COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DGLV een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

Ontheffingen (exemptions)

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft enkele ontheffingen (exemptions) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus).

 

domein onderwerp link ontheffing
ACW / OPS / ATCO / CAW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

 BCAA/Exemptions/COMB/2020-02 (PDF, 279.85 KB)

 Attachment to Part-FCL licences (PDF, 153.32 KB)
CAW certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid (ARC)

 BCAA/Exemptions/TEC/2020-05 & BCAA/Exemptions/TEC/2020-06 (PDF, 1011.5 KB)

 DG bijscholingsvormingsprogramma’s  C-OPS/RDA/26-03-2020 (PDF, 182.11 KB)
ACW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

 BCAA/Exemptions/FCL/2020-01 (PDF, 279.82 KB)

 Attachment to Part-FCL licences (PDF, 191.94 KB)

 FAQ (PDF, 74.4 KB)

 

Verklaring domeinen:

  • ACW: bemanning (Aircrew)
  • OPS: vluchtuitvoering (Air Operations)
  • ATCO: luchtverkeersleiders (Air Traffic Control Officer)
  • CAW: permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness)
  • DG: gevaarlijke goederen (Dangerous Goods)

 

Belgische adviezen en andere maatregelen

Bemande luchtvaart

In navolging van het ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 betreffende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken zijn volgende activiteiten verboden:

  • Samenscholingen
  • Privé activiteiten van sportieve en recreatieve aard

Dit betekent dat alle trainings- en gewone vluchten van sportieve en recreatieve aard verboden zijn. Enkel essentiële vluchten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking zijn toegelaten. Het DGLV is zich er terdege van bewust dat door de coronaproblematiek vele trainingssessies, vaardigheidstests (skill-tests) en bekwaamheidsproeven (proficiency checks) momenteel niet kunnen doorgaan. Het DGLV bekijkt, samen met EASA (European Aviation Safety Agency), welke maatregelen kunnen worden getroffen voor de piloten van wie rating(s) en certificaten binnenkort vervallen.

 

In verband met opleiding in of buiten erkende opleidingsinstellingen (ATO/DTO) gelden de volgende maatregelen:

  • Theorie : de lessen in klaslokalen zijn verboden. Voor het ogenblik kunnen de opleidingen via een videoconferentie of in een virtuele klas worden gegeven;
  • Praktijk : de praktijkopleiding en -oefeningen in vliegtuigen of simulatoren zijn verboden.

Rekening houdend met de maatregelen getroffen door de Regering in het kader van de bestrijding van het Coronavirus kunnen zendingen via Bpost enige vertraging oplopen .

 

Theoretische examens voor pilotenvergunningen

In het kader van de coronascrisis, worden de theoretische examens voor het bekomen van een vergunning of een bevoegdverklaring (ATPL, CPL, IR voor vliegtuig of helikopter, privépiloot voor vliegtuig, helikopter of zweefvliegtuig, ULM of nationale ballon), de didactische examens voor de bevoegdverklaring als ULM- en paramotor-monitor, evenals de examens van radiotelefoniste geannuleerd tot en met 3 mei.

Meer informatie over de maatregelen met betrekking tot de theoretische examens vindt u hier.

 

Drones

Samenscholing van personen en recreatieve activiteiten zijn verboden conform het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor de dronegebruikers betekent dit dat trainings- en examenvluchten verboden zijn, tot en met 19 april 2020. Dronevluchten in een gecontroleerd luchtruim (alle CTR’s, TMA’s en nog hoger gelegen gecontroleerd luchtruim) worden verboden.

 

Meer info over maatregelen ivm dronevluchten vindt u hier.

 

Permanente luchtwaardigheid luchtvaartuigen

Meer informatie betreffende maintenance flights en de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tijdens deze COVID-19 periode vind u  hier (PDF, 189.29 KB).

 

Notams

De volgende notams (Notice to Airmen) zijn van kracht:

B1584/20
From:03 APR 20 12:04 Till:19 APR 20 23:59
Text:COVID-19: BASED ON THE PROTECTIVE MEASURES IN THE BELGIAN AIRSPACE: VFR FLT PROHIBITED, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINTENANCE, TECHNICAL INSPECTION FLT AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE.

 

B1585/20
From:03 APR 20 12:06 Till:19 APR 20 23:59
Text:COVID-19: BASED ON THE PROTECTIVE MEASURES IN THE BELGIAN AIRSPACE: REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS (RPAS) FLT IN CONTROLLED AIRSPACE, TRAINING FLT AND EXAMINATION FLT PROHIBITED, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, TECHNICAL INSPECTION FLT AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE.

 

Passagiersrechten

Meer informatie over de invloed van de coronacrisis op passagiersrechten vindt u hier.

 

Grensovergangen

De grenzen zijn gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. De toegestane vluchten worden echter gezien als een essentiële verplaatsing en dus gelden de quarantaineregels niet voor de Belgische of buitenlandse bemanning van deze vluchten. Belgische inwoners die in het buitenland werken (bijvoorbeeld MUAC) mogen ook de grens over. Meer info vindt u hier.

 

 

Adviezen en info van internationale organisaties

Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19 pandemie.

 

Europese Unie

 

EASA

 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

 

Eurocontrol

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

 

 

 

 

Deze pagina is op 10/04/2020 om 16:25 geüpdated.