Servicevoorwaarden van Google

Datum van inwerkingtreding 31 maart 2020 | Gearchiveerde versies | Pdf downloaden

Landspecifieke versie: Frankrijk

Wat er in deze voorwaarden staat

We weten dat het verleidelijk is om deze Servicevoorwaarden niet te lezen, maar het is belangrijk om te weten wat u van ons kunt verwachten als u de services van Google gebruikt en wat wij van u verwachten.

Deze Servicevoorwaarden zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt, de wet- en regelgeving en de dingen waarvan wij geloven dat ze waar zijn. Deze Servicevoorwaarden definiëren dus mede de relatie tussen u en Google bij uw interactie met onze services. Zo bevatten de voorwaarden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

Het is belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt, omdat u door onze services te gebruiken akkoord gaat met deze voorwaarden.

In aanvulling op deze voorwaarden hebben we ook een Privacybeleid gepubliceerd. Hoewel dit beleid geen onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden, raden we u wel aan dit te lezen om zo inzicht te krijgen in de manieren waarop u uw informatie kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Serviceprovider

In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden Google-services aangeboden door en sluit u een overeenkomst met:

Google Ireland Limited
opgericht in en handelend onder de wetgeving van Ierland (registratienummer: 368047)

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland

Minimum leeftijd

Als je jonger bent dan de leeftijd waarop je eigen Google-account mag beheren, dan moet je ouder of voogd jou toestemming verlenen om een Google-account te gebruiken. Laat je ouder of voogd dan deze voorwaarden met je doornemen.

Als u een ouder of voogd bent en u uw kind toestaat om de services te gebruiken, dan zijn deze voorwaarden van toepassing op u en bent u verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind op de services.

Op sommige Google-services zijn aanvullende eisen van toepassing met betrekking tot de minimum leeftijd, zoals wordt beschreven in de bijbehorende servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels.

Uw relatie met Google

Deze voorwaarden helpen de relatie tussen u en Google te definiëren. In grote lijnen betekent dit dat we u toestemming geven om onze services te gebruiken als u zich houdt aan deze voorwaarden, die zijn gebaseerd op hoe Google als bedrijf werkt en hoe we geld verdienen. Als we het hebben over 'Google', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze', bedoelen we Google Ireland Limited en de hierbij aangesloten entiteiten.

Wat u van ons kunt verwachten

Het aanbieden van een uitgebreide reeks nuttige services

We bieden een uitgebreide reeks services die onder deze voorwaarden vallen, waaronder:
 • apps en sites (zoals Zoeken en Maps);
 • platforms (zoals Google Play);
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven);
 • apparaten (zoals de Google Home).

Onze services zijn ontworpen om samen te werken, waardoor het voor u eenvoudiger wordt om van de ene activiteit over te schakelen naar de volgende. Maps kan u er bijvoorbeeld aan herinneren dat het tijd is om te vertrekken voor een afspraak die is opgenomen in uw Google Agenda.

Het verbeteren van Google-services

We zijn continu bezig nieuwe technologieën en functies te ontwikkelen om onze services te verbeteren. Zo investeren we bijvoorbeeld in artificial intelligence op basis van machine learning om spam en malware te detecteren en te blokkeren, en om u innovatieve functies zoals simultaanvertalingen te bieden. In het kader van deze continue ontwikkeling voegen we soms functies en functionaliteiten toe of verwijderen we deze, verhogen of verlagen we limieten voor onze services en bieden we nieuwe services aan of beëindigen we verouderde functionaliteiten.

We houden ons aan een zeer strikt programma voor productonderzoek, dus voordat we een service wijzigen of niet langer aanbieden, houden we zorgvuldig rekening met uw belangen als gebruiker, uw redelijke verwachtingen en de mogelijke gevolgen voor uzelf en anderen. Alleen geldige redenen kunnen ertoe leiden dat we onze services wijzigen of niet langer aanbieden, bijvoorbeeld om de prestaties of veiligheid te verbeteren, om te voldoen aan wetgeving, om illegale activiteiten of misbruik te voorkomen, om technische ontwikkelingen door te voeren of omdat een functie of gehele service niet langer populair genoeg of economisch levensvatbaar is om aan te bieden.

Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen die een negatieve invloed hebben op uw gebruik van onze services of als we een service niet langer aanbieden, stellen we u daar een redelijke termijn van tevoren van op de hoogte en bieden we u de kans om uw content uit uw Google-account te exporteren met behulp van Google Takeout, behalve in urgente situaties, zoals om misbruik te voorkomen, in reactie op wettelijke vereisten of voor de aanpak van problemen met de veiligheid en werking.

Wat we van u verwachten

Het opvolgen van deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden

De toestemming die we u geven om onze services te gebruiken, geldt zolang u de verantwoordelijkheden nakomt die staan beschreven in:

U kunt deze voorwaarden in pdf-indeling bekijken, kopiëren en opslaan. U kunt deze voorwaarden en eventuele servicespecifieke aanvullende voorwaarden accepteren als u bent ingelogd op uw Google-account.

We stellen ook verschillende beleidsregels, helpcentra en andere bronnen tot uw beschikking om antwoord te geven op veelvoorkomende vragen en om verwachtingen te scheppen over het gebruik van onze services. Deze bronnen bestaan onder meer uit ons Privacybeleid, het Helpcentrum voor auteursrecht, het Veiligheidscentrum en andere pagina's die toegankelijk zijn via onze pagina met beleidsregels.

Hoewel we u toestemming geven om onze services te gebruiken, behouden we eventuele intellectuele-eigendomsrechten die we hebben in deze services.

Respect voor anderen

Veel van onze services stellen u in staat om interactie te hebben met anderen. We willen een respectvolle omgeving behouden voor iedereen, wat inhoudt dat u zich moet houden aan deze basisgedragsregels:
 • naleving van de toepasselijke wetgeving, waaronder wetgeving op het gebied van uitvoercontrole, sancties en mensensmokkel;
 • respect voor de rechten van anderen, waaronder rechten op het gebied van privacy en intellectueel eigendom;
 • nalaten van misbruik of schade aan anderen of uzelf (of dreigen met of stimuleren van dergelijk misbruik of dergelijke schade), bijvoorbeeld door anderen te misleiden, bedriegen, belasteren, intimideren, stalken of lastig te vallen;
 • nalaten van misbruik, schade berokkenen aan, verstoren of onderbreken van de services.

Onze servicespecifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels bevatten aanvullende details over passend gedrag en moeten door iedereen die deze services gebruikt worden gevolgd. Als u van mening bent dat anderen zich niet aan deze regels houden, kunt u in veel van onze services misbruik melden. Als we actie ondernemen naar aanleiding van een melding van misbruik, bieden we een eerlijke procedure, zoals beschreven in het artikel Actie ondernemen in geval van problemen.

Toestemming voor het gebruik van uw content

Sommige van onze services zijn ontworpen om u in staat te stellen uw content te uploaden, in te dienen, op te slaan, te versturen, te ontvangen of te delen. U heeft geen verplichting om content aan onze services te verstrekken en het staat u vrij om te bepalen welke content u wilt verstrekken. Als u ervoor kiest om content te uploaden of te delen, zorg er dan voor dat u beschikt over de vereiste rechten hiervoor en dat de content rechtmatig is.

Licentie

Uw content kan worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en immateriële rechten. U heeft bijvoorbeeld intellectuele-eigendomsrechten op de creatieve content die u maakt, zoals reviews die u schrijft. U kunt ook het recht hebben om de creatieve content van iemand anders te delen als die persoon u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast heeft u immateriële rechten die u de controle geven over zaken als uw afbeelding, zelfs als de foto die uw afbeelding bevat niet van u is.

Via deze licentie geeft u Google toestemming om uw intellectuele-eigendomsrechten in uw content (zoals auteursrechten en handelsmerken) en eventuele immateriële rechten in uw content (zoals portretrechten) te gebruiken.

Wat valt eronder

Deze licentie is van toepassing op uw content als die content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten of immateriële rechten.

Wat valt er niet onder

 • Deze licentie is niet van invloed op uw privacyrechten, maar gaat alleen over uw intellectuele-eigendomsrechten en immateriële rechten
 • Deze licentie geldt niet voor de volgende soorten content:
  • openbaar beschikbare feitelijke informatie die u verstrekt, zoals de correctie van het adres van een lokaal bedrijf. Voor deze informatie is geen licentie nodig, omdat deze wordt beschouwd als algemene kennis die iedereen kosteloos kan gebruiken.
  • feedback die u geeft, zoals suggesties om onze services te verbeteren. Feedback komt hieronder aan bod in het artikel Servicegerelateerde communicatie.

Bereik

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is;
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen;
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen kosten zijn verbonden aan deze licentie.

Rechten

Met deze licentie kan Google:

 • uw content hosten, reproduceren, distribueren, communiceren en gebruiken, bijvoorbeeld om uw content op onze systemen op te slaan en overal vandaan voor u toegankelijk te maken.
 • uw content publiceren, in het openbaar uitvoeren of openbaar weergeven, als u deze zichtbaar hebt gemaakt voor anderen.
 • uw content aanpassen, bijvoorbeeld door deze opnieuw in te delen of te vertalen
 • deze rechten sublicentiëren aan:
  • andere gebruikers om services te laten werken zoals ze zijn bedoeld, bijvoorbeeld om u foto's te laten delen met de mensen die u kiest.
  • onze contractanten die overeenkomsten met ons hebben gesloten die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, uitsluitend voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in het onderstaande artikel Doeleinde.

Doeleinde

Deze licentie wordt uitsluitend verstrekt voor het volgende:

 • de uitvoering en verbetering van de services, wat inhoudt dat we de services laten werken zoals ze zijn ontworpen en nieuwe functies ontwikkelen. Dit omvat geautomatiseerde systemen en algoritmen om uw content te analyseren:
  • op spam, malware en illegale content.
  • voor het herkennen van patronen in gegevens, bijvoorbeeld om vast te stellen wanneer we een nieuw album in Google Foto's kunnen voorstellen zodat u gerelateerde foto's bij elkaar kunt bewaren.
  • om onze services aan u aan te passen, bijvoorbeeld door het geven van aanbevelingen en gepersonaliseerde zoekresultaten, content en advertenties (die u kunt wijzigen of uitschakelen in de Advertentie-instellingen).
  Deze analyse vindt plaats als je content (en andere content in onze systemen) wordt gestuurd, ontvangen en opgeslagen.
 • het gebruik van content die u openbaar hebt gedeeld om de services te promoten. We kunnen om een Google-app te promoten bijvoorbeeld een door u geschreven review citeren. We kunnen ook een screenshot laten zien van de app die u aanbiedt in de Play Store om Google Play te promoten.

Duur

Deze licentie is geldig zolang uw content wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten of immateriële rechten.

Als u content die valt onder deze licentie verwijdert van onze services, dan maken onze systemen die content binnen een redelijke termijn niet langer openbaar beschikbaar. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als u al content hebt gedeeld met anderen voordat u deze hebt verwijderd. Als u bijvoorbeeld een foto hebt gedeeld met een vriend die er vervolgens een kopie van heeft gemaakt of deze opnieuw heeft gedeeld, dan kan die foto aanwezig blijven in het Google-account van uw vriend, ook nadat u deze heeft verwijderd uit uw Google-account.
 • Als u content beschikbaar maakt via de services van andere bedrijven, dan is het mogelijk dat zoekmachines, waaronder Google Zoeken, uw content blijven vinden en weergeven als onderdeel van hun zoekresultaten.

Google-services gebruiken

Uw Google-account

Als u ouder bent dan de vereiste minimum leeftijd, kunt u een Google-account maken als u dat wilt. Voor sommige services is het noodzakelijk dat u een Google-account heeft om de services te laten werken. Als u bijvoorbeeld Gmail wilt gebruiken, heeft u een Google-account nodig om een plek te hebben waarvandaan u e-mail kunt versturen en ontvangen.

U bent verantwoordelijk voor wat u doet met uw Google-account, waaronder voor het nemen van redelijke stappen om uw Google-account veilig te houden en we raden u aan om regelmatig de Beveiligingscheck te gebruiken.

Google-services gebruiken namens een organisatie of bedrijf

Veel organisaties, zoals bedrijven, non-profitorganisaties en scholen, maken gebruik van onze services. Als u namens een organisatie gebruikt wilt maken van onze services:
 • moet een bevoegde vertegenwoordiger van die organisatie akkoord gaan met deze voorwaarden;
 • kan de beheerder van uw organisatie een Google-account aan u toewijzen. Die beheerder kan u verplichten zich aan aanvullende regels te houden en kan mogelijk uw Google-account bekijken of uitschakelen.
Als u bent gevestigd in de Europese Unie, dan hebben deze voorwaarden geen invloed op de rechten die u mogelijk heeft als een zakelijke gebruiker van onlinetussenhandelsdiensten, met inbegrip van onlineplatforms als Google Play, op grond van de Europese P2B-verordening (Platform-to-Business).

Servicegerelateerde communicatie

We sturen u soms belangrijke mededelingen en andere informatie om u onze services te kunnen aanbieden. Ga voor meer informatie over hoe we met u communiceren naar het Privacybeleid van Google.

Als u ervoor kiest om ons feedback te geven, zoals suggesties over hoe we onze services kunnen verbeteren, kunnen we deze feedback gebruiken zonder enige verplichting ten opzichte van u.

Content in Google-services

Uw content

Sommige van onze services bieden u de mogelijkheid om uw content openbaar beschikbaar te maken. U kunt bijvoorbeeld een product- of restaurantreview posten die u heeft geschreven of u kunt een door u geschreven blogpost uploaden.

Als u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, kunt u ons op de hoogte stellen van deze inbreuk, waarna we passende actie zullen ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld de Google-accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden opschorten of beëindigen, zoals beschreven in ons Helpcentrum voor auteursrechten.

Google-content

Sommige van onze services bevatten content die eigendom is van Google, zoals veel van de visuele illustraties die u ziet in Google Maps. U mag de content van Google gebruiken zoals is toegestaan in deze voorwaarden en eventuele servicespecifieke aanvullende voorwaarden, maar we behouden eventuele intellectuele-eigendomsrechten die wij hebben op onze content. Het is niet toegestaan onze branding, logo's of juridische informatie te verwijderen, bedekken of wijzigen. Raadpleeg de pagina met rechten voor Google-branding als u onze branding of logo's wilt gebruiken.

Andere content

Tot slot geven sommige van onze services uw toegang tot content die eigendom is van andere personen of organisaties, zoals een beschrijving van zijn zaak door de eigenaar van een winkel of een krantenartikel dat wordt weergegeven in Google Nieuws. U mag deze content niet gebruiken zonder de toestemming van die persoon of organisatie of zoals anderszins wettelijk is toegestaan. De meningen die zijn opgenomen in de content van andere personen of organisaties zijn van hen en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Google.

Software in Google-services

Sommige van onze services bevatten downloadbare software. We geven u toestemming om die software te gebruiken als onderdeel van de services.

Deze licentie is:
 • wereldwijd, wat inhoudt dat deze overal ter wereld geldig is;
 • niet-exclusief, wat inhoudt dat u uw content kunt licentiëren aan anderen;
 • royaltyvrij, wat inhoudt dat er geen kosten zijn verbonden aan deze licentie;
 • persoonlijk, wat inhoudt dat deze niet op iemand anders van toepassing is;
 • niet-overdraagbaar, wat inhoudt dat u deze licentie niet mag overdragen aan iemand anders.

Sommige van onze services bevatten software die wordt aangeboden in overeenstemming met voorwaarden voor open-sourcelicenties die we aan u ter beschikking stellen. Soms zijn er bepalingen opgenomen in de open-sourcelicentie die expliciet voorgaan op delen van deze voorwaarden, dus neem deze licenties nauwkeurig door.

U mag geen enkel deel van onze services of software kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen. U mag ook geen reverse engineering toepassen of proberen (een deel van) onze broncode te extraheren, tenzij u onze schriftelijke toestemming heeft of de toepasselijke wetgeving u dit toestaat.

Als een service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software soms automatisch worden geüpdatet op uw apparaat als een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Voor sommige services kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

In geval van problemen of onenigheid

Wettelijk heeft u het recht op (1) een bepaalde servicekwaliteit en (2) manieren om problemen te herstellen als er iets verkeerd gaat. Deze voorwaarden vormen geen beperking van deze rechten en nemen deze ook niet weg. Als u bijvoorbeeld een consument bent, dan blijft u recht houden op alle geldende rechten die worden verleend aan consumenten.

Disclaimers

De enige toezeggingen die we doen over onze services (met inbegrip van de content in de services, de specifieke functies van onze services of de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid of het vermogen om te voldoen aan uw behoeften) worden (1) vermeld in de servicespecifieke aanvullende voorwaarden of (2) verstrekt op grond van de toepasselijke wetgeving. We doen geen andere toezeggingen in verband met onze services.

Aansprakelijkheid

Voor alle gebruikers

Deze voorwaarden beperken onze verantwoordelijkheden uitsluitend voor zover is toegestaan in de toepasselijke wetgeving. Deze voorwaarden vormen specifiek geen beperking van de aansprakelijkheid van Google voor overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Onverminderd de rechten en verantwoordelijkheden die worden beschreven in dit artikel (In geval van problemen of onenigheid), is Google niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, tenzij deze worden veroorzaakt doordat wij deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden niet naleven.

Alleen voor zakelijke gebruikers en organisaties

Als u een zakelijke gebruiker of organisatie bent, dan geldt voor zover wettelijk is toegestaan het volgende:

 • U stelt Google en haar directeuren, functionarissen, medewerkers en contractanten schadeloos voor eventuele juridische procedures van derden (waaronder acties van overheidsinstanties) die voortvloeien uit of verband houden met uw onrechtmatige gebruik van de services of de schending van deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden. Deze schadeloosstelling is van toepassing op alle aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit vorderingen, verliezen, schade, vonnissen, boetes, proceskosten en juridische kosten.
 • Google is niet verantwoordelijk voor de volgende aansprakelijkheden:
  • verlies van inkomsten, winst, zakelijke kansen, goodwill of verwachte besparingen.
  • indirecte schade of gevolgschade.
 • De totale aansprakelijkheid van Google die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden is beperkt tot (1) € 500 of (2) 125% van de kosten die u heeft betaald om de betreffende services te gebruiken in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schending (afhankelijk van welk bedrag het hoogst is).

Als u wettelijk bent vrijgesteld van bepaalde verantwoordelijkheden, waaronder schadeloosstelling, dan zijn deze verantwoordelijkheden niet op u van toepassing in het kader van deze voorwaarden. De Verenigde Naties geniet bijvoorbeeld bepaalde onschendbaarheid voor wettelijke verplichtingen en deze voorwaarden gaan niet voor op deze onschendbaarheid.

Actie ondernemen in geval van problemen

Voordat we een actie ondernemen die hieronder wordt beschreven, stellen we u van tevoren op de hoogte als dat redelijkerwijs mogelijk is, beschrijven we de reden voor ons optreden en geven we u de kans om het probleem te herstellen, tenzij er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat hierdoor:

 • dit schade veroorzaakt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google.
 • dit de wetgeving of een bevel van een juridische handhavingsinstantie schendt.
 • dit een onderzoek in gevaar brengt.
 • dit de werking, integriteit of veiligheid van onze services in gevaar brengt.

Uw content verwijderen

Als er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat uw content (1) deze voorwaarden, servicespecifieke aanvullende voorwaarden of beleidsregels schendt, (2) toepasselijke wetgeving schendt of (3) schade kan berokkenen aan onze gebruikers, derden of Google, dan behouden we ons het recht voor om een deel van of alle content te verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voorbeelden zijn met name kinderporno, content die mensensmokkel of intimidatie mogelijk maakt en content die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders.

Uw toegang tot Google-services opschorten of beëindigen

Google behoudt zich in de volgende gevallen het recht voor om uw toegang tot de services op te schorten of te beëindigen of om uw Google-account te verwijderen:

 • als u deze voorwaarden, de _1servicespecifieke aanvullende voorwaardenof beleidsregels wezenlijk of herhaaldelijk schendt.
 • als we dat verplicht zijn op grond van een wettelijke vereiste of een rechterlijk bevel.
 • als er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat uw gedrag schade toebrengt aan of leidt tot aansprakelijkheid van een gebruiker, derde of Google, bijvoorbeeld door hacken, phishing, intimidatie, spammen of anderen te misleiden of content die niet van u is automatisch te verzamelen.

Als u van mening bent dat uw Google-account ten onrechte is opgeschort of beëindigd, kunt u bezwaar maken.

U kunt uiteraard op elk moment stoppen met het gebruik van onze services. Als u stopt met het gebruik van een service, willen we graag weten waarom, zodat we onze services kunnen blijven verbeteren.

Afhandeling van verzoeken om uw gegevens

Respect voor de privacy en veiligheid van uw gegevens kenmerkt de manier waarop wij omgaan met verzoeken om verstrekking van gegevens. Als we een verzoek om verstrekking van gegevens ontvangen, beoordeelt ons team dit om te controleren of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en aan het beleid van Google voor de verstrekking van gegevens. Google Ireland Limited heeft toegang tot gegevens en kan gegevens verstrekken, waaronder communicatie, in overeenstemming met de Ierse wetgeving, waaronder Europese wetgeving die in Ierland van toepassing is. Bekijk voor meer informatie over de verzoeken om verstrekking van gegevens die Google wereldwijd ontvangt en de manier waarop we omgaan met deze verzoeken ons Transparantierapport en ons Privacybeleid.

Beslechting van geschillen, geldend recht en rechtbanken

Ga naar onze contactpagina voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Google.

Als u een inwoner bent van of een organisatie bent die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan zijn deze voorwaarden en uw relatie met Google in het kader van deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden onderworpen aan de wetgeving van het land waar u woont en kunt u geschillen aanhangig maken bij een lokale rechtbank.

Als u een consument bent en in de EER woont, kunt u geschillen met betrekking tot online aankopen ook aanhangig maken bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Wij verlenen hieraan onze medewerking volgens de wettelijke vereisten.

Over deze voorwaarden

Op grond van de wetgeving heeft u bepaalde rechten die niet kunnen worden beperkt door een overeenkomst, zoals deze servicevoorwaarden. Deze voorwaarden beogen op geen enkele wijze deze rechten te beperken.

We willen ervoor zorgen dat deze voorwaarden eenvoudig te begrijpen zijn, dus hebben we voorbeelden uit onze services gebruikt. Het kan echter zo zijn dat niet alle genoemde services beschikbaar zijn in uw land.

We kunnen deze voorwaarden en servicespecifieke aanvullende voorwaarden updaten (1) om wijzigingen weer te geven in onze services of in de manier waarop we zakendoen, bijvoorbeeld als we nieuwe services, functies, technologieën, prijzen of voordelen toevoegen (of oudere verwijderen), (2) om juridische, regelgevings- of veiligheidsredenen of (3) om misbruik of schade te voorkomen.

Als we deze voorwaarden of servicespecifieke aanvullende voorwaarden updaten, stellen we u een redelijke termijn van tevoren daarvan op de hoogte (via e-mail of een ander geschikt medium) en bieden we u de mogelijkheid wezenlijke wijzigingen te bekijken en hiermee akkoord te gaan, behalve (1) als de wijzigingen betrekking hebben op een recent gelanceerde service of functie of (2) in urgente situaties, bijvoorbeeld om lopend misbruik te voorkomen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, moet u uw content verwijderen en stoppen met het gebruik van de services. U kunt ook op elk moment uw relatie met ons beëindigen door uw Google-account te verwijderen.

Definities

aangesloten entiteit

Een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, wat neerkomt op Google LLC en zijn dochtermaatschappijen, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd en Google Dialer Inc.

aansprakelijkheid

Verliezen als gevolg van elk soort eis, ongeacht of de eis is gebaseerd op een verbintenis, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of andere reden en ongeacht of deze verliezen redelijkerwijs te verwachten of voorzien waren.

Een wettelijk recht op grond waarvan de maker van een origineel werk (zoals een blogpost, foto of video) kan besluiten of en hoe een origineel werk kan worden gebruikt door anderen.

consument

Een individuele persoon die de Google-services gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en niet in het kader van zijn bedrijf, ambacht of beroep. Dit omvat ook 'consumenten', zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten. (Zie 'zakelijke gebruiker')

disclaimer

Een verklaring waarin de wettelijke verantwoordelijkheden van een persoon worden beperkt.

Europese P2B-verordening (Platform-to-Business)

Verordening (EU) 2019/1150 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.

handelsmerk

Symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt om goederen of services van een individu of organisatie te onderscheiden van die van een ander individu of een andere organisatie.

immateriële rechten

Andere rechten dan intellectuele-eigendomsrechten en rechten op het gebied van gegevensbescherming in verband met uw content, zoals uw recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van uw eigen afbeelding in foto's of video's, zelfs als deze foto of video niet van u is.

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten)

Rechten op creaties die zijn ontstaan door de gedachten van een persoon, zoals uitvindingen (patentrechten), literaire en artistieke werken (auteursrecht), ontwerpen (ontwerprechten) en symbolen, namen en afbeeldingen die in het handelsverkeer worden gebruikt (handelsmerken). IE-rechten kunnen eigendom zijn van u, van een andere persoon of van een organisatie.

landspecifieke versie

Als u een Google-account heeft, koppelen we uw account aan een land (of regio) zodat we het volgende kunnen bepalen:

 • De aangesloten entiteit van Google die de services aan u levert en die uw informatie verwerkt als u de services gebruikt.
 • De versie van de voorwaarden die van toepassing is op onze relatie.

Als u bent uitgelogd, wordt de landspecifieke versie bepaald aan de hand van de locatie waar u Google-services gebruikt. Als u een account heeft, kunt u inloggen en deze voorwaarden bekijken om het gekoppelde land te zien.

organisatie

Een juridische entiteit (zoals een onderneming, non-profitorganisatie of school) en niet een individueel persoon.

schadeloosstellen of schadeloosstelling

De contractuele verplichting van een persoon of organisatie om de verliezen die worden geleden door een andere persoon of organisatie als gevolg van een juridische procedure, zoals een rechtszaak, te vergoeden.

services

Google-services die onder deze voorwaarden vallen, zijn de producten en services die worden vermeld op https://policies.google.com/terms/service-specific, waaronder:

 • apps en sites van Google (zoals Zoeken en Maps)
 • platforms (zoals Google Play)
 • geïntegreerde services (zoals een ingesloten versie van Maps in apps of op sites van andere bedrijven)
 • apparaten (zoals Google Home)

uw content

Content die u schrijft, uploadt, indient, opslaat, verstuurt of deelt met Google via onze services, zoals:

 • content die u maakt met Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • blogposts die u uploadt via Blogger
 • reviews die u indient via Maps
 • video's die u opslaat op Drive
 • e-mails die u via Gmail verstuurt
 • foto's die u met vrienden deelt via Foto's
 • reisschema's die u deelt met Google

zakelijke gebruiker

Een persoon of entiteit die geen consument is (zie consument).

Google-apps
Hoofdmenu