Overheidsvluchten van Belgische overheden

Toepassingsgebied van de regelgeving voor de burgerluchtvaart en bevoegdheden van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Het doel van deze nota is om het toepassingsgebied van de Europese regelgeving voor de veiligheid van de burgerluchtvaart te verduidelijken en met name de toepassing ervan op vluchten die door of uit naam van openbare besturen of andere overheidsinstellingen worden uitgevoerd. De nota is dan ook bedoeld om de eventuele verwarring rond de termen “overheidsvluchten/staatsluchtvaartuigen” weg te nemen, zowel wat betreft de bevoegdheden van het Directoraat-generaal Luchtvaart (hierna “DGLV”) als wat betreft de regels die van toepassing zijn op deze vluchten, die buiten het toepassingsgebied van de regelgeving voor de burgerluchtvaart vallen.

 

Voor meer informatie over overvluchten van en/of landingen op Belgisch grondgebied voor diplomatieke vluchten of staatsvluchten, zie deze pagina.