Toegankelijkheidsverklaring van OCLC

OCLC zet zich in voor 'inclusief ontwerpen' en als onderdeel daarvan toegankelijke producten voor iedereen.

We hebben een nationale en wereldwijde gebruikersbasis en streven naar een doorlopende verbetering van de toegankelijkheid van onze producten met een focus op zowel de internationale WCAG 2.1-richtlijnen, niveau AA (W3C-aanbeveling 05 juni 2018), EN 301 549 Accessibility Requirements for ICT Products and Services (EU-standaard, herzien 2018) als de Amerikaanse toegankelijkheidsrichtlijnen van sectie 508 van de Rehabilitation Act van 1973 (herzien in 2000).

Als onderdeel van die missie benadert OCLC toegankelijkheid via een meervoudige aanpak:

  • Vergroting van toegankelijkheidsbewustzijn en kennis bij productontwikkeling.
  • Controle of de producten van OCLC steeds toegankelijker worden in ontwerp en technologie.
  • Regelmatige toegankelijkheidsbeoordelingen.

Onze toegankelijkheidsbeoordelingen worden gerapporteerd via Accessibility Conformance Reports (ACR's) en zijn gebaseerd op de Voluntary Product Accessibility Template (VPAT®)-standaard. De VPAT® geeft aan waar een product de volgende toegankelijkheidsstandaarden ondersteunt, gedeeltelijk ondersteunt of niet ondersteunt:

Neem contact met ons op via accessibility@oclc.org met de gevraagde productnamen om te informeren naar een Accessibility Conformance Report van een product.