Ongevallen en incidenten

Luchtvaart

In België werd volgens het KB van 8 december 1998 de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en –incidenten opgericht. Deze cel kreeg de naam Air Accident Investigation Unit (Belgium), afgekort AAIU(Be), en valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en is functioneel onafhankelijk, in het bijzonder van het directoraat-generaal Luchtvaart. Deze cel werkt actief mee aan het tot stand houden en het verbeteren van de veiligheid binnen de burgerluchtvaart.

 

Voor meer informatie, klik hier.

Spoorvervoer

De Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) treedt op als nationale veiligheidsinstantie voor België. Dit gebeurt in het kader van het tweede spoorwegpakket van de Europese Unie, dat de veiligheid en de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem wil verhogen.

 

Voor meer informatie, klik hier.

 

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) is een onafhankelijk orgaan dat werd opgericht om bij te dragen aan de veiligheid op het spoor. De belangrijkste opdracht van het Onderzoekorgaan bestaat erin een onderzoek in te stellen naar zogenaamde “ernstige” exploitatieongevallen die zich op het Belgische spoorwegnet voordoen. Naast de ernstige ongevallen is het Onderzoekorgaan bevoegd andere ongevallen en incidenten te onderzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid op het spoor. Het is niet nodig een onderzoek in te stellen wanneer de veiligheidsvoorzieningen een eventueel ongeval konden voorkomen.

 

Voor meer informatie, klik hier.