Particulier

Particuliere aanvragen

Op deze pagina kunt u informatie vinden over verschillende verblijfsdoelen. U kunt hier het verblijfsdoel kiezen dat bij uw situatie aansluit.


Veelgestelde vragen

1. Ik heb een brief ontbrekende documenten ontvangen, wat moet ik doen?

De DIMAS streeft ernaar om alleen complete dossiers in behandeling te nemen. Soms kan het zijn dat er bij een aanvraag toch nog additionele documenten nodig zijn. Dan wordt een brief ‘ontbrekende documenten’ naar u verstuurd. U kunt dan binnen een periode van twee weken de additionele originele documenten en een kopie hiervan inleveren bij de DIMAS receptie balie. Hiervoor hoeft u geen digitale afspraak te maken. Bij het inleveren van uw documenten krijgt u de kopie terug met een stempel voor ontvangst. Ook bij het inleveren van documenten is vereist dat u uw paspoort kunt tonen aan de baliemedewerker.

2. Kan ik mijn afspraak bij de DIMAS verschuiven of afzeggen?

Het is niet mogelijk om uw afspraak te verschuiven of af te zeggen. In principe kunt u binnen twee dagen terecht bij de DIMAS voor de aanvragen vergunning kort verblijf of lang verblijf. Voor een helpdesk of juridesk afspraak hanteren wij 1 a 2 weken wachttijd. Wij doen er alles aan om te afspraaktermijnen zo kort mogelijk te houden.

3. Wat is de status van mijn aanvraag?

De DIMAS behandelt uw aanvraag conform de wettelijke termijn van 12 weken. Indien er complicaties optreden bij de behandeling van uw aanvraag, dan zal de DIMAS u een 12 weken brief sturen voor een additionele 12 weken behandeltermijn. De DIMAS doet tijdens de behandeling van uw aanvraag geen uitspraken over de status. In het algemeen streeft de DIMAS ernaar om uw aanvraag zo spoedig mogelijk behandeld te hebben.

Meer informatie