Masonski simboli
u Beogradu

Piramida ispred zgrade Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Knez Mihailova br.35
Piramida ispred zgrade Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Knez Mihailova br.35
Detalj na fasadi zgrade u Vasinoj br.14
Detalj na fasadi zgrade u Nušićevoj br.8
Detalj na fasadi zgrade na uglu Majke Jevrosime i Nušićeve ulice
Detalj na fasadi zgrade PTT muzeja, Palmotićeva br.2
Detalj na fasadi zgrade PTT muzeja, Palmotićeva br.2
Detalj na fasadi zgrade PTT muzeja, Palmotićeva br.2
„Majstor i učenik“, detalj na fasadi zgrade Zanatskog doma (Radio Beograd), Hilandarska br.2
Detalj na fasadi kuće Br. Damjana Brankovića, Bulevar oslobođenja br.2
Detalj na fasadi kuće Br. Damjana Brankovića, Bulevar oslobođenja br.2
Detalj na fasadi kuće Br. Damjana Brankovića, Bulevar oslobođenja br.2
Detalj na fasadi kuće Br. Damjana Brankovića, Bulevar oslobođenja br.2
Detalj na fasadi kuće Br. Damjana Brankovića, Bulevar oslobođenja br.2
Detalj na fasadi zgrade u Svetog Save br.10
Detalj na fasadi zgrade u Svetog Save br.10