Algemeen

De Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero is de organisatie die belast is met het verwerken van aanvragen voor vergunningen, verklaringen en bewijzen rondom toelating tot Aruba. Wij werken conform de Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering (LTUV) en op basis van het vastgestelde toelatingsbeleid door de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie.