De EDAA gebruikt op deze website cookies om er voor te zorgen dat gebruikers de mooie functionaliteiten kunnen ervaren en om bezoekersgedrag te meten om de inhoud te verbeteren. Door verder gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies. Algemene voorwaarden - Beschermingvan jouw privacy.

Beschermingvan jouw privacy

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

 

Deze website wordt ondersteund door de digitale advertentie-industrie en wordt beheerd door de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Wij hechten belang eraan persoonlijke levenssfeer te respecteren en te beschermen, en wel van alle personen waarmee we in contact komen: in het verleden, het heden en de toekomst. Als onderdeel van ons engagement streven wij ernaar om u duidelijke informatie te verschaffen en de persoonsgegevens waarover wij beschikken over u, alsook andere niet-persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken wanneer u onze website bezoekt, te controleren.

 

De website

 

Op deze website beheren wij een belangrijk bestanddeel van een innoverend en revolutionaire pan-Europees zelfregulerend programma voor online Interest based advertising(een praktijk die erin bestaat meer relevante advertenties te leveren aan internetgebruikers op basis van de interesses van de gebruikers). Dit zelfregulerend programma geeft internetgebruikers zoals u een ongeëvenaard niveau van transparantie en controle over online Interest based advertising.
 

Transparantie wordt gegarandeerd via een universeel herkenbaar “OBA-icoon” met een tekst in alle officiële talen van de EU (bijv. Info reclamekeuze) die wordt geafficheerd wanneer ondernemingen gegevens verzamelen en verwerken met het oog op online Interest based advertising Wanneer op het icoontje wordt geklikt, krijgen de gebruikers duidelijke en begrijpelijke informatie over online interest based advertising.

 

Het icoontje biedt de gebruikers eveneens de mogelijkheid om keuzemogelijkheden en controle over online interest based advertising uit te oefenen via de ter beschikking gestelde tools en middelen, waaronder deze website. Deze website betreft landen van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER) en bevat een gebruiksvriendelijke functionaliteit (beschikbaar voor alle gebruikers van een EU/EER-land) die online interest based advertising uitschakelt voor gebruikers (van deelnemende ondernemingen) die daarvoor opteren. Een van de meeste opmerkelijke functies van deze website is dat zij is opgezet na een sectorbreed engagement dat is gedekt door de European Advertising Standards Alliance (EASA) en diens netwerk van beproefde en algemeen erkende nationale zelfregulerende organisaties binnen Europa, actief om onafhankelijke en kosteloze effectieve systemen voor de behandeling van klachten te garanderen.

 

Uw persoonsgegevens

 

Als u ons feedback geeft via op deze website beschikbare middelen, mogen wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen en verwerken. Deze informatie zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het behandelen van uw feedback, wat in bepaalde gevallen kan vereisen dat deze informatie wordt gedeeld met de desbetreffende nationale zelfregulerende organisatie met het oog op de behandeling van de klachten. Andere persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens zullen worden gewist wanneer het probleem is opgelost naar tevredenheid van u en de EDAA.

 

Indien u het recht van toegang tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, neem dan contact op met ons op het adres onderaan dit Privacybeleid.

 

Cookies

 

Cookies zijn kleine pakjes informatie die in uw web browser worden opgeslagen. Zij worden op uw web browser opgeslagen door de websites die u consulteert. Indien u zeker ervan wilt zijn dat geen cookies worden gebruikt, kijk dan hieronder of lees onze vijf top tips voor bijkomende details over de wijze waarop cookies in de privacy-instellingen van uw web browser worden beheerd of uitgeschakeld. Denk eraan dat de deactivering van cookies inhoudt dat het controletool niet meer doeltreffend zal werken en dat negatieve effecten kan hebben voor de werking van uw browser.

 

Vele activiteiten die vermeld staan onder de ‘Info reclamekeuze’-pagina gebruiken cookies om de status van uw online interest based advertising te controleren (d.w.z. ofwel “aanvaard” of “uitgeschakeld”, naargelang van uw voorkeur), alsook om de keuze die u wilt toepassen uit te voeren. Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de controlepagina evenals de identificatie van fouten in de werking ervan.

 

Wij gebruiken eveneens cookies op deze website om de goede werking van de website te handhaven, en algemeen, om de door ons via deze website aangeboden diensten voortdurend te verbeteren. In dit proces worden geen persoonsgegevens opgeslagen en de verzamelde informatie wordt uitsluitend globaal gebruikt. Bezoek Webtrekk indien u deze mogelijkheid wenst uit te schakelen.

 

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de op deze website gebruikte cookies.

 

Waarvoor worden “cookies” op deze website gebruikt?

Soort Cookie Doelstelling van een cookie Aard van de cookies Duur cookie
Web Analytics Webtrekk. Gebruikt voor de herkenning van Nieuwe en Terugkerende Bezoekers Eerste Partij 5 jaar
Toezicht op de beschikbaarheid van de cookie opt-out Gebruikt voor toezicht op de beschikbaarheid van de door de deelnemende ondernemingen geplaatste opt-out cookies. Eerste Partij 1 maand
‘‘Cookie consent’ cookie Gebruikt om te onthouden of een webbezoeker de “cookie-toestemming” banner bovenaan de webpagina’s heeft aanvaard. Eerste Partij Permanent
YouTube Twee cookies die worden gebruikt om toegang te hebben tot video’s op YouTube. Derde Partij Respectievelijk 9 maanden en 10 jaar

 

Definities:

 

  • “Eerste Partij” Cookie – een cookie geplaatst door deze Website
  • “Derde Partij” Cookie – Een cookie geplaatst door een ander domein (bijv. niet deze website)
  • “Permanent” Cookie – De cookie-informatie is permanent in uw toestel opgeslagen.

 

Het is niet onze bedoeling uw persoonsgegevens te verzamelen. Als we dat toch doen, pogen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk anoniem te maken.

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website beheren?

 

Alle browser technologieën bieden u de mogelijkheid de cookies in de cookie-folder van uw web browser te beheren. Dit betekent dat u ofwel cookies kunt wissen uit uw cookie-folder eens u onze website verlaat, of dat u uw voorkeuren kunt instellen in verband met het gebruik van cookies vooraleer u onze website consulteert. Gelieve eraan te denken dat, zoals hoger vermeld, het wissen of verwerpen van cookies negatieve gevolgen kan hebben voor de user experience van onze website.

 

Meer informatie is te vinden onder:

 

Contacteer ons

 

Indien u nog vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of indien u één van de rechten krachtens dit beleid wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen onder:

 

EDAA | Tweekerkenstraat 26| B-1000 | Brussel | België
Tel: +32 (0)2 513 78 06 | Fax: +32 (0)2 513 28 61
privacy@edaa.eu