Osnovna načela
slobodnog zidarstva

IZ KONSTITUCIJE VELIKE MASONSKE LOŽE SRBIJE

I

Masonski Savez je udruženje slobodnih ljudi, čije poreklo potiče iz srednjevekovnog građevinarskog bratstva. Njegova osnova je čisti etički zakon, koji nalazi svoj izraz u slobodnozidarskim propisima, a ponajviše u tzv. “Starim dužnostima Slobodnih zidara”.

II

Svi ljudi, bilo kog zvanja i profesije, bez obzira na materijalni status ili položaj, kako su rođeni pod jednakim zakonima prirode, imaju i jednaka prava u društvu. Stoga se i Slobodni zidari susreću kao braća, i svoj Savez smatraju bratskim Savezom. U istom smislu oni neguju i šire bratsku ljubav i prema bližnjima u profanim krugovima.

III

Sav rad i ceo život u Savezu zasnovan je na ljubavi, istini, pravičnosti i čovečnosti. Polazeći od ove osnove, Savez prenosi pomenute vrline i u profano društvo: posredstvom simboličkih obreda i običaja u Kraljevskoj umetnosti; vaspitnim negovanjem osećaja humanosti prema bližnjima; urednim životom, porodičnim i ličnim; primernim radom na svemu što je dobro, lepo i korisno kako za celinu tako i za pojedince.

IV

Masoni poštuju Velikog Neimara Svih Svetova i tolerišu svačiju veru. Savez, međutim, ne pripada nikakvoj sekti ili dogmi; on ne vrši ni verski ni crkveni kult. U njemu je brat mio, koje vere bio.

V

Kao otvoreni protivnik sputavanja slobode savesti, veroispovesti i mišljenja, masonski Savez brani svim legalnim sredstvima ove individualne neprikosnovenosti. Takođe, kao pobornik ličnog prava i ubeđenja, on je i protivnik svakog pritiska i sprečavanja verskih ili političkih ubeđenja.

VI

Masoni Srbije vole svoju Otadžbinu, oni su joj odani i verni. Oni smatraju svojom dužnošću da brane njenu slobodu, samostalnost i nepovredivost njene celine, sarađujući na podržavanju unutrašnjeg reda i mira – rečju, pismom i delom. Prema tome, oni mogu učestvovati u svakom javnom poslu, ali u tome treba da se uvek rukovode masonskim principima. Ovako radeći u svojoj Otadžbini, oni doprinose i blagostanju celog čovečanstva.

VII

Lože su mirne i zatvorene radionice. U njima nije isključeno uzajamno obaveštavanje o verskim, političkim i uopšte socijalnim pitanjima, ali uvek u granicama masonskih principa. Međutim, lično samoodređenje izvan Loža je slobodno.

VIII

Masonski Savez prima u svoju sredinu slobodne ljude na dobrom glasu, ponesene željom da neguju vrline i moral u društvu. On ne razlikuje ni njihovu nacionalnost, ni njihova politička ubeđenja, ni njihov građanski položaj. On ne dopušta propagiranje u članstvo, već u diskreciji daje tražena obaveštenja, samo ukoliko nađe da bi neko od zainteresovanih bio dostojan član velike masonske porodice.

IX

Istorija Masonstva, masonska načela i masonski ciljevi nisu nikakva tajna, ali je članovima Bratstva zabranjeno da neposvećenima odaju unutrašnje obrede i utvrđene znakove za raspoznavanje.

X

Masoni su obavezni da budu verni i odani zakonima svoje Lože. Oni čuvaju njenu neprikosnovenost od svakog onog koji ne pripada Savezu; brane masonske interese i izbegavaju da u profanim krugovima raspravljaju masonska pitanja.

XI

Masoni imaju pravo da kao slobodni ljudi, a u skladu sa postojećim propisima istupe iz Saveza, kad god nađu za shodno.

XII

Porodični život među Masonima, kao i odnos prema masonskim porodicama, pa i prema profanim krugovima, neguje se na najvišoj moralnoj osnovi, i smatra se svetinjom.