení objednávky a vrácení zboží

Někdy není na první pohled zřejmé, že zboží neodpovídá objednávce. Pokud si například koupíte online nový notebook a až po několika měsících zjistíte, že kapacita paměti neodpovídá té, kterou jste si objednali. V takovýchto případech máte stále nárok na opravu nebo výměnu, které zajistí, že obdržíte zboží, jež jste si skutečně objednali. Pokud ani jedno z toho není možné, máte nárok na snížení ceny nebo vrácení peněz.

Na tato řešení máte nárok daný právem Unie – právní předpisy ve vaší zemi však mohou tuto ochranu rozšířit.

Informace o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Pokud zboží nedostanete ihned v obchodě nebo si v obchodě objednáte, aby vám bylo zboží doručeno domů, měl by vám obchodník zboží dodat do 30 dnů. Výjimkou jsou případy, kdy se s obchodníkem výslovně dohodnete na jiné dodací lhůtě.

Neobdržíte-li zboží do 30 dnů nebo během dohodnuté lhůty, měli byste na to obchodníka upozornit a poskytnout mu další přiměřenou lhůtu na doručení.

Pokud obchodník zboží nedodá ani v prodloužené lhůtě, můžete od smlouvy odstoupit a požadovat urychlené vrácení peněz. Obchodníkovi nemusíte poskytnout dodatečnou lhůtu, pokud zboží odmítne doručit nebo pokud je dohodnutá doba dodání nevyhnutelná, jelikož zboží potřebujete pro konkrétní akci (např. svatební šaty).

Informace o přepravě a dodání zboží

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Pokud si zakoupené zboží nevyzvednete hned nebo jste zvolili doručení zásilky domů, obchodník by vám měl zboží dodat do 30 dnů. Výjimkou jsou případy, kdy se s obchodníkem výslovně dohodnete na jiné dodací lhůtě.

Neobdržíte-li zboží do 30 dnů nebo během dohodnuté lhůty, měli byste na to obchodníka upozornit a poskytnout mu další přiměřenou lhůtu na doručení.

Pokud obchodník zboží nedodá ani v prodloužené lhůtě, můžete od smlouvy odstoupit a požadovat urychlené vrácení peněz. Obchodníkovi nemusíte poskytnout dodatečnou lhůtu, pokud zboží odmítne doručit nebo pokud je dohodnutá doba dodání nevyhnutelná, jelikož zboží potřebujete pro konkrétní akci (např. svatební šaty).

Informace o přepravě a dodání zboží

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Obchodník odpovídá za jakékoli poškození zboží od jeho odeslání až do chvíle, kdy si jej převezmete.

Proto jakmile obdržíte zboží, které jste si objednali v obchodě, a zjistíte, že je vadné nebo nefunguje tak, jak by mělo, můžete požádat o jeho opravu či výměnu, nebo, pokud ani jedno z předchozího není možné, o snížení ceny (z původně uhrazené) či vrácení peněz.

Nezapomeňte, že máte vždy nárok na bezplatnou dvouletou záruku. Tato dvouletá záruka je zákonem dané minimum – právní předpisy ve vaší zemi však mohou stanovit širší rozsah ochrany.

Více informací o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Obchodník odpovídá za jakékoli poškození zboží od jeho odeslání až do chvíle, kdy si jej převezmete.

Proto jakmile obdržíte zboží, které jste si objednali online, telefonicky nebo z katalogu, a zjistíte, že je vadné nebo nefunguje tak, jak by mělo, můžete požádat o jeho opravu či výměnu, nebo, pokud ani jedno z předchozího není možné, o snížení ceny (z původně uhrazené) či vrácení peněz.

Nezapomeňte, že máte vždy nárok na bezplatnou dvouletou záruku. Tato dvouletá záruka je zákonem dané minimum – právní předpisy ve vaší zemi však mohou stanovit širší rozsah ochrany.

Více informací o zárukách a vracení zboží ve vaší zemi

Tato rada vám nepomohla? Zkuste další tipy

 

Pokud máte problém s tím, co jste si zakoupili, měli byste se nejprve obrátit na obchodníka, který vám dané zboží nebo službu prodal. Jestliže se vám nedaří obchodníka přesvědčit o svých nárocích, můžete se obrátit na sdružení na ochranu spotřebitele ve vaší zemi nebo na některou z dostupných asistenčních služeb: 

K dispozici jsou také nástroje EU k řešení sporů, které vám pomohou pomoci urovnat spor s obchodníkem, a to i v případě, že sídlí v jiné zemi Unie než vy.

Více informací o řešení spotřebitelských sporů

 

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: